Speed-Link Kudos

Speed-Link Kudos priručnik

(1)
 • 1. Dugja be a kábelt számítógépe szabad USB portjába. A gép egyből felismeri az egeret és
  nemsokára használható.
  2. Helyezze be számítógépe meghajtójába a mellékelt CD-t és kövesse a képernyőn megjelenő
  utasításokat, ha az egér valamennyi funkcióját teljesen ki szeretné használni.
  A KUDOS RS optimális teljesítményéhez használja a meghajtó legújabb változatát, melyet a
  www.speedlink.com oldalon talál meg.
  3. A részletes kongurációhoz a SPEEDLINK szimbólumra duplán kattintva nyissa meg a
  meghajtó menüjét a jobb alsó sarokban található Windows
  ®
  menülécben.
  A menün keresztül számos beállítást tehet meg: A „Gomb beállításokban“ változtathatja meg
  a gombok funkcióit és itt határozhatja meg az öt beállítási prolt. A „Makrobeállítások“ alatt
  állíthatja be vagy importálhatja a makrókat (parancssor). A „DPI beállítások“ menüben lehet
  az érzékelő felbontását vagy az USB lekérdező készüléket (polling) részletesen beállítani.
  A „Backup“ valamennyi meghajtó beállítás egyszerű biztosítását és helyreállítását teszi
  lehetővé.
  A meghajtó szoftver pontos leírását a www.speedlink.com/kudos oldalon találhatja.
  4. Ha a meghajtóban kiválasztott négy érzékelő felbontás között szeretne átkapcsolni, nyomja
  meg elöl a „dpi“ gombot; a LED-kijelzés a kiválasztott fokozatot mutatja ki.
  A készülék alján lévő „M“ gombbal válthat az öt meghatározható gombprolok között, a felső
  LED színe mutatja a kiválasztott prolt.
  5. Ha az egér súlyát szeretné beállítani, nyissa ki a készülék alján lévő rekeszt és szerelje fel a
  kívánt számú plusz súlyt (egyenként 6 g).
  HU
  1. 1Sæt kablet i en ledig USB-tilslutning på din PC. Musen registreres automatisk og er så klar til
  brug.
  2. For at udnytte alle musefunktioner, sætter du den vedlagte CD ind i drevet og følger anvisningerne
  på skærmen for at installere driversoftwaren.
  Brug venligst de nyeste drivere til en optimal udnyttelse af KUDOS RS. Driverne nder du på www.
  speedlink.com.
  3. Åbn drivermenuen for en detaljeret konguration via et dobbeltklik på SPEEDLINK-symbolet, nede
  til højre i Windows
  ®
  -opgavelinjen.
  Via menuen kan du foretage omfattende indstillinger: Under „Knapindstillinger“ ændrer du
  knapfunktionerne og denerer op til fem indstillingsproler. Under „Makroindstillinger“ opretter eller
  importerer du makroer (kommandostrenge). Med menuen „DPI-indstillinger“ kan du gennemføre
  detaljerede indstillinger af sensoropløsningen som også USB- forespørgselsrate (polling). Med
  „Backup“ kan man sikre og genoprette aller driverindstillinger.
  En nøjagtig beskrivelse af driversoftwaren nder du på www.speedlink.com/kudos.
  4. For at skifte mellem de re, i driveren udvalgte sensorindstillinger, trykker du „dpi“-knappen; LED-
  indikatoren viser den udvalgte indstilling.
  Med „M“-knappen skifter du mellem de fem denerbare knapproler, farven af den øverste LED
  angiver den udvalgte prol.
  5. For at tilpasse musens vægt, åbner du låget på bunden og lægger det ønskede antal ekstravægter
  ind (hver 6 gram).
  DK
  1. Zapojte kabel do volného USB portu na počítači. Systém myš automaticky detekuje, a krátce
  poté bude připravena k použití.
  2. Chcete-li v plném rozsahu využívat všechny funkce myši, vložte do mechaniky počítače
  dodaný disk CD a podle pokynů na obrazovce nainstalujete ovladače.
  Optimálního výkonu myši KUDOS RS dosáhnete s nejnovějšími ovladači, které naleznete na
  stránkách www.speedlink.com.
  3. Podrobnou nabídku umožňující kongurovat ovladače otevřete tak, že dvakrát kliknete na
  ikonu SPEEDLINK v pravé části hlavního panelu systému Windows
  ®
  .
  V nabídce můžete provádět rozsáhlá nastavení: Funkci tlačítek můžete změnit v nabídce
  „Nastavení tlačítek“. Rovněž zde můžete denovat až pět prolů nastavení. V nabídce
  „Nastavení maker“ se nastavují či importují makra (sledy povelů). Nabídka „Nastavení DPI“
  umožňuje detailně nastavovat rozlišení senzoru a snímací frekvenci (polling). Nabídka
  „Zálohování“ umožňuje snadno zálohovat a obnovit nastavení ovladačů.
  Přesnější popis softwaru ovladačů naleznete na adrese www.speedlink.com/kudos.
  4. Chcete-li přepínat mezi čtyřmi rozlišeními senzoru zvolenými v ovladačích, stiskněte tlačítko
  „dpi“; zvolený stupeň ukazuje LED indikátor.
  Tlačítkem „M“ přepínáte mezi pěti denovatelnými proly tlačítek. Zvolený prol indikuje barva
  pravé LED diody.
  5. Chcete-li upravit hmotnost myši, otevřete přihrádku na spodní straně a vložte do ní
  požadovaný počet doplňkových závažíček (každé váží 6 gramů).
  CZ
  1. 1Liitä johto tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään. Hiiri tunnistetaan automaattisesti ja se on
  käyttövalmis pian tämän jälkeen.
  2. Jotta voisit hyödyntää kaikkia hiiren toimintoja niiden täydessä laajuudessa, aseta mukana
  tuleva CD tietokoneesi levyasemaan ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita ajuriohjelmiston
  asentamiseksi.
  Käytä KUDOS RS:n ihanteellista tehoa varten uusinta ajuriversiota, jonka löydät osoitteesta
  www.speedlink.com.
  3. Suorita yksityiskohtaiset asetukset avaamalla ajurivalikko kaksoisnapsauttamalla
  SPEEDLINK-symbolia alaoikealla Windows
  ®
  -tehtäväpalkissa.
  Valikon kautta voidaan suorittaa kattavia asetuksia: Kohdassa „Tasteneinstellungen“
  (näppäinasetukset) muutetaan näppäinten toimintoja ja määritellään korkeintaan viisi
  asetusproilia. Kohdassa „Makroeinstellungen“ (makroasetukset) laaditaan tai siirretään
  makroja (komentosarjoja). Valikko „DPI-Einstellungen“ (DPI-asetukset) mahdollistaa sensorin
  tarkkuuden sekä USB-kyselynopeuden (Polling) yksityiskohtaisen asetuksen. „Backup“
  mahdollistaa kaikkien ajuriasetusten helpon varmistuksen ja palauttamisen.
  Ajuriohjelmiston tarkka kuvaus löytyy osoitteesta www.speedlink.com/kudos.
  4. Voit vaihtaa neljän ajurissa valitun anturin tarkkuuden välillä painamalla „dpi“-painiketta; LED-
  näyttö näyttää valitun tason.
  „M“-painikkeella vaihdetaan viiden määriteltävän näppäinproilin välillä, oikean LEDin väri
  ilmoittaa valitun proilin.
  5. Hiiren painoa voidaan sovittaa avaamalla pohjassa oleva lokero ja asettamalla sinne haluttu
  määrä lisäpainoja (á 6 grammaa).
  FI
  1. Εισάγετε το καλώδιο σε μια ελεύθερη υποδοχή USB του υπολογιστή σας. Το ποντίκι αναγνωρίζεται αυτόματα
  και μετά από λίγο είναι έτοιμο για χρήση.
  2. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ποντικιού σε όλο τους το εύρος, τοποθετήστε το
  εσώκλειστο CD στον οδηγό του Η/Υ σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εγκαταστήσετε το
  λογισμικό οδηγού.
  Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για τη βέλτιστη απόδοση του KUDOS RS τη νεότερη έκδοση οδηγού, την
  οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.speedlink.com.
  3. Για μια λεπτομερή ρύθμιση ανοίξτε το μενού οδηγού κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο SPEEDLINK δεξιά
  κάτω στη γραμμή εργασιών των Windows
  ®
  .
  Μέσω του μενού μπορείτε να διεξάγετε εκτενείς ρυθμίσεις: Στις „Ρυθμίσεις πλήκτρων“ αλλάζετε τις λειτουργίες
  πλήκτρων και καθορίζετε έως και πέντε προφίλ ρύθμισης. Στις „Ρυθμίσεις μακροεντολών“ δημιουργείτε ή
  εισάγετε μακροεντολές (Αλληλουχίες εντολών). Το μενού „Ρυθμίσεις DPI“ επιτρέπει τη λεπτομερή ρύθμιση της
  ανάλυσης αισθητήρα καθώς και το ρυθμό ερώτησης USB (Polling). Η „Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας“
  (Backup) διευκολύνει την απλή ασφάλιση και επανα-δημιουργία όλων των ρυθμίσεων οδηγού.
  Μπορείτε να βρείτε μια ακριβέστερη περιγραφή του λογισμικού οδηγού στην ιστοσελίδα www.speedlink.com/
  kudos.
  4. Για την εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιλεγμένων αναλύσεων αισθητήρα στον οδηγό, πιέστε το πλήκτρο
  „dpi“. Η ένδειξη LED προβάλλει την επιλεγμένη βαθμίδα.
  Με το πλήκτρο „M“ εναλλάσσεστε μεταξύ των πέντε οριζόμενων προφίλ πλήκτρων, το χρώμα του δεξιού LED
  δηλώνει το επιλεγμένο προφίλ.
  5. Για να ρυθμίσετε το βάρος του ποντικιού, ανοίξτε το χώρο στην κάτω πλευρά και τοποθετήστε τον επιθυμητό
  αριθμό επιπρόσθετων βαρών (έκαστο 6 γραμμάρια).
  EL
  1. Koppla sladden till en ledig USB-port på din dator. Musen upptäcks automatiskt och kan
  användas efter en kort stund.
  2. För att kunna utnyttja musfunktionerna fullt ut lägger du in medföljande CD i datorns CD-enhet
  och följer anvisningarna på bildskärmen för att installera drivrutinens programvara.
  För att få bästa möjliga KUDOS RS-funktion ska du använda den senaste drivrutinversionen.
  Du hittar den på www.speedlink.com.
  3. För en detaljerad konguration öppnar du drivrutinmenyn genom att dubbelklicka på
  SPEEDLINK-symbolen nere till höger i Windows
  ®
  aktivitetsfält.
  I den här menyn kan ett stort antal inställningar göras: Under „Knappinställningar“ kan
  du ändra knapparnas funktioner och deniera upp till fem inställningsproler. Under
  „Makroinställningar“ skapar eller importerar du makron (kommandoföljder). I menyn „DPI-
  inställningar“ kan du göra detaljerade inställningar av sensorupplösning och pollinghastighet
  för USB. „Backup“ gör det enkelt att spara och återställa samtliga drivrutininställningar.
  En mer detaljerad beskrivning av drivrutinmjukvaran nns på www.speedlink.com/kudos.
  4. För att växla mellan de fyra sensorupplösningar som valts i drivrutinen trycker du på dpi-
  knappen; indikatorlampan visar vilken nivå som valts.
  Med M-knappen växlar du mellan fem denierbara knappproler, färgen på den högra
  indikatorlampan visar vilken prol som valts.
  5. För att anpassa musens vikt öppnar du facket på undersidan och stoppar in önskat antal
  extravikter (6 gram vardera).
  SE
  1. Podłącz przewód USB do wolnego złącza USB komputera. Mysz zostanie automatycznie
  zainstalowana i za chwilę będzie gotowa do pracy.
  2. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji myszy, włóż płytę CD do napędu i postępuj
  zgodnie ze wskazówkami na ekranie, by zainstalować oprogramowanie sterownika.
  Dla optymalnych efektów myszy KUDOS SR zainstaluj najnowszą wersję sterownika. Można
  go znaleźć tutaj: www.speedlink.com.
  3. Otwórz menu szczegółów konguracji sterownika podwójnym kliknięciem symbolu
  SPEEDLINK u dołu po prawej stronie ekranu, na pasku zadań Windows
  ®
  .
  Za pomocą tego menu można wykonać wiele ustawień – w części „Ustawienia przycisków“
  można zmienić funkcje przycisków i zdeniować do pięciu proli ustawień. W części
  „Ustawienia makr“ można tworzyć lub importować makra (sekwencje poleceń). Menu
  „Ustawienia dpi“ umożliwia szczegółowe ustawienie czułości czujnika oraz częstotliwości
  próbkowania USB. „Kopia zapasowa“ umożliwia łatwe wykonanie kopii zapasowej oraz
  odtworzenie wszystkich ustawień sterownika.
  Dokładny opis ustawień sterownika można znaleźć na stronie www.speedlink.com/kudos.
  4. Aby wybrać jedno z czterech ustawień czułości czujnika, naciśnij przycisk „dpi“; dioda LED
  wskaże wybraną czułość.
  Za pomocą przycisku „M“ na spodzie myszy można wybrać jeden z pięciu deniowalnych
  proli; kolor diody LED po prawej stronie wskazuje wybrany prol.
  5. Aby dostosować masę myszy, otwórz wnękę na spodzie myszy i umieść tam wybraną liczbę
  dodatkowych obciążników (każdy po 6g).
  PL
  1. Koble kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen din. Musen blir automatisk gjenkjent og
  er straks klar til bruk.
  2. For at du skal kunne bruke samtlige musefunksjoner til fullt omfang må du legge den
  medfølgende CD-en inn i PC-ens leser og følge anvisningene på skjermen for å installere
  driverprogramvaren.
  Vennligst bruk den nyeste driverversjonen for å få optimal ytelse fra KUDOS RS. Denne nner
  du på www.speedlink.com.
  3. For en detaljert kongurasjon må du åpne drivermenyen ved å dobbeltklikke på SPEEDLINK-
  symbolet nede til høyre i Windows
  ®
  taskbar.
  Via menyen kan du foreta omfangsrike innstillinger: Under „Tasteinnstillinger“ endrer du
  tastefunksjonene og denerer opp til fem innstillingsproler. Under „Makroinnstillinger“
  oppretter og importerer du makroer (ordresekvenser). Menyen „DPI-innstillinger“ tillater
  detaljert innstilling av sonsoroppløsningen samt USB-oppkallingsraten (polling). „Backup“
  muliggjør enkel sikring og gjenoppretting av samtlige driverinnstillinger.
  En nøyere beskrivelse av driverprogramvaren nner du på www.speedlink.com/kudos.
  4. Trykk på „dpi“-tasten for å veksle mellom de re sensoroppløsningene valgt i driveren; LED-
  anvisningen angir valgte trinn.
  Med „M“-tasten kan du veksle mellom fem denerbare tasteproler. Fargen på den høyre
  LED-indikatoren angir valgte prol.
  5. For å tilpasse musevekten må du åpne huset på undersiden og legge inn ønsket antall
  tilleggsvekter (hver på 6 gram).
  NO
  Vers. 1.0
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the
  United States and/or other countries. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH
  shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to
  change without prior notice. Please keep this information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Quick install Guide
  kudOs rs
  GaMinG MOuse
  sl-6398-rd-01
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC. Jöllenbeck GmbH nie
  ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
  nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami do wprowadzania może dojść do
  problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
  przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy zasięgnąć porady lekarza.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
  należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Laser
  W tej myszy zastosowano czujnik laserowy klasy I według normy DIN EN 60825-1: 2008-05.
  Uwaga - niewidzialne promieniowanie laserowe - światło tego czujnika jest niewidoczne dla
  ludzkiego oka i jest zaklasykowane jako nieszkodliwe. Mimo to w pewnym okolicznościach
  może dojść do uszkodzenia wzroku przy bezpośrednim kontakcie oka z laserem. Nigdy nie
  należy patrzeć bezpośrednio lub odbite w światło lasera ani celować światłem lasera na inne
  osoby lub odbijające powierzchnie, np. lustra. Nigdy nie należy patrzeć na promień lasera przez
  lupę, mikroskop lub inne przyrządy optyczne. Manipulacje (przeróbki) urządzenia laserowego są
  niedopuszczalne.
  Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować i dołączyć w razie przekazania lub odsprzedaży
  urządzenia.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej pomocy
  technicznej, z która najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę internetową
  www.speedlink.com.
  PL
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή.
  Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία
  όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή
  σε επίμονα προβλήματα.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
  (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Λέιζερ
  Αυτό το ποντίκι χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κατηγορίας Ι σύμφωνα με το DIN EN 60825-1:
  2008-05. Προσοχή – Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ: Το φως αυτού του αισθητήρα δεν είναι
  εμφανές για το ανθρώπινο μάτι και έχει κατηγοριοποιηθεί ως μη επιβλαβές. Ωστόσο είναι
  πιθανό υπό ορισμένες συνθήκες, η απευθείας επαφή του ματιού με το λέιζερ να προκαλέσει
  βλάβες στην όραση. Ποτέ μην κοιτάτε στην απευθείας ακτίνα λέιζερ που αντανακλά και ποτέ
  μην την κατευθύνετε σε άλλα άτομα ή σε επιφάνειες αντανάκλασης όπως π.χ. καθρέπτες. Ποτέ
  μην κοιτάτε μέσω φακών, μικροσκοπίων ή παρόμοιων συσκευών στην ακτίνα λέιζερ. Λάθος
  μεταχείριση (τροποποιήσεις) στη διάταξη λέιζερ δεν επιτρέπονται.
  Αυτές οι Οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί όταν δίδετε τη διάταξη
  λέιζερ σε τρίτους.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
  μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  EL
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck
  GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller
  feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  Heleserisiko
  Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer som ubehag eller smerter.
  Legg derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så
  fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Laser
  Denne musen bruker en lasersensor av klasse I iht. DIN EN 60825-1: 2008-05. Forsiktig –
  usynlig laserstråling: Lyset på denne sensoren er ikke synlig for det menneskelige øye og er
  kategorisert som harmløs. Det er likevel under bestemte omstendigheter mulig at laseren kan
  forårsake synsskader ved direkte kontakt med øyet. Se aldri inn i den direkte eller reekterte
  laserstrålen, og rett denne aldri mot andre personer eller reekterende overater, f.eks. speil. Se
  aldri på laserstålen med lupe, mikroskop eller lignende apparater. Manipuleringer (endringer) på
  laserinnretningen er ikke tillatt.
  Denne bruksanvisningen må oppbevares, og den må følge med laserinnretningen hvis denne
  gis videre.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som du
  raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
  NO
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Jöllenbeck
  GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
  loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
  valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Terveyshaitat
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa
  tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Laser
  Tämä hiiri käyttää luokan I laseranturia standardin DIN EN 60825-1: 2008-05 mukaisesti. Huomio
  – näkymätön lasersäteily: Tämän anturin valoa ei voi nähdä paljaalla silmällä ja se on luokiteltu
  vaarattomaksi. Kuitenkin tietyissä olosuhteissa laserin suora kontakti silmään saattaa aiheuttaa
  näkövaurioita. Älä katso koskaan suoraan tai heijastuvaan lasersäteeseen äläkä kohdista
  sitä koskaan muihin ihmisiin tai heijastaviin pintoihin, kuten esim. peiliin. Älä koskaan katso
  lasersäteeseen suurennuslasien, mikroskooppien tai vastaavien laitteiden läpi. Laserlaitteen
  muokkaaminen (muutokset) ovat kiellettyjä.
  Tämä käyttöohje on säilytettävä ja luovutettava eteenpäin laserlaitteen mukana.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat
  nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
  FI
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC. Jöllenbeck
  GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
  producentens anvisninger.
  Sundhedsrisiko
  Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til sundhedsmæssige skader som
  ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Laser
  Musen anvender en lasersensor af klasse I iht. DIN EN 60825-1: 2008-05. Giv agt – usynlige
  laserstråler: Sensorens lys er ikke synligt for menneskers øjne og er klassiceret som ufarligt.
  Under specielle betingelser er det alligevel muligt, at en direkte kontakt med øjnene kan
  forårsage synsskader. Se aldrig direkte ind i laserstrålen eller den reekterede laserstråle og
  ret strålen aldrig mod andre personer eller reekterende overader som f.eks. spejle. Se aldrig
  igennem forstørrelsesglas, mikroskoper eller lignende apparater ind i laserstrålen. Manipulation
  (ændringer) på laseranordningen er forbudt.
  Denne brugervejledning skal opbevares og gives videre hvis laseranordningen gives videre.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du nder på
  vores webside www.speedlink.com.
  DK
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač. Firma Jöllenbeck
  GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům,
  než byly uvedeny výrobcem.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou zdravotních problémů, jako
  jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
  konzultujte lékaře.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Laser
  Myš používá laserový senzor třídy I dle normy DIN EN 60825-1: 2008-05. Pozor – neviditelné
  laserové záření: Světlo tohoto senzoru není viditelné pro lidské oko a je klasikované jako
  neškodné. Za určitých okolností je přesto možné, že přímé záření laseru do oka zapříčiní
  poškození zraku. Proto se nikdy nedívejte do přímého či odraženého laserového paprsku a
  nikdy jej nesměřujte na jiné osoby nebo odrazivé povrchy, jako jsou např. zrcadla. Do laserového
  paprsku se nikdy nedívejte lupou, mikroskopem či podobnými přístroji. S laserovým zařízením je
  zakázáno manipulovat (pozměňovat je).
  Tento návod k použití si uschovejte a v případě předávání laserového zařízení jej předejte
  dalšímu uživateli.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je
  nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
  CZ
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till en dator. Jöllenbeck
  GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet,
  slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens
  anvisningar.
  Hälsorisker
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med hälsan, t ex obehag eller
  smärtor. Lägg in regelbundna pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
  från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Laser
  Den här musen använde en Klass I lasersensor enligt DIN EN 60825-1: 2008-05. Akta – osynlig
  laserstrålning: Ljuset från sensorn är osynligt för det mänskliga ögat och klassas som helt
  ofarligt. Under vissa omständigheter nns det ändå risk för synskador om ögat kommer i direkt
  kontakt med lasern. Titta aldrig rakt in i laserstrålen eller dess reektioner och rikta den aldrig
  mot andra personer eller reekterande föremål som t ex speglar. Titta aldrig på laserstrålen
  genom förstoringsglas, mikroskop och liknande. Det är inte tillåtet att manipulera (göra ändringar
  på) laseranordningen.
  Ta vara på den här anvisningen och lämna över den tillsammans med laseranordningen om du
  överlåter den till någon annan person.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den
  snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
  SE
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért,
  ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Egészségügyi kockázat
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
  léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő
  panasz esetén forduljon orvoshoz.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Lézer
  Az egér DIN EN 60825-1:2008-05 szerinti I. osztályú lézerrel működik. Figyelem! Láthatatlan
  lézersugárzás: ennek az érzékelőnek a fénye az emberi szem számára nem látható és
  veszélytelennek minősül. Ennek ellenére bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a
  lézer a szemmel közvetlenül érintkezve látáskárosodást okoz. Soha ne nézzünk közvetlenül
  a lézersugárba vagy a visszavert sugárba és a sugarat ne irányítsuk más személyekre vagy
  fényvisszaverő felületre, mint pl. tükörre. Ne nézzen nagyítón, mikroszkópon vagy hasonló
  készüléken át a lézersugárba. Nem szabad manipulálni ill. megváltoztatni a lézert.
  Őrizze meg a használati utasítást és adja tovább, ha továbbadja a lézert.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  HU
  2
  4
  3
  1
  5
  SL-6398-RD-01
  KUDOS RS
  GAMING MOUSE, red-black
  Jöllenbeck GmbHKreuzberg 2,
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 71.114
  EAN: 402 730136 1711
  SL-6398-RD-01
  KUDOS RS
  GAMING MOUSE, red-black
  Jöllenbeck GmbHKreuzberg 2,
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 71.114
  EAN: 402 730136 1711
  SL-6398-RD-01
  KUDOS RS
  GAMING MOUSE, red-black
  Jöllenbeck GmbHKreuzberg 2,
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 71.114
  EAN: 402 730136 1711
  SL-6398-RD-01
  KUDOS RS
  GAMING MOUSE, red-black
  Jöllenbeck GmbHKreuzberg 2,
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 71.114
  EAN: 402 730136 1711
Speed-Link Kudos

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Kudos trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Kudos trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Kudos trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 6.1. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Češki, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Kudos trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Kudos trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Kudos
Proizvod Miš
EAN 4027301794953
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Češki, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
Miš
Sučelje uređaja USB Tip-A
Broj tipki 9
Tehnologija otkrivanja pokreta Optički
Svrha Igranje
Preporučena uporaba PC/osob✗ računalo
Kotačić za listanje
Razlučivost pokreta 5700DPI
Vrsta kotačića Kotač
Vrsta tipki -
Broj kotačića 1
Ergonomija
Duljina kabela 1.8m
Plug and Play
Dizajn
Boja proizvoda Crve✗
Veličina Ambidextrous
Podaci o ambalaži
Količina 1
Tip ambalaže Kutija
Napajanje
Izvor napajanja Cable
Težina i dimenzije
Težina -g

Povezani priručnici za proizvode

Miš Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.