Speed-Link Reso Minor

Speed-Link Reso Minor priručnik

(1)
 • QUICK INSTALL GUIDE
  VERS. 1.0
  PL
  Ograniczenie odpowiedzialności
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za szkody spowodo-
  wane nieprawidłowym użytkowaniem.
  Unikanie uszkodzenia słuchu
  UWAGA: używanie słuchawek nagłownych
  lub dousznych przy dużej głośności może
  spowodować trwałą utratę słuchu.
  Oświadczenie o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
  lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe,
  telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
  mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
  należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod
  adresem: www.speedlink.com znajduje
  się odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
  Alternatywnie można również wysłać do
  nas wiadomość pocztą elektroniczną na
  adres: support@speedlink.com
  DK
  Begrænsning af ansvar
  Jöllenbeck GmbH hæfter i intet tilfælde for
  skader på grund af ukorrekt brug.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Brugen af høretelefoner eller
  earbuds som også store lydstyrker kan
  føre til permanente høreskader.
  Overensstemmelseserklæring:
  Stærke statiske, elektriske felter eller
  felter med en høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, udladning af mikrobølger)
  kan påvirke enhedens (enhedernes)
  funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre
  afstanden til de forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  På vores websted www.speedlink.com
  nder du en support-blanket. Alternativ
  dertil, kan du direkte sende en e-mail til
  vores support: support@speedlink.com
  Green
  Green
  230V
  50-60 Hz ~
  0,022 A
  GR
  Περιορισμός ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν φέρει σε καμία
  περίπτωση ευθύνη για επακόλουθα ζημιών
  μέσω ακατάλληλης χρήσης.
  Αποφυγή βλάβης στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς
  και η ακρόαση για μεγάλη χρονική διάρκεια
  σε μεγάλες εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε
  μόνιμη βλάβη στην ακοή.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
  προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
  έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
  Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα
  E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
  support@speedlink.com
  CZ
  Omezení ručení
  Firma Jöllenbeck GmbH nenese žádnou
  odpovědnost za škody, vzniklé z důvodu
  nesprávného použití.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek, jakož i dlouhé
  poslouchání vysokých zvukových objemů
  může vést k trvalému poškození sluchu.
  Konformita
  Za působení silných statických,
  elektrických, nebo vysokofrekvenčních
  polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém
  případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách
  www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
  suportový formulář. Jako alternativu
  můžete supportu napsat přímo email na
  adresu: support@speedlink.com
  RESO MINOR
  STEREO SPEAKERS
  SL-8015-SBK-01
  ©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the
  property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
  may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  GR
  CZ
  HU
  SE
  SE
  Ansvarsbegränsning
  Jöllenbeck GmbH tar inget som helst
  ansvar för skador som är ett resultat av
  felaktig användning.
  Undvika hörselskador
  AKTA: Att lyssna genom öronsnäckor eller
  hörlurar på hög volym under en längre tid
  kan leda till kroniska hörselskador.
  Överensstämmelse
  Starka statiska, elektriska och
  högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
  apparaternas funktion. I så fall ska du
  försöka öka avståndet till den apparat
  som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi
  lagt ut ett supportformulär. Alternativt kan
  du skicka ett e-brev direkt till vår support:
  support@speedlink.com
  HU
  Jótállás korlátozása
  A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
  a nem szakszerű használatból eredő
  károkért.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM Fej- vagy fülhallgató
  használata, valamint a magas hangerőn
  történő hosszú ideig tartó zenehallgatás
  tartós halláskárosodást okozhat.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagy-
  frekvenciájú mezők (rádióberendezések,
  mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására
  a készülék (a készülékek) működési
  zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található
  támogatási formanyomtatványunk. Másik
  lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet:
  support@speedlink.com
  DK PL
  1. Dugja be a hangszóró csatlakozóját egy konnektorba
  (230 V, 50-60 Hz~).
  2. Csatlakozassa a hangszórót zöld csatlakozóval a hangforrás - mint
  számítógép vagy MP3-as lejátszó - kimenetéhez.
  3. Ezután kapcsolja be a hangszórót az elül található I/0 gombbal. Az elöl
  lévő szabályzóval állíthatja be a hangerőt; az elülső aljzatra csatlako-
  ztathatja a 3,5 mm-es jack dugóval a fejhallgatót, a hangszórók ekkor
  elnémulnak.
  * A készülék csak akkor van teljesen leválasztva az áramkörről, ha ki van húzva a
  hálózati csatlakozó.
  1. Zapojte síťový kabel reproduktorů do zásuvky (230 V, 50-60 Hz ~).
  2. Zapojte reproduktor zeleným konektorem do výstupu zdroje zvuku, jako
  je např. Váš počítač nebo MP3 přehrávač.
  3. Zapněte reproduktor vpředu pak tlačítkem I/0. Předním regulátorem
  ovládáte hlasitost; do přední zdířky můžete zapojit sluchátka s 3,5mm
  západkovou zdířkou, reproduktory se ztlumí.
  * Tento přístroj je zcela odpojený od proudu až tehdá, když je vytáhnutá zástrčka
  ze zásuvky.
  1. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου του ηχείου σε μία πρίζα (230V, 50-60 Hz ~).
  2. Συνδέστε τα ηχεία μέσω του πράσινου βύσματος με την έξοδο της πηγής
  ήχου ή και του Η/Υ ή του MP3-Player.
  3. Ενεργοποιήστε στη συνέχεια τα ηχεία με το κουμπί I/0 που βρίσκεται
  στην έμπροσθεν πλευρά. Με τον έμπροσθεν ρυθμιστή ελέγχετε την
  ένταση. Στην έμπροσθεν υποδοχή μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά με
  βύσμα 3,5 χιλ., στη συνέχεια τα ηχεία απενεργοποιούνται.
  * Αυτή η συσκευή είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα όταν έχει τραβηχτεί
  η πρίζα.
  1. Podłącz przewód zasilający głośników do gniazda elektrycznego
  (230V, 50-60Hz ~).
  2. Podłącz zielony wtyk kabla głośników z wyjściem źródła dźwięku, np.
  komputera lub odtwarzacza mp3.
  3. Na koniec włącz głośniki pokrętłem I/0 z przodu. Za pomocą regulatora
  z przodu można regulować głośność; do gniazda z przodu można
  podłączyć słuchawki z wtykiem 3,5mm, co powoduje wyłączenie dźwięku
  z głośników.
  * Gdy wtyk przewodu sieciowego jest wyjęty z gniazdka, to urządzenie jest
  całkowicie odłączone od zasilania.
  1. Sæt højtalernes strømkabel ind i stikdåsen (230V, 50-60Hz).
  2. Forbind højtalerne vha. det grønne stik med klangkildens udgang, f.eks.
  din PC eller MP3-afspiller.
  3. Tænd højtaleren så via I/0-knappen på forsiden. Med frontregulatoren
  styrer du lydstyrken; i bøsningen på forsiden kan du tilslutte en
  hovedtelefon med et 3,5mm-jackstik, så er højtalerne tavse.
  * Enheden er først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen, hvis netstikket er
  trukket ud.
  1. Anslut högtalarens strömkabel till ett eluttag (230V, 50-60Hz ~).
  2. Koppla högtalaren till ljudkällans (din PC eller MP3-spelare) utgång med
  den gröna kontakten.
  3. Sätt sedan på högtalaren med I/0-knappen på framsidan. Använd
  frontreglaget för att ställa in volymen; i uttaget på framsidan kan du
  ansluta hörlurar med en 3,5mm-teleplugg. Då kommer det inget ljud
  genom högtalarna.
  * Strömförsörjningen är bara helt bruten till apparaten när kontakten dragits ut ur
  uttaget.
  *
Speed-Link Reso Minor

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Reso Minor trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Reso Minor trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Reso Minor trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački, Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Reso Minor trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Reso Minor trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Reso Minor
Proizvod Zvučnik
EAN 4027301988017
Jezik Slovački, Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
- .
Ostale značajke
Broj satelita 2
Zahtijeva USB
Dimenzije (ŠxDxV) 95 x 105 x 180mm
Zvučnici
Izlazni audio kanali 2.0
Audio
Nazivna RMS snaga 2W
Učinak
Boja proizvoda Cr✗
Daljinsko upravljanje
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Priključci i sučelja
Tehnologija povezivanja Žiča✗
Povezivanje slušalica 3, 5 mm

Povezani priručnici za proizvode

Zvučnik Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.