Speed-Link Avenza SL-8207-BK priručnik

Speed-Link Avenza SL-8207-BK
(1)
 • Br.str.: 2
 • Vrsta datoteke: PDF
 • 1. Csatlakoztassa a mélysugárzó vezetékét egy dugaszoló aljzatba (220-240 V, 50 Hz ~).2. Csatlakoztassa a rendszert a számítógépre: dugja be a mellékelt audió kábel mindkét cinch/RCA csatlakozóját (piros/fehér) a mélysugárzó bemeneti aljzatába („Audio Input“), a másik végét (zöld) pedig a hangkártya audió kimenetébe (legtöbbször zöld) vagy más hangforrásba.3. Csatlakoztassa a szatellit hangszórókat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét Cinch-/RCA csatlakozóját a mélysugárzó kimeneti aljzatába („Audio Output“).4. Ezután kapcsolja be a rendszert („POWER“ gombot „ON“-ra állítva). 5. Indítsa el számítógépén a hang lejátszását és állítsa be a szabályzóval a hangerőt, valamint a mély hangokat az elülső szabályzóval.
  HU
  1. Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen (220-240V, 50Hz ~).2. Forbind systemet med din PC: Sæt begge cinch/RCA-stik (rød/hvid) af det vedlagte lydkabel i subwooferens indgangsbøsning („Audio Input“), den anden ende (grøn) i lydkortets audio-udgang (for det meste grøn) eller en anden klangkilde.3. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellit-terne ind i de tilsvarende udgangsbøsninger af subwooferen (”Audio Output”).4. Tænd så for systemet („POWER“ til „ON“). 5. Start nu afspilningen på din PC og tilpas lydstyrken som også bassen via regulatorerne.
  DK
  1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (220-240 V, 50 Hz ~).2. Připojte systém k PC: Zastrčte oba Cinch/RCA konektory (červeno/bílý) přiloženého audio kabelu do vstupní zdířky subwooferu („Audio Input“), druhý konec (zelený) zastrčte do audio výstupu sound desky (většinou zelená) nebo jiného zdroje zvuku.3. Zapojte satelitní reproduktory do subwooferu: Oba konektory Cinch-/RCA satelitních reproduktorů zastrčte do výstupních zdířek subwooferu („Audio Output“).4. Zapněte systém („POWER“ ku „ON“). 5. Nyní spusťte na Vašem PC zvukovou reprodukci a přizpůsobte hlasitost, jako jsou výšky a basy, ovladačem hlasitosti na přední straně.
  CZ
  1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (220-240V, 50Hz ~).2. Συνδέστε το σύστημα με τον Η/Υ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA (κόκκινο/λευκό) του εσώκλειστου καλωδίου ήχου στις υποδοχές εισόδου του υπογούφερ („Είσοδος ήχου“), το άλλο άκρο (πράσινο) στην έξοδο ήχου της κάρτας ήχου (τις περισσότερες φορές πράσινη) ή σε μια άλλη πηγή ήχου.3. Συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA των δορυφόρων στις υποδοχές εξόδου του υπογούφερ („Έξοδος ήχου“).4. Ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“). 5. Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον H/Y και προσαρμόστε την ένταση και τα μπάσα μέσω των έμπροσθεν ρυθμιστών.
  GR
  1. Koppla subwooferns strömkabel till ett eluttag (220-240V, 50Hz ~).2. Koppla systemet till din PC: Koppla medföljande audiokabels båda cinch/RCA-kontakter (röd/vit) till ingångarna på subwoofern (Audio Input) och den andra änden (grön) till ljudkortets audioutgång (oftast grön) eller till någon annan ljudkälla.3. Anslut satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch/RCA-kontakter i utgångarna på subwoofern (Audio Output).4. Sätt på systemet (POWER på läge ON). 5. Starta uppspelningen på din PC och anpassa volym och bas med frontreglagen.
  SE
  Vers. 1.0
  ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

  Quick install Guide

  aVenZa

  2.1 suBWOOFer sYsteM

  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra történő csatlakoztatáshoz
  és zárt helyiségben való használatra alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
  a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen hozzáférhető legyen.
  A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az áramkörről, ha kihúzzuk a csatlakozót.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
  Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje a túl magas szintet.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
  zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el. Akár e-mailben is
  kapcsolatba léphet velünk az eu-support@speedlink.com címen.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och anslutas till en dator eller någon
  annan ljudkälla. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är
  ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Det uttag som produkten kopplas till måste sitta i närheten av utrustningen och vara
  lättåtkomligt. Produkten är bara helt fri från ström om kontakten dras ut ur uttaget.
  Undvik hörselskador
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga hörselskador. Kontrollera
  alltid volyminställningen innan du sätter på produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
  Funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska
  du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support via vår webbplats
  www.speedlink.com. Alternativt kan du nå vår support via e-post på
  eu-support@speedlink.com.
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή
  ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Η πρίζα αυτής της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
  Αυτή η συσκευή αποσυνδέεται από το ρεύμα μόνο όταν τραβηχτεί το βύσμα δικτύου.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει
  σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και
  αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
  (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης,
  στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με αυτό το τμήμα μέσω E- Mail στη
  διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
  GR
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako reproudktor pro zapojení do počítače nebo jiného
  zvukového zdroje a pro použití v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
  nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato by měla být dobře přístupná.
  Tento přístroj je kompletně odpojen od proudu až tehdá, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze
  zásuvky.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může způsobit trvalé poškození
  sluchu. Před každým použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké
  úrovni zvuku.
  Konformita
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů).
  V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto výrobkem kontaktujte náš suport, který nejrychleji
  dosáhnete prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com. Případne ho
  kontaktujte e-mailem eu-support@speedlink.com.
  CZ
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do podłączenia do komputera lub
  do innego źródła dźwięku i do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na
  skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
  producenta użytkowania produktu.
  Gniazdo elektryczne zasilające to urządzenie powinno być w jego pobliżu i powinno być łatwo
  dostępne.
  Urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania tylko wtedy, gdy wtyk przewodu
  zasilającego jest odłączony od gniazda elektrycznego.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie
  słuchu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt dużego
  poziomu głośności.
  Zgodność
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić się do naszej pomocy
  technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to nasza strona internetowa www.speedlink.com.
  Alternatywnie można napisać wiadomość e-mail na adres eu-support@speedlink.com.
  PL
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en computer eller en anden
  lydkilde og anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på
  produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
  eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let tilgængeligt. Enheden er
  først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan det føre til
  permanente høreskader. Kontroller før hver anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for
  høje niveauer.
  Overensstemmelseserklæring:
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du nder på
  vores webside www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
  eu-support@speedlink.com.

  sl-8207-Bk

  1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (220-240V, 50Hz ~).2. Połącz system z komputerem PC - podłącz oba wtyki cinch/RCA (czerwony/biały) dołączonego kabla audio do gniazd wejściowych subwoofera („Audio Input“), drugi koniec (zielony) do wyjścia audio karty dźwiękowej (najczęściej zielone) lub do innego źródła dźwięku.
  3. Podłącz głośniki satelitarne do subwoofera: podłącz oba wtyki cinch/RCA głośników
  satelitarnych do gniazd wyjściowych subwoofera („Audio Output“).4. Włącz system („POWER“ na „ON“). 5. Uruchom odtwarzanie dźwięku w komputerze i dostosuj poziom głośności oraz ustawienia tonów niskich za pomocą regulatora z przodu obudowy.
  PL
  Technical supportHaving technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at: eu-support@speedlink.com.
  220-240V
  50Hz
  ~
  0.2A
  POWER
  ON
  OFF
  RISK OF ELECTRIC SHOCK
  DO NOT OPEN !
  AC POWER
  230V~50Hz
  SL-8207-BK
  AC 220-240V
  50Hz~ 0.2A
  AVENZA
  2.1 SUBWOOFER SYSTEM
  black
  Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 72.920
  CLICK
  POWER
  ON
  OFF
  RISK OF ELECTRIC SHOCK
  DO NOT OPEN !
  AC POWER
  230V~50Hz
  SL-8207-BK
  AC 220-240V
  50Hz~ 0.2A
  AVENZA
  2.1 SUBWOOFER SYSTEM
  black
  Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 72.920
  POWER
  ON
  OFF
  RISK OF ELECTRIC SHOCK
  DO NOT OPEN !
  AC POWER
  230V~50Hz
  SL-8207-BK
  AC 230V ~
  50Hz
  AVENZA
  2.1 SUBWOOFER SYSTEM
  black
  Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2
  27404 Weertzen, GERMANY
  www.speedlink.com
  Made in China 72.920
  WHITE RED
  1. Kytke subwooferin virtakaapeli pistorasiaan (220-240V, 50Hz ~).2. Liitä järjestelmä tietokoneeseen: Kytke toimitukseen sisältyvän audiokaapelin molemmat cinch-/RCA-pistokkeet (punainen/valkoinen) subwooferin tuloliitäntöihin („Audio Input“) ja toinen pää (vihreä) äänikortin audioulostuloon (useimmiten vihreä) tai johonkin toiseen äänilähteeseen.
  3. Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat cinch-/RCA-pistokkeet
  subwooferin lähtöliitäntöihin („Audio Output“).4. Kytke järjestelmä päälle („POWER“ asentoon „ON“). 5. Aloita sitten äänentoisto tietokoneessa ja säädä äänenvoimakkuutta ja bassoa edessä olevan säätimen avulla.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun äänilähteeseen
  liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja helppopääsyisessä paikassa.
  Tämä laite on täysin virraton vasta, kun verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä
  kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä liian
  korkeita tasoja.
  Yhteensopivuus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme puoleen. Tukemme
  tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta, osoitteessa www.speedlink.com. Vaihtoehtoisesti
  voit ottaa tukeemme yhteyttä sähköpostitse osoitteessa eu-support@speedlink.com.
  FI
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en datamaskin eller en annen lyd-
  kilde, og kun for bruk i lukkede rom. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet
  eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av
  produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  For dette apparatet må det være en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
  Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen dersom støpselet er trukket ut
  av stikkontakten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige hørselsskader. Kontroller innstilte
  lydvolum før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
  Konformitet
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du henvende deg til vår Support, som
  du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt via e-post
  til eu-support@speedlink.com.
  NO
  1. Koble strømkabelen på subwooferen til en stikkontakt (220-240V, 50Hz ~).2. Koble systemet til PC-en: Sett de to cinch/RCA-pluggene (rød/hvit) på medfølgende audiokabel inn i inngangskontaktene på subwooferen („Audio Input“), den andre enden (grønn) i i audioutgangen til lydkortet (oftest grønn) eller en annen lydkilde.3. Koble til satellitt-høyttaleren på subwooferen: Sett de to cinch-/RCA pluggene på satellittene inn i utgangskontaktene på subwooferen („Audio Output“).4. Kytke järjestelmä päälle („POWER“ asentoon „ON“). 4. Slå på systemet („POWER“ til „ON“).5. Start nå lydavspilling på PC-en og tilpass lydnivået og diskant/bass via frontregulatoren.
  NO
Speed-Link Avenza SL-8207-BK

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Avenza SL-8207-BK trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Avenza SL-8207-BK trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Avenza SL-8207-BK trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Avenza SL-8207-BK trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Avenza SL-8207-BK trgovačke marke Speed-Link

Općenito
Brend Speed-Link
Model Avenza SL-8207-BK
Proizvod Zvučnik
EAN 4027301082074
Jezik Engleski
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Izlazni audio kanali 2.1 kanali
Nazivna RMS snaga 10 W
Preporučena uporaba PC/osobno računalo
Boja proizvoda Crno
Materijal kućišta Plastic,Wood
Pojačalo
Uključen uređaj za pojačavanje Da
Vrsta uređaja za pojačavanje Pojačalo
Format uređaja za pojačavanje Ugrađeno
Satelitski zvučnici
Broj satelita 2
RMS snaga satelita - W
Frekvencijski opseg satelitskih zvučnika 50 - 20000 Hz
Dimenzije satelitskih zvučnika (ŠxDxV) 80 x 70 x 140 mm
Niskofrekvencijski zvučnik
Tip subwoofera Aktivni subwoofer
Dimenzije niskotonskog zvučnika (ŠxDxV) 130 x 185 x 210 mm
Bas refleks Da
Napajanje
Izvor napajanja AC