Speed-Link Gravity Xe SL-8261-GY

Speed-Link Gravity Xe SL-8261-GY priručnik

(1)
 • 1. Steek de stekker van de voedingskabel van de subwoofer in een stopcontact (230V, 50-60Hz ~).
  2. Sluit de afstandsbediening met de bijgeleverde kabel aan op het luidsprekersysteem: Steek een van de 3,5mm jackpluggen in
  de achterste vrije ingang van de afstandsbediening en de andere in de ingang van de subwoofer („AUDIO INPUT“). Sluit nu de
  afstandsbediening aan op de pc: steek de groene stekker van de kabel van de afstandsbediening in de luidsprekeruitgang (groen)
  en de zwarte stekker in de microfooningang van de geluidskaart (roze).
  U kunt vervolgens een headset of een hoofdtelefoon aansluiten op de afstandsbediening, de luidsprekers worden dan
  uitgeschakeld. Als u in plaats van een microfoon een tweede geluidsbron op de afstandsbediening aansluit, bijvoorbeeld een MP3-
  speler, steek dan de zwarte stekker van de afstandsbediening in de Line-In-ingang van de pc (blauw).
  3. Sluit de satellietluidsprekers aan op de subwoofer: steek de beide Cinch-/RCA-stekkers van de satellieten in de desbetreffende
  uitgangen van de subwoofer – rood voor het rechter-, wit voor het linkerkanaal.
  4. Draai het volume op de afstandsbediening en de subwoofer in eerste instantie helemaal dicht.
  Schakel het systeem in („POWER“ op „ON“).
  5. Start de geluidsweergave op de pc en pas het volume en hoge tonen en lage tonen aan met de regelaars.
  6. Als gedurende 15-20 minuten geen signaal wordt overgedragen via de spreker, dan wordt de energiebesparingsmodus
  ingeschakeld. De status-LED begint vervolgens rood te branden. Druk op de knop „Stand-by“ op de subwoofer („Stand-by“ op
  „OFF“) om deze functie uit te schakelen, als u wilt voorkomen dat de stand-bystand automatisch wordt ingeschakeld.
  NL
  1. Csatlakoztassa a mélysugárzó vezetékét egy dugaszoló aljzatba (230 V, 50-60 Hz ~).
  2. Csatlakoztassa az asztali távirányítót a csomagban lévő kábellel a hangszóró rendszerhez: dugja a két
  3,5-mm-es jack dugó egyikét a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába, a másik végét pedig a mélysugárzó bemeneti
  aljzatába („AUDIO INPUT“). Ekkor csatlakoztassa az asztali távirányítót a számítógéppel: dugja a távirányítókábel zöld
  csatlakozóját a hangszóró kimenetbe (zöld), a fekete csatlakozót pedig a hangkártya mikrofon bemenetébe (rózsaszín).
  A távirányítóra még headsetet vagy fejhallgatót és mikrofont is csatlakoztathat, a hangszóró kimenet ekkor kikapcsol. Ha
  mikrofon helyett második hangforrást szeretne csatlakoztatni a távirányítóra, mint pl. MP3 lejátszót, dugja a távirányító fekete
  csatlakozóját számítógépe Line-In bemnetébe (kék).
  3. Csatlakoztassa a szatellit hangszórókat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét Cinch-/RCA csatlakozóját a mélysugárzó
  megfelelő kimeneti aljába – a piros a jobb, a fehér pedig a bal csatornához van.
  4. Állítsa be a távirányító és a mélysugárzó hangerő szabályzóját alacsony fokozatra. Ezután kapcsolja be a rendszert
  („POWER“ gombot „ON“-ra állítva).
  5. Indítsa el számítógépén a hang lejátszását és állítsa be a szabályzóval a hangerőt, valamint a mély és magas hangokat.
  6. Ha 15-20 percig nem történik jelátadás, a hangszóró magától energiatakarékos üzemmódra áll át. A állapot-LED ekkor piros
  színnel kigyullad. Ahhoz, hogy elkerülje az automatikus váltást készenléti állapotba, kapcsolja ki ezt a funkciót a mélysugárzón a
  „Stand-by“ gombbal („Stand-by“ „OFF“ állás).
  HU
  1. Включите кабель питания сабвуфера в сетевую розетку (230 В, 50-60 Гц ~).
  2. Соедините настольный пульт ДУ при помощи кабеля из комплекта поставки с системой колонок. Вставьте один их двух
  штекеров на 3,5мм в задний свободный разъем кабельного пульта ДУ, а второй конец во входной разъем сабвуфера
  („AUDIO INPUT“). Теперь соедините настольный пульт ДУ с ПК: Вставьте зеленый штекер кабеля ДУ выход динамика
  (зеленый), а черный штекер во вход для микрофона звуковой платы (розовый).
  К пульту ДУ можно дополнительно подключить гарнитуру или наушники и микрофон, в этом случае колонки отключаются.
  Если вы хотите подключить к пульту ДУ вместо микрофона второй источник звука, например, MP3-проигрыватель, вставьте
  черный штекер пульта ДУ во вход Line-In ПК (синий).
  3. Подключите сателлитные динамики к сабвуферу: Вставьте оба штекера Cinch/RCA сателлитов в соответствующие выходы
  сабвуфера – красный для правого, белый для левого канала.
  4. Сначала установите регулятор громкости пульта ДУ на низкий уровень. Затем включите систему („POWER“ на „ON“).
  5. Теперь запустите воспроизведение на ПК и настройте громкость, тембр и басы при помощи соответствующих регуляторов.
  6. Если в течение 15-20 минут не передается сигнал, говорящий автоматически переключается в энергосберегающий режим.
  Светодиодный индикатор состояния загорается красным цветом. Чтобы предотвратить автоматический переход в режим
  готовности (Stand by), отключите эту функцию, для чего нажмите кнопку „Stand-by“ на сабвуфере („Stand by“ auf „OFF“).
  RU
  1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (230 V, 50-60 Hz ~).
  2. Stolní dálkové ovládání zapojte pomocí přiloženého kabelu do systému reproduktorů: Jeden z obou 3,5mm zástrčkových
  konektorů zastrčte do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání a druhý konec zastrčte do vstupní zdířky subwooferu
  („AUDIO INPUT“). Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do PC: Zelený konektor kabelu dálkového ovládání zastrčte do výstupu
  reproduktorů (zelený) a černý konektor zastrčte do vstupu mikrofonu soundkarte (růžový).
  Do dálkového ovládání můžete dodatečně zapojit headset nebo sluchátka a mikrofon, výstup reproduktorů se pak vypne.
  Chcete-li místo mikrofonu zapojit do dálkového ovládání druhý zdroj zvuku, jako je např. přehrávač MP3, zastrčte černý konektor
  dálkového ovládání do Line-In vstupu Vašeho PC (modrý).
  3. Zapojte satelitní reproduktory do subwooferu: Oba konektory Cinch-/RCA satelitních reproduktorů zastrčte do příslušných výstup-
  ních zdířek subwooferu – červená je pro pravý, bílá je pro levý kanál.
  4. Ovladač hlasitosti dálkového ovládání a subwooferu nastavte nejdříve na nejnižší stupeň. Poté systém zapněte
  („POWER“ na „ON“).
  5. Nyní spusťte na Vašem PC zvukovou reprodukci a přizpůsobte hlasitost, jako jsou výšky a basy, ovladačem hlasitosti.
  6. Není-li po dobu 15-20 minut přenášen žádný signál, reproduktor přepne do úsporného režimu. Stavová LED se pak rozsvítí červeně.
  Pro zabránění automatického přepnutí do pohotovostního režimu standby, deaktivujte tuto funkci stisknutím tlačítka „stand-by“ na
  subwooferu („stand-by“ na „OFF“).
  CZ
  1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (230V, 50-60Hz ~).
  2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο μέσω του εσώκλειστου καλωδίου με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε ένα από τα δύο βύσματα 3,5
  χιλ. στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου με καλώδιο και το άλλο άκρο στην υποδοχή εισόδου του υπογούφερ („AUDIO
  INPUT“). Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισάγετε το πράσινο βύσμα του καλωδίου τηλεχειριστηρίου στην
  έξοδο ηχείου (πράσινο) και το μαύρο βύσμα στην είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου (ροζ).
  Στο τηλεχειριστήριο μπορείτε επιπλέον να συνδέσετε ακουστικά ή ακουστικά και ένα μικρόφωνο, η λειτουργία ηχείων απενεργοποιείται
  τότε. Εάν επιθυμείτε αντί ενός μικροφώνου να συνδέσετε μια δεύτερη πηγή ήχου στο τηλεχειριστήριο, ή και μια συσκευή MP3, εισάγετε το
  μαύρο βύσμα του τηλεχειριστηρίου στην είσοδο Line-In του Η/Υ σας (μπλε).
  3. Συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA των δορυφόρων στις αντίστοιχες υποδοχές
  εξόδου του υπογούφερ – κόκκινη για το δεξιό, λευκό για το αριστερό κανάλι.
  4. Θέστε αρχικά τους ρυθμιστές έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ σε μια χαμηλή βαθμίδα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το
  σύστημα („POWER“ στο „ON“).
  5. Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον H/Y και προσαρμόστε την ένταση καθώς και τα πρίμα και μπάσα μέσω των ρυθμιστών.
  6. Εάν για 15-20 λεπτά δεν μεταδοθεί κανένα σήμα, ο ομιλητής γυρίζουν σε μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το LED κατάστασης
  αρχίζει αμέσως να ανάβει κόκκινο. Για να εμποδίσετε μια αυτόματη αλλαγή στη λειτουργία ετοιμότητας, απενεργοποιήστε αυτή τη
  λειτουργία πιέζοντας το κουμπί „Stand-by“ στο υπογούφερ („Stand-by“ στο „OFF“).
  EL
  1. Koppla subwooferns kabel till ett eluttag (230V, 50-60Hz ~).
  2. Koppla fjärrkontrollen till högtalarsystemet med medföljande kabel: Sätt en av de båda 3,5mm-telepluggarna i det bakre, lediga uttaget
  på fjärrkontrollen och den andra änden i ingången på subwoofern (AUDIO INPUT). Koppla sedan fjärrkontrollen till din PC: Sätt den
  gröna kontakten på fjärrkontrollens kabel i högtalarutgången (grön) och den svarta kontakten i ljudkortets mikrofoningång (rosa).
  Du kan också ansluta ett headset eller hörlurar till fjärrkontrollen. Då kopplas högtalarna bort. Om du vill ansluta någon annan ljudkälla
  istället för mikrofonen till fjärrkontrollen, till exempel en MP3-spelare, sätter du fjärrkontrollens svarta kontakt i Line-In-ingången på din
  PC (blå).
  3. Anslut satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas två cinch-/RCA-kontakter i motsvarande uttag på subwoofern – den
  röda för höger och den vita för vänster kanal.
  4. Ställ först in fjärrkontrollens och subwooferns volymreglage på en låg nivå. Sätt sedan på systemet (POWER på ON).
  5. Starta uppspelningsfunktionen på din PC och anpassa volym, diskant och bas med reglagen.
  6. Om ingen signal överförs inom 15-20 minuter går högtalaren över till energisparläge. Statuslampan börjar lysa rött. För att produkten
  inte ska växla till standbyläget automatiskt avaktiverar du den funktionen med subwooferns standbyknapp (läge OFF).
  SE
  VOLUME
  BASS
  TREBLE
  POWER
  AC IN
  AC 230V~50Hz 50W
  CAUTION
  RISK OF ELECTRIC
  SHOCK
  DO NOT OPEN !
  AUDIO INPUT
  ON
  OFF
  STAND-BY
  OFF
  ON
  SOUND OUTPUT
  Vers. 1.0
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
  Please keep this information for later reference. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may
  appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Quick install Guide
  GraVitY Xe
  2.1 suBWOOFer sYsteM
  sl-8261-GY
  110-240V
  50-60Hz
  ~
  0.22A
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla. Jöllenbeck GmbH tar inget
  ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens anvisningar. Det uttag som produkten kopplas till måste sitta i närheten av utrustningen och vara lättåtkomligt.
  Produkten är bara helt fri från ström om kontakten dras ut ur uttaget.
  Undvik hörselskador
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga hörselskador. Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter på
  produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
  Funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra alkalmas.
  A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen hozzáférhető legyen. A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az
  áramkörről, ha kihúzzuk a csatlakozót.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt
  és kerülje a túl magas szintet.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
  kisülések) hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
  zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
  www.speedlink.com címen érhet el.
  HU
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku i do użytkowania tylko
  w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na
  skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.
  Gniazdo elektryczne zasilające to urządzenie powinno być w jego pobliżu i powinno być łatwo dostępne. Urządzenie jest całkowicie odłączone
  od zasilania tylko wtedy, gdy wtyk przewodu zasilającego jest odłączony od gniazda elektrycznego.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić
  poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu głośności.
  Zgodność
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony
  komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
  należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to nasza
  strona internetowa www.speedlink.com.
  PL
  RU
  Использование по назначению
  Это изделие предназначено только для использования в качестве колонок для подсоединения к компьютеру или другому источнику
  звука и для применения в закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц
  вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной производителем цели использования
  изделия.Для этого устройства сетевая розетка должна находиться вблизи и быть легко доступной. Это устройство полностью
  отключено от электропитания только если штекер вынут из сетевой розетки.
  Нарушения слуха
  ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание на высокой громкости может вызвать серьезные нарушения слуха. Перед каждым
  применением проверяйте установленную громкость и избегайте слишком большого уровня громкости.
  Совместимость
  Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных телефонов,
  микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
  Техническая поддержка
  Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать
  через наш веб-сайт www.speedlink.com.
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους.
  Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Η πρίζα αυτής της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
  Αυτή η συσκευή αποσυνδέεται από το ρεύμα μόνο όταν τραβηχτεί το βύσμα δικτύου.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε
  χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη
  πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  EL
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck
  GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller
  anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let tilgængeligt. Enheden er først fuldstændigt adskilt fra
  strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.
  Undgå høreskader
  GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader. Kontroller før hver anvendelse
  den indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
  Overensstemmelseserklæring:
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der
  opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených prostorách.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato by měla být dobře přístupná. Tento přístroj je kompletně odpojen od proudu
  až tehdá, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze zásuvky.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte
  nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
  Konformita
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k
  omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com.
  TR
  Tekniğine uygun kullanım
  Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara veya başka ses kaynağına bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur. Jöllenbeck GmbH,
  dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan
  ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.Bu aygıt priz yakınlarda bulunmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu aygıtın elektriği, ancak kablosu
  elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra tamamen kesilir.
  İşitme bozukluklarının önlenmesi
  DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinleme kalıcı duyma hasarlarına sebep olabilir. Her kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol
  edin ve seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.
  Uygunluk
  Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların)
  işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi arttırmaya çalışın.
  Teknik destek
  Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen www.speedlink.com adlı web sayfası üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz teknik
  servisimize başvurun.
  VOLUME
  BASS
  TREBLE
  POWER
  AC IN
  AC 230V~50Hz 50W
  CAUTION
  RISK OF ELECTRIC
  SHOCK
  DO NOT OPEN !
  AUDIO INPUT
  ON
  OFF
  SOUND OUTPUT
  STAND-BY
  OFF
  ON
  CLICK
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom. Jöllenbeck
  GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av
  produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  For dette apparatet må det være en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten. Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen dersom
  støpselet er trukket ut av stikkontakten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum før hver bruk, og
  unngå for høy innstilling.
  Konformitet
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
  funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  NO
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck
  GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattoma-
  sta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja helppopääsyisessä paikassa. Tämä laite on täysin virraton vasta, kun verkkopistoke on
  irrotettu pistorasiasta.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
  ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
  Yhteensopivuus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen
  (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta,
  osoitteessa www.speedlink.com.
  FI
  1. Koble strømkabelen på subwooferen til en stikkontakt (230V, 50-60Hz ~).
  2. Koble bord-fjernkontrollen via den medfølgende kablelen til høyttalersystemet: Sett de to 3,5-mm pluggene i de bakre ledige kontaktene
  på kabel-fjernkontrollen og den andre enden i inngangskontaktene på subwooferen („AUDIO INPUT“). Koble så bord-fjernkontrollen til
  PC-en: Sett den grønne pluggen på fjernkontrollkabelen i høyttalerutgangen (grønn) og den svarte pluggen i mikrofoninngangen (rosa)
  på lydkortet.
  På fjernkontrollen kan du også koble til et headsett eller hodetelefoner og mikrofon, da slås høyttalerutgangen av. Dersom du i stedet
  for mikrofon vil koble til en ekstra lydkilde til fjernkontrollen, f.eks. en MP3-Spieler, sett den svarte pluggen på fjernkontrollen i line-in
  kontakten på PC-en (blå).
  3. Koble til satellitt-høyttaleren på subwooferen: Sett de to Cinch-/RCA pluggene på satellittene i de tilhørende utgangskontaktene på
  subwooferen – rød for høyre, hvit for venstre kananl.
  4. Still inn lydstyrkeregulatoren på fjernkontrollen og på subwooferen først til et lavt nivå. Slå deretter på systemet („POWER“ til „ON“).
  5. Start nå lydavspilling på PC-en og tilpass lydnivå og diskant/bass via regulatoren.
  6. Dersom det i løpet av 15-20 minutter ikke overføres noe signal, kobler høyttaleren over til strømsparemodus. Det status-LED begynner
  da å lyse rødt. For å hindre at apparatet automatisk går i hvilemodus, kan du deaktivere denne funksjonen ved å trykke på „stand-by“-
  knappen på subwooferen („standby“ til „OFF“).
  NO
  1. Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (230V, 50-60Hz ~).
  2. Yhdistä pöytäkaukosäädin mukana tulevalla johdolla kaiutinjärjestelmään: Työnnä toinen 3,5mm:n jakkipistokkeista johtokaukosäätimen
  taaempaan vapaaseen liitäntään ja toinen pää subwooferin tuloliitäntään („AUDIO INPUT“). Liitä nyt pöytäkaukosäädin tietokoneeseen:
  Työnnä kaukosäätöjohdon vihreä pistoke kaiutinlähtöön (vihreä) ja musta pistoke äänikortin mikrofonituloon (roosa). Kaukosäätimeen
  voidaan lisäksi liittää kuulokemikrofoni tai kuulokkeet ja mikrofoni, silloin äänentoisto kaiuttimen kautta otetaan käytöstä. Jos haluat
  liittää kaukosäätimeen mikrofonin sijaan toisen äänilähteen, esimerkiksi MP3-soittimen, liitä kaukosäätimen musta pistoke tietokoneesi
  Line In -tuloon (sininen).
  3. Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat cinch-/RCA-pistokkeet subwooferin vastaaviin lähtöliitäntöihin – punainen
  oikealle, valkoinen vasemmalle kanavalle.
  4. Säädä kaukosäätimen ja subwooferin äänenvoimakkuuden säädin aluksi alhaiselle tasolle. Kytke sitten järjestelmä päälle
  („POWER“ asentoon „ON“).
  5. Käynnistä nyt äänentoisto tietokoneeltasi ja sovita äänenvoimakkuus sekä korkeat äänet ja bassot säätimen avulla.
  6. Jos signaalia ei välitetä 15-20 minuuttiin, kaiutin kytkeytyy virransäästötilaan. Tilan merkkivalo syttyy sen jälkeen punaisena. Jotta
  automaattinen vaihto valmiustilaan estettäisiin, ota tämä toiminto käytöstä painamalla Subwooferin „Stand-by“-painiketta („Stand-by“
  asentoon „OFF“).
  FI
  VOLUME
  BASS
  TREBLE
  POWER
  AC IN
  AC 230V~50Hz 50W
  CAUTION
  RISK OF ELECTRIC
  SHOCK
  DO NOT OPEN !
  AUDIO INPUT
  ON
  OFF
  SOUND OUTPUT
  STAND-BY
  OFF
  ON
Speed-Link Gravity Xe SL-8261-GY

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Gravity Xe SL-8261-GY trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Gravity Xe SL-8261-GY trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Gravity Xe SL-8261-GY trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 9. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Gravity Xe SL-8261-GY trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Gravity Xe SL-8261-GY trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Gravity Xe SL-8261-GY
Proizvod Zvučnik
EAN 4027301513677
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Izlazni audio kanali 2.1
Nazivna RMS snaga 25.5W
Preporučena uporaba Univerzal✗
Daljinsko upravljanje
Materijal kućišta Drvo
Boja proizvoda Sivo
Podešavanje visokih tonova
LED indikatori
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Pojačalo
Uključen uređaj za pojačavanje -
Satelitski zvučnici
Vrsta satelitskog zvučnika -
Broj satelita 2
RMS snaga satelita -W
Dubina zvučnika 129mm
Visina zvučnika 175mm
Širina zvučnika 94mm
Niskofrekvencijski zvučnik
Tip subwoofera Aktivni subwoofer
Bas refleks
Podešavanje basa
Dubina subwoofera 325mm
Visina subwoofera 337mm
Širina subwoofera 154mm
Napajanje
Izvor napajanja AC
Ulazni napon izmjenične struje 110-240V
Ulazna frekvencija izmjenične struje 50 - 60Hz
Priključci i sučelja
Tehnologija povezivanja Žiča✗
Audio ulaz

Povezani priručnici za proizvode

Zvučnik Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.