Speed-Link Xanthos SL-4475-BK

Speed-Link Xanthos SL-4475-BK priručnik

(1)
 • CZ
  1. Přepínačem na kabelovém dálkovém ovládání zvolte ten přístroj, do kterého chcete zapojit headset: „PC“ pro Windows
  ®
  -
  PC nebo Mac
  ®
  , „konzola“ pro PS3
  ®
  - nebo Xbox-360
  ®
  konzolu.
  2.
  PC/Mac
  ®
  Zapojte headset konektorem USB do volného portu USB, 3,5-mm konektor a oba další kabely nejsou potřebné při
  používání na PC. Přístroj se automaticky nainstaluje a je funkční během několika vteřin. Vezměte prosím na vědomí, že
  headset má dodatečnou zvukovou kartu, která se v Nastavení systému musí zvolit jako výchozí zařízení pro záznam a
  reprodukci.
  PS3
  ®
  A) Zastrčte USB konektor headsetu do volného portu USB konzoly.
  B) Použijte přiložený Cinch/RCA adaptérový kabel k zapojení 3,5-mm západkové zástrčky headsetu do Cinch/RCA audio
  výstupů kabelu Multi-AV (je obsahem dodávky PS3
  ®
  ).
  C) Pokud si přejete současnou reprodukci zvuku přes televizní přijímač pomocí HDMI
  ®
  , tak aktivujte v „Sound nastavení“
  opci „Audio vícenásobný výstup“.
  Pro současnou reprodukci zvuku přes televizní přijímač pomocí Multi-AV kaabelu, zastrčte dodatečně konektor Cinch/
  RCA adaptérového kabelu do audio vstupní zdířky televizního přijímače.
  V menu konzole zvolte jako audio výstupní zařízení pro zvuk her „AV Multi“ („Nastavení zvuku“ – „Nastavení audio
  výstupů“), pro chat reprodukci „Systémové výchozí zařízení“ a jako audio vstupní zařízení „USB Headphone Set“ (obě pod
  „Nastavení periférních zařízení“ – „Nastavení audio zařízení“).
  Xbox 360
  ®
  A) Zastrčte USB konektor headsetu do volného portu USB konzoly.
  B) Zapojte kabelové dálkové ovládání pomocí přiloženého 2,5 milimetrového kabelu do portu headsetu pro Xbox-360
  ®
  controlleru.
  C) Použijte přiložený Cinch/RCA adaptérový kabel k zapojení 3,5 mm západkové zástrčky headsetu do Cinch/RCA audio
  výstupů kompozitního nebo komponent-AV-kabelu (obsažen v rozsahu dodávky Xbox 360
  ®
  ).
  D) Pokud si současně přejete zvukovou reprodukci přes televizní přijímač, zastrčte dodatečně konektor Cinch/RCA
  adaptérového kabelu do audio vstupní zdířky televizního přijímače.
  Při použití kabelu HDMI
  ®
  pro výstup obrazu můžete zapojit Cinch/RCA adaptérový kabel také do HDMI
  ®
  audio adaptéru.*
  3.
  Kabelovým dálkový ovládáním můžete regulovat nastavení hlasitosti (A) a ztlumení mikrofonu (B).Před nasazením
  headsetu dbejte na to, aby regulátor hlasitosti byl nastaven na minimální hlasitost.
  4.
  Variabilním přidržovacím úchytem přizpůsobte headset k velikosti Vaší hlavy. Pro optimální dorozumnění nastavte
  mikrofon přibližně do úrovně Vašich úst.
  * Volitelné příslušenství
  FI
  1. Valitse johtokaukosäätimen kytkimellä se laite, johon haluat liittää kuulokemikrofonin: „PC“ Windows
  ®
  -PC:lle tai
  Mac
  ®
  :lle, „Console“ PS3
  ®
  - tai Xbox-360
  ®
  -konsolille.
  2.
  PC/Mac
  ®
  Liitä kuulokemikrofoni USB-pistokkeella vapaaseen USB-liitäntään, 3,5mm:n pistoketta ja kahta muuta lisäjohtoa
  ei tarvita tietokoneessa käyttöä varten. Laite asennetaan automaattisesti ja se on käyttövalmis muutaman sekunnin
  kuluessa. Huomaa, että kuulokemikrofonissa on ylimääräinen äänikortti, joka on valittava järjestelmäasetuksissa
  tallennuksen ja toiston vakiolaitteeksi.
  PS3
  ®
  A) Liitä kuulokemikrofonin USB-pistoke vapaaseen USB-liitäntään konsolissa.
  B) Käytä mukana tulevaa Cinch/RCA-adapterijohtoa liittääksesi kuulokemikrofonin 3,5mm:n jakkipistokkeen Multi-
  AV-johdon Cinch/RCA-Audio-lähtöihin (sisältyy PS3
  ®
  :n toimitukseen).
  C) Jos toivot samanaikaista äänentoistoa television kautta HDMI:llä
  ®
  , aktivoi „Ääniasetuksissa“ kohta „Audio-
  monilähtö“.
  Liitä samanaikaiseen äänentoistoon television kautta multi-AV-kaapelilla adapterijohdon Cinch/RCA-pistoke lisäksi
  television audiotuloliitäntöihin.
  Valitse konsolin valikosta peliäänen audio-toistolaitteeksi „AV Multi“ („Ääniasetukset“ – „Audiolähtöasetukset“),
  Chat-toistolle „Järjestelmän vakiolaite“ sekä audiotulolaitteeksi „USB-kuulokemikrofonisarja“ (molemmat kohdasta
  „Oheilaiteasetukset“ – „Audiolaiteasetukset“).
  Xbox 360
  ®
  A) Liitä kuulokemikrofonin USB-pistoke vapaaseen USB-liitäntään konsolissa.
  B) Liitä johtokaukosäädin mukana tulevalla 2,5mm:n johdolla Xbox-360
  ®
  -ohjaimen kuulokemikrofoniliitäntään.
  C) Käytä mukana tulevaa Cinch/RCA-adapterijohtoa liittääksesi kuulokemikrofonin 3,5mm:n jakkipistokkeen Multi-
  AV-johdon Cinch/RCA-Audio-lähtöihin (sisältyy Xbox 360
  ®
  :n toimitukseen).
  D) Jos haluat samanaikaisen äänentoiston television kautta, liitä adapterijohdon Cinch/RCA-pistoke lisäksi television
  audiotuloliitäntöihin.
  Jos kuvan toistoon käytetään HDMI
  ®
  -johtoa, voidaan Cinch/RCA-adapterijohto liittää myös HDMI
  ®
  -Audioadapteriin.*
  3. Johtokaukosäätimen avulla voidaan säätää äänenvoimakkuutta (A) sekä kytkeä mikrofoni mykäksi (B). Varmista
  ennen kuukokemikrofonin asettamista korville, että äänenvoimakkuus on asetettu pienimmälle mahdolliselle
  äänenvoimakkuudelle.
  4. Säädettävän pääpannan avulla kuulokemikrofoni voidaan säätää pääsi koon mukaan. Optimoin ymmärtäminen
  säätämällä mikrofoni suunnilleen suusi korkeudelle.
  * Valinnainen lisävaruste
  GR
  1. Επιλέξτε με το διακόπτη στο καλώδιο με τηλεχειριστήριο, τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδέσετε τα ακουστικά:
  „PC“ για υπολογιστή Windows
  ®
  ή Mac
  ®
  , „Κονσόλα“ για μια κονσόλα PS3
  ®
  ή Xbox-360
  ®
  .
  2.
  PC/Mac
  ®
  Συνδέστε τα ακουστικά με το βύσμα USB σε μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB, το βύσμα 3,5 χιλ. και τα δύο
  επιπρόσθετα καλώδια δεν απαιτούνται κατά τη χρήση στον Η/Υ. Η συσκευή εγκαθίσταται αυτόματα και είναι έτοιμη
  για λειτουργία μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Προσέξτε ότι τα ακουστικά περιέχουν μια επιπρόσθετη κάρτα ήχου, η
  οποία πρέπει να επιλεγεί στις ρυθμίσεις συστήματος ως πρότυπη συσκευή για εγγραφή και αναπαραγωγή.
  PS3
  ®
  A) Συνδέστε το βύσμα USB των ακουστικών σε μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB της κονσόλας.
  B) Χρησιμοποιήστε το εσώκλειστο καλώδιο αντάπτορα Cinch/RCA για να συνδέσετε το βύσμα 3,5 χιλ. των ακουστικών
  με τις εξόδους ήχου Cinch/RCA του καλωδίου Multi-AV (περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής του PS3
  ®
  ).
  C) Εάν επιθυμείτε μια ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου μέσω της τηλεόρασης με HDMI
  ®
  , ενεργοποιήστε στις
  „Ρυθμίσεις ήχου“ την επιλογή „Πολλαπλή έξοδος ήχου“.
  Για την ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου μέσω της τηλεόρασης με καλώδιο Multi-AV συνδέστε τα βύσματα Cinch/RCA
  του καλωδίου αντάπτορα επιπρόσθετα στις υποδοχές εισόδου ήχου της τηλεόρασης.
  Επιλέξτε στο μενού της κονσόλας ως συσκευή εξόδου ήχου για τον ήχο παιχνιδιών το „AV Multi“ („Ρυθμίσεις ήχου“ –
  „Ρυθμίσεις εξόδου ήχου“), για την αναπαραγωγή συνομιλίας το „Στάνταρ συσκευή συστήματος“ καθώς και ως συσκευή
  εισαγωγής ήχου το „Σετ ακουστικών USB“ (και τα δύο στις „Ρυθμίσεις περιφερειακών συσκευών“ – „Ρυθμίσεις
  συσκευής ήχου“).
  Xbox 360
  ®
  A) Συνδέστε το βύσμα USB των ακουστικών σε μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB της κονσόλας.
  B) Συνδέστε το τηλεχειριστήριο καλωδίου μέσω του εσώκλειστου καλωδίου 2,5 χιλιοστών με τη σύνδεση ακουστικών
  του ελεγκτή Xbox-360
  ®
  .
  C) Χρησιμοποιήστε το εσώκλειστο καλώδιο αντάπτορα Cinch/RCA για να συνδέσετε το βύσμα 3,5 χιλ. των ακουστικών
  με τις εξόδους ήχου Cinch/RCA του καλωδίου Composite ή Component-AV (περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής
  του Xbox 360
  ®
  ).
  D) Εάν επιθυμείτε μια ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου μέσω της συσκευής τηλεόρασης, συνδέστε επιπρόσθετα το
  βύσμα Cinch/RCA του καλωδίου αντάπτορα στις υποδοχές εισόδου ήχου της συσκευής τηλεόρασης.
  Σε χρήση ενός καλωδίου HDMI
  ®
  για την προβολή εικόνας, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο αντάπτορα Cinch/RCA
  και με τον αντάπτορα ήχου HDMI
  ®
  .*
  3. Μέσω του τηλεχειριστηρίου καλωδίου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση (A) καθώς και να επιφέρετε σίγαση του
  μικροφώνου (B). Προσέξτε πριν από την τοποθέτηση των ακουστικών ώστε ο ρυθμιστής έντασης να έχει τεθεί στην
  ελάχιστη τιμή.
  4. Με το μεταβλητό τόξο συγκράτησης, προσαρμόζετε τα ακουστικά στο μέγεθος του κεφαλιού σας. Για μια βέλτιστη
  επικοινωνία, τοποθετήστε το μικρόφωνο περίπου στο ύψος του στόματος σας.
  * Προαιρετικά αξεσουάρ
  NO
  1. Bruk bryteren på kabelfjernstyringen for å velge apparatet som du ønsker å koble headsettet til: „PC“ for en
  Windows
  ®
  -PC eller Mac
  ®
  , „Console“ for en PS3
  ®
  - eller Xbox-360
  ®
  -konsoll.
  2.
  PC/Mac
  ®
  Koble headsettet til en ledig USB-port med USB-kontakten, 3,5mm-kontakten og begge ekstrakablene er ikke
  nødvendige ved bruk på en PC. Apparatet blir automatisk installert og er klart til bruk etter noen få sekunder.
  Vennligst merk at headsettet inneholder et ekstra lydkort, og dette må i systeminnstillingene velges ut som
  standardapparat for opptak og avspilling.
  PS3
  ®
  A) Koble headsettets USB-kontakt til en ledig USB-port på konsollen.
  B) Bruk den medfølgende cinch/RCA-adapterkabelen for å koble headsettets 3,5mm-jackkontakt til cinch/RCA-
  audioutgangen på Multi-AV-kabelen (del av leveringsomfanget til PS3
  ®
  ).
  C) Ønsker du samtidig en lydgjengivelse over fjernsysnet via HDMI
  ®
  , må du aktivere opsjonen „Audio-multiutgang“ i
  „Lydinnstillinger“.
  For å få en parallell lydgjengivelse over fjernsynet via Multi-AV-kabel må du i tillegg koble Cinch/RCA-stikket på
  adapterkabelen til audio-inngangen på fjernsynet.
  I menyen til konsollen velger du „AV Multi“ som audio-utgangsapparat for spillyden („Sound-innstillinger“ – „Audio-
  utgangsinnstillinger“), for Chat-avspillingen „Systemstandardapparat“ samt „USB Headphone Set“ som audio-
  inngangsapparat (begge under „Periferiapparater-innstillinger“ – „Audioapparat-innstillinger “).
  Xbox 360
  ®
  A) Koble headsettets USB-kontakt til en ledig USB-port på konsollen.
  B) Koble kabelfjernkontrollen til headset-tilkoblingen på Xbox-360
  ®
  -controller ved hjelp av den medfølgende 2,5mm-
  kabelen.
  C) Bruk den medfølgende cinch/RCA-adapterkabelen for å koble headsettets 3,5mm-jackkontakt til cinch/RCA-
  audioutgangen på Composite- eller Component-AV-kabelen (del av leveringsomfanget til Xbox 360
  ®
  ).
  D) Ønsker du samtidig lydgjengivelse via fjernsynet, kobler du i tillegg cinch/RCA-kontaktene på adapterkabelen til
  fjernsynets audioinnganger.
  Ved bruk av en HDMI
  ®
  -kabel for bildeutgang, kan du også koble cinch/RCA-adapterkabelen med HDMI
  ®
  -
  audioadapteren.*
  3. Via kabelfjernkontrollen kan du regulere volumet (A) og koble mikrofonen om til lydløs (B). Når du tar på headsettet,
  pass på at lydstyrken er stilt til laveste nivå.
  4. Ved hjelp av den regulerbare holdebøylen kan du tilpasse headsettet til hodestørrelsen. For optimal forståelse må du
  stille mikrofonen omtrent i samme høyde som munnen din.
  * Ekstra tilbehør
  EN
  Intended use
  This product is only intended for audio playback and recording on
  a PC or Mac
  ®
  , or on the PS3
  ®
  or Xbox 360
  ®
  , and is designed for
  indoor use only. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever
  for any injuries or damages caused due to careless, improper or
  incorrect use of the product or use of the product for purposes not
  recommended by the manufacturer.
  Avoiding hearing damage
  PLEASE NOTE: The use of ear or headphones as well as
  listening to audio for extended periods at loud volume levels may
  cause permanent hearing damage so check the volume level that
  has been set on the volume control each time before using the
  product, and avoid listening to audio at a high volume level.
  Conformity notice
  Operation of the device (the devices) may be affected by strong
  static, electrical or high-frequency elds (radio installations,
  mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this
  occurs, try increasing the distance from the devices causing the
  interference.
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with
  our Support team – the quickest way is via our website:
  www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
  eu-support@speedlink.com.
  DE
  Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  Dieses Produkt ist nur für die Tonwiedergabe und -aufnahme
  am PC oder Mac
  ®
  , an der PS3
  ®
  oder an der Xbox 360
  ®
  und die
  Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck
  GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen,
  Tieren oder Sachen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer,
  falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck
  entsprechender Verwendung des Produkts.
  Vermeidung von Hörschäden
  ACHTUNG: Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern sowie
  langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschä-
  den führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte
  Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
  Konformitätshinweis
  Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hoch-
  frequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-
  Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des
  Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die
  Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
  Technischer Support
  Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden
  Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über
  unsere Webseite www.speedlink.com erreichen. Alternativ
  kontaktieren Sie ihn per E-Mail an
  eu-support@speedlink.com.
  FR
  Utilisation conforme
  Ce produit est uniquement destiné à la lecture et à la saisie audio
  sur PC ou Mac
  ®
  , sur PS3
  ®
  ou sur Xbox 360
  ®
  et à une utilisation
  dans des locaux fermés. La société Jöllenbeck GmbH décline
  toute responsabilité en cas de dommages sur des personnes,
  des animaux ou des biens dus à une utilisation du produit incon-
  sidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données
  par le fabricant.
  Lésions auditives
  ATTENTION : l‘utilisation d‘écouteurs et d‘oreillettes et l‘écoute
  prolongée à haut volume peuvent entraîner des lésions auditives
  durables. Vériez le réglage du volume avant chaque utilisation et
  évitez les volumes trop élevés.
  Indication de conformité
  La présence de champs statiques, électriques ou à haute
  fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles,
  décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement
  de l‘appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner
  les appareils à l‘origine des perturbations.
  Assistance technique
  En cas de difcultés techniques concernant ce produit, veuillez
  vous adresser à notre service d‘assistance technique. Le moyen
  le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site
  Web www.speedlink.com. Vous pouvez également joindre notre
  service d‘assistance par e-mail en écrivant à l‘adresse
  eu-support@speedlink.com.
  NL
  Gebruik conform de doelstellingen
  Dit product is uitsluitend bedoeld voor geluidsweergave en
  -opname via pc of Mac
  ®
  , PS3
  ®
  of Xbox 360
  ®
  bij gebruik bin-
  nenshuis. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade
  aan personen, dieren of zaken als gevolg van ondoordacht,
  ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet
  overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel
  van het product.
  Voorkomen van gehoorschade
  Waarschuwing: gebruik van oordopjes of hoofdtelefoon en lang-
  durig luisteren naar luide geluiden kan tot blijvende gehoorschade
  leiden. Controleer steeds voor gebruik het ingestelde volume en
  vermijd te hoge piekbelastingen.
  Opmerking over de conformiteit
  Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
  lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
  microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
  apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
  storende apparaten te vergroten.
  Technische ondersteuning
  Neem bij technische problemen met dit product contact op met
  onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze
  website www.speedlink.com. U kunt ook een e-mail sturen naar
  eu-support@speedlink.com.
  ES
  Uso según instrucciones
  Este producto está destinado a la reproducción y grabación de
  sonido en PC o Mac
  ®
  , en la PS3
  ®
  o en la Xbox 360
  ®
  , y ha de
  utilizarse sólo en espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume
  garantía alguna por daños o lesiones causadas a personas, ani-
  males u objetos debidos a una utilización inadecuada o impropia,
  diferente de la especicada en el manual, ni por manipulación,
  desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por
  el fabricante.
  Para evitar daños auditivos
  ¡ATENCIÓN!: La utilización prolongada de auriculares, cascos
  o de botón, y la audición a alto volumen pueden acarrear daños
  auditivos de larga duración. Antes de utilizar el aparato compru-
  eba el volumen ajustado y evita en cualquier caso que suene
  excesivamente alto.
  Advertencia de conformidad
  Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de
  alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles,
  descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias
  que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos).
  En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos
  implicados sea la mayor posible.
  Soporte técnico
  En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto,
  dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente
  en la página web www.speedlink.com De manera alternativa
  mándanos un Email eu-support@speedlink.com.
  IT
  Utilizzo conforme alle disposizioni
  Questo prodotto è indicato solo per la riproduzione e la regist-
  razione audio su PC o Mac
  ®
  , sulla PS3
  ®
  o la Xbox 360
  ®
  e l‘uso
  in ambienti chiusi. La Jöllenbeck GmbH non risponde di lesioni
  di persone, animali o danni a oggetti causati da un utilizzo del
  prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal
  produttore.
  Evitare danni all‘udito
  ATTENZIONE: l‘uso di auricolari o cufe e l‘ascolto prolungato a
  volume elevato può provocare danni permanenti all‘udito. Prima
  dell‘uso controllare sempre il volume impostato sul regolatore del
  volume, evitando il livello troppo alto.
  Avviso di conformità
  L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad
  alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde)
  potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
  dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti
  d‘interferenza.
  Supporto tecnico
  In caso di difcoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al
  nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro
  sito www.speedlink.com. In alternativa potete contattarci via
  e-mail all‘indirizzo: eu-support@speedlink.com.
  TR
  Tekniğine uygun kullanım
  Bu ürün yalnızca PC veya Mac
  ®
  , PS3
  ®
  ya da Xbox 360
  ®
  üzerinden ses aktarmak ve kapalı ortamlarda kullanmak
  için tasarlanmıştır. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine
  aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç
  doğrultusunda kullanılmaması durumunda kişilerin, hayvanların
  yaralanmasından ya da üründeki hasarlardan sorumlu değildir.
  İşitme bozukluklarının önlenmesi
  DİKKAT: Kulaklıkların kullanılması ve yüksek ses ile uzun süre
  müzik dinlenmesi, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir. Her
  kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol edin ve
  seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.
  Uygunluk açıklaması
  Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
  (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları)
  aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol
  açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
  Teknik destek
  Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen
  www.speedlink.com adlı web sayfası üzerinden hızlı bir şekilde
  ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun. Alternatif olarak
  e-posta üzerinden de iletişim kurabilirsiniz:
  eu-support@speedlink.com.
  RU
  Использование по назначению
  Это изделие предназначено только для воспроизведения
  и записи звука на ПК или Mac
  ®
  , на PS3
  ®
  или Xbox 360
  ®
  и
  для применения в закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH
  не несет ответственности за ущерб изделию или травмы
  людей, животных или ущерб материальным ценностям
  вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного
  или не соответствующего указанной производителем цели
  использования изделия.
  Нарушения слуха
  ВНИМАНИЕ: Использование наушников, а также
  продолжительное прослушивание на большой громкости
  могут вызвать непроходящее ухудшение слуха. Перед
  каждым применением проверяйте установленную громкость и
  избегайте слишком большого уровня громкости.
  Информация о соответствии
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
  возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить
  расстояние от источников помех.
  Техническая поддержка
  Если с этим изделием возникают технические сложности,
  обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это
  можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com. Нам
  можно также написать по электронной почте
  eu-support@speedlink.com.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas inomhus för upp- och
  inspelning på PC eller Mac
  ®
  , PS3
  ®
  eller Xbox 360
  ®
  . Jöllenbeck
  GmbH tar inget ansvar för skador på person, djur eller material
  som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller för att produkten använts på ett sätt som strider mot
  föreskrifterna.
  Undvik hörselskador
  AKTA: När man använder hörlurar eller öronsnäckor och när man
  lyssnar länge på hög volym nns risk för kroniska hörselskador.
  Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter på dig head-
  setet och undvik att lyssna på hög volym.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggnin-
  gar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påver-
  ka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
  vår support via vår webbplats www.speedlink.com. Alternativt kan
  du nå vår support via e-post på eu-support@speedlink.com.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet til afspilning/optagelse af lyd på
  en PC eller Mac
  ®
  , på PS3
  ®
  eller en Xbox 360
  ®
  og anvendelsen i
  lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for personska-
  der, dyr eller materialer på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig
  og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
  svarer til producentens anvisninger.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store
  lydstyrker kan føre til permanente høreskader. Kontroller før hver
  anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (en-
  hederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden
  til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du nder på vores webside
  www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
  eu-support@speedlink.com.
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do odtwarzania lub zapisu
  dźwięku na komputerze PC lub Mac
  ®
  , konsoli PS3
  ®
  lub Xbox
  360
  ®
  i do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllen-
  beck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia
  u ludzi, zwierząt lub szkody materialne na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
  przez producenta użytkowania produktu.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: korzystanie ze słuchawek dousznych lub nagłownych
  oraz długotrwałe słuchanie przy dużej głośności może
  spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem
  należy sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu
  głośności.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnety-
  czne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony
  przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elek-
  tryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia
  (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą
  odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić
  się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu
  to nasza strona internetowa www.speedlink.com. Alternatywnie
  można napisać wiadomość e-mail na adres
  eu-support@speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak a hang visszaadására és felvételére alkalmas
  számítógépen vagy Mac
  ®
  -en, PS3
  ®
  -en vagy Xbox 360
  ®
  -on és zárt
  helyiségben való használatra való. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletke-
  zett kárért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
  gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: fül- vagy fejhallgató használata, valmint a magas
  hangerőn történő zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat.
  Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje
  a túl magas szintet.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádió-
  berendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mik-
  rohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
  növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
  támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
  www.speedlink.com címen érhet el. Akár e-mailben is kapcsolat-
  ba léphet velünk az eu-support@speedlink.com címen.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento výrobek je určen pouze k reprodukci a snímání zvuku
  na PC nebo Mac
  ®
  , na PS3
  ®
  nebo Xbox 360
  ®
  a pro použití v
  uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení
  za poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v
  důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
  nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek a dlouhodobé poslouchání při vysoké
  hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu. Před každým
  použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš
  vysoké úrovni zvuku.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto výrobkem kontaktujte
  náš suport, který nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com. Případne ho kontaktujte
  e-mailem eu-support@speedlink.com.
  GR
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την αναπαραγωγή και
  εγγραφή ήχου σε Η/Υ ή Mac
  ®
  , στο PS3
  ®
  ή στο Xbox 360
  ®
  και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH
  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή
  αντικείμενα λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης
  ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο
  από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση μεγάλης
  διάρκειας σε μεγάλη ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
  βλάβες στην ακοή. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη
  ένταση και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με αυτό το
  τμήμα μέσω E- Mail στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu käytettäväksi ainoastaan äänentoistoon ja
  -tallennukseen PC:llä tai Macillä
  ®
  , PS3
  ®
  - tai Xbox 360
  ®
  -konsolilla
  ja suljetuissa tiloissa käytettäväksi. Jöllenbeck GmbH ei ota
  minkäänlaista vastuuta henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista
  tai esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
  asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO: Korvanappien tai kuulokkeiden käyttö sekä pitkäaikai-
  nen korkeiden äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa pysyviin
  kuulovaurioihin. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen
  jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
  tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
  kautta, osoitteessa www.speedlink.com. Vaihtoehtoisesti voit
  ottaa tukeemme yhteyttä sähköpostitse osoitteessa
  eu-support@speedlink.com.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun egnet for lydgjengivelse og -opptak på PC
  eller Mac
  ®
  , på PS3
  ®
  eller på Xbox 360
  ®
  og for bruk innendørs.
  Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for produktet eller for persons-
  kader, skader på dyr eller materielle skader, som skyldes ikke
  forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det
  som er angitt fra produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Bruk av øreplugger eller headset samt langvarig lytting til
  høyt lydvolum kan føre til varige hørselskader. Kontroller innstilte
  lydvolum før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
  Samsvarserklæring
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
  å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du hen-
  vende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt via e-post til
  eu-support@speedlink.com.
  1
  3
  Press
  2
  PC/MAC
  ®
  XBOX 360
  ®
  PS3
  ®
  with AV cable with HDMI
  ®
  cable
  © 2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK
  ®
  word mark and the SPEEDLINK
  ®
  swoosh are registered
  trademarks of Jöllenbeck GmbH. Xbox 360, Windows, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are either trademarks or registered trademarks of
  Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. PlayStation and PS3 are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
  Mac, Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck
  GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior
  notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our
  website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
  eu-support@speedlink.com.
  SL-4475-BK // Vers. 2.0
  SL-4475-BK // Vers. 2.0
  XANTHOS
  Quick Install Guide
Speed-Link Xanthos SL-4475-BK

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Xanthos SL-4475-BK trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Xanthos SL-4475-BK trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Xanthos SL-4475-BK trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.4. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Xanthos SL-4475-BK trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Xanthos SL-4475-BK trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Xanthos SL-4475-BK
Proizvod Slušalice
EAN 4027301044751
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF

Povezani priručnici za proizvode

Slušalice Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.