Whirlpool AWS 71200 priručnik

Whirlpool AWS 71200
(1)
  • Br.str.: 14
  • Vrsta datoteke: PDF
SK 1

ÚČEL POUŽÍVANIA

Tento návod na používanie a programovú tabuľku
si odložte; ak práčku odovzdáte inej osobe,
odovzdajte s ňou aj návod na používanie
a programovú tabuľku.
Táto práčka je určená výhradne na pranie bielizne v
množstve, ktoré je bežné v domácnosti.
Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny uvedené
v návode na používanie a v programovej tabuľke.

BEZPEČNOSŤ A ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA

1. Bezpečnost’ pri práci
Práčka je určená výhradne na
používanie v miestnosti.
V blízkosti spotrebiča nepo-
užívajte horľavé kvapaliny.
Nedovoľte det’om hrat’ sa s
práčkou, ani liezt’ do bubna.
Túto práčku nesmú bez do-
zoru alebo bez predbežného
poučenia osobou za nich
zodpovednou, používat’ osoby
(vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami
a osoby, ktoré ho nevedia
používat’ alebo s ním nemajú
skúsenosti.
Nepoužívajte práčku pri teplo-
tách pod 5°C.
Pre voľne stojace modely: ak
chcete na práčku umiestniť
sušičku bielizne, najprv
zavolajte servis alebo od-
borníka, ktorý skontrolujte, či
je to možné. Sušičku môžete
na práčku umiestnit’ iba s
použitím príslušnej montážnej
súpravy, ktorú dostanete v
prevádzke servisu alebo u
špecializovaného predajcu.
Ak práčku nepoužívate, odpo-
jte ho od elektrickej siete.
Keď práčku nepoužívate, zat-
vorte ventil prívodu vody.
Pred každým čistením a
údržbou práčku vypnite alebo
ju odpojte od elektrickej siete.
Dvierka nikdy neotvárajte silou
a nepoužívajte ich ako stup-
ienok.
Ak je to potrebné, nahraďte
prívodný elektrický kábel
káblom rovnakého druhu,
ktorý dostanete v prevádzke
servisu. Elektrický napájací
kábel môže vymieňat’ iba
zaškolený technik, alebo
pracovník servisu.
Ak je Vaša práčka zabudova-
teľny model:
- nemanipulujte ňou kým je
zabudovaná do linky
- nesmiete odstrániť horný
kryt práčky.
2. Balenie
Obal je úplne recyklovateľný a označený sym-
bolom recyklácie . Pri likvidácii obalového
materiálu dodržiavajte platné predpisy.
3. Likvidácia obalového materiálu a starej
práčky
Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných ma-
teriálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa platných
predpisov o likvidácii odpadu.
Pred likvidáciou odstráňte všetky zvyšky pracích
prostriedkov a odrežte napájací elektrický kábel,
aby nebolo možné práčku použit’.
Tento spotrebič je označený v súlade s Európ-
skou smernicou 2002/96/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvido-
vaný správnym spôsobom, pomôžete pred-
chádzat’ potenciálnym negatívnym dopadom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Symbol na výrobku alebo na sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa
nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom.
Naopak, treba ho odovzdat’ v zbernom stredisku
na recykláciu elektrických alebo elektronických
Whirlpool AWS 71200

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom AWS 71200 trgovačke marke Whirlpool ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda AWS 71200 trgovačke marke Whirlpool pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod AWS 71200 trgovačke marke Whirlpool. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.9. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački. Imate li pitanja u vezi s proizvodom AWS 71200 trgovačke marke Whirlpool ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda AWS 71200 trgovačke marke Whirlpool

Općenito
Brend Whirlpool
Model AWS 71200
Proizvod Perilica rublja
EAN 8003437724756
Jezik Slovački
Vrsta datoteke PDF
Dizajn
Tip Samostojeći (odvojen)
Boja proizvoda Bijelo
Tip utovara Gornje punjenje
Ugrađen zaslon Da
Šarke vrata Lijevo
Materijal bubnja Nehrđajući čelik
Zapremina bubnja 46 L
Vrata u boji Bijelo
Tip kontrole Buttons,Rotary
Tehnologija izravnog pogona -
Učinak
Kapacitet bubnja 7 kg
Maksimalna brzina centrifuge 1200 RPM
Razred centrifugalnog sušenja B
Broj programa za pranje 14
Razina buke (pranje) 59 dB
Tajmer za odgodu uključivanja -
Razina buke (centrifuga) 75 dB
Najmanja brzina rotacije 0 RPM
Preostala vlaga 53 %
Podesiva brzina rotacije Da
Ostale značajke
Klasa pranja A
Godišnja potrošnja energije - pranje 147 kWh
Godišnja potrošnja vode za pranje 8500 L
Programi pranja
Detekcija pola punjenja Da
Program pranja za alergičare Da
Program pranja za crnu odjeću Da
Program pranja pamuka Da
Program za pranje osjetljivih tkanina/svile Da
Program eko pranja Da
Program za ručno pranje/vunu Da
Program pranja za jako uprljanu ili odjeću nošenu vani Da
Program pranja jeansa Da
Program pretpranja Da
Program brzog pranja Da
Program pranja sintetike Da
Program pranja bijelog rublja Da
Ergonomija
Podesive noge Da
Napajanje
Razred energetske učinkovitosti (stari) A+++
Potrošnja struje prilikom pranja 0.9 kWh
Potrošnja vode po ciklusu - L
Struja 10 A
Ulazni napon izmjenične struje 230 V
Ulazna frekvencija izmjenične struje 50 Hz
Potrošnja energije (isključen) 0.16 W
Potrošnja energije (pripravnost) 0.16 W
Težina i dimenzije
Širina 595 mm
Dubina 450 mm
Visina 845 mm
Težina 61000 g
Podaci o ambalaži
Širina ambalaže 640 mm
Dubina ambalaže 500 mm
Visina ambalaže 880 mm
Težina paketa 62000 g
prikaži više

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Whirlpool AWS 71200.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje