Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM

Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM priručnik

 • Tak fordi De har købt et Sigma objektiv. For at få den maksimale ydeevne og
  glæde
  af
  Deres
  Sigma
  objektiv,
  anbefaler
  vi,
  at
  De
  læser
  denne
  brugsvejledning
  grundigt inden objektivet bruges.
  ADVARSEL!! : SIKKERHEDS FORANSTALTNING
  ŦKig aldrig direkte mod solen, gennem objektivet. Gør man det er der stor fare
  for øjenskader, der kan føre til, at man mister synet.
  ŦUanset om objektivet er monteret på kameraet eller ikke, bør det aldrig
  efterlades i sollys uden at objektivdækslet er monteret. Hvis dækslet ikke er
  monteret, kan lyset fra solstråler der passerer objektivet, samles på samme
  måde som i et brændglas og derved forårsage brandfare.
  ŦObjektivbajonettens form er meget kompleks. Vær forsigtig når du håndtere
  den så du ikke forårsager skader.
  BESKRIVELSE AF DELENE (fig.1)
  ձ
  Filterindskruningsgeveind
  ղZoomring
  ճAF Funktions knap
  մFokuseringsring
  յAfstandsskala
  նIndex
  շBajonetfatning
  ո
  Fokuseringsmetodeomskifter
  չFokusbegrænser
  պOS omskifteren
  ջCustom Mode Switch
  ռStativgevind
  սModlysblænde
  վ
  Sikkerheds stop
  skruer (2 styk)
  տ
  Store umbracho
  nøgle
  ր
  Umbracho nøgle
  TIL NIKON MOUNT
  Dette
  objektiv
  indeholder
  en
  elektromagnetisk
  blænde
  mekanisme,
  med
  samme
  specifikationer som den E-type mekanisme der findes i Nikon AF objektiver.
  Objektivet er kompatibelt med kameraerne listet i Tabel (
  A
  ). (Modellerne markeret
  med
  Ŭ
  kræver den seneste firmware version I kameraet for at sikre kompatibilitet.)
  ŦDen er ikke kompatibel med film baserede spejlrefleks kameraer.
  ŦDet er ikke muligt at bruge objektivet på kameraer nævnt i Tabel (B).
  ŦFor modeller der ikke er listet i Tabel (A) eller Tabel (B), kig i kameraet
  brugsanvisning og controller om det er kompatibelt med E-type objektiver.
  MONTERING PÅ KAMERAHUSET
  Referer venligst til kameraets instruktionsmanual for information om hvordan
  objektivet på – og afmonteres kamerhuset.
  ŦPå overfladen af objektivfatningen, sidder der nogle elektriske kontakter.
  Vær ekstra forsigtig med håndteringen, da ridser eller smuds på disse kan
  afstedkomme fejlfunktion eller skade.
  FOKUSERING
  For autofokusfunktion stilles fokusvælgeren på objektivet (fig.2) på ”AF
  indstilling. Hvis du ønsker at fokusere manuelt, stilles fokusvælgeren på ”MF
  indstilling. Du kan justere fokuseringen ved at dreje fokuseringsringen.
  Ŧ
  Se
  v
  enligst
  I
  kameraets
  brugsanvisning
  hvordan
  kameraets
  fokusfunktion
  vælges.
  Ŧ
  Når man bruger dette objektiv i manuel fokus, vil vi anbefale at man bekræfter
  den korrekte fokusering i kameraets søger. Dette anbefales, fordi der kan
  forekomme
  minimale
  fokusændringer
  p.
  g
  a.
  ekstreme
  temperaturforskydninger,
  hvilketigen kan forårsage at enkelte komponenter i objektivet kan udvide sig.
  Der er taget højde for dette, når objektivet stilles på uendeligt.
  Dette objektiv giver også mulighed for at fokusere manuelt, selv om det er
  indstillet til autofokus. Med kameraet indstillet på One-Shot AF (AF-S), kan
  fokuseringen justeres manuelt, efter at objektivet har fokuseret automatisk,
  mens udløserknappen trykkes halvt ned.
  Objektivet kan desuden anvendes i [Full-time MF function](Manual Override)
  blot ved at dreje objektivets fokusring mens den er I autofokus mode. For
  konstant MF, indstil focus mode vælgeren på objektivet i MO positionen.
  ŦNår USB dock anvendes (sælges separate) og den tilhørende dedikerede
  software, “SIGMA Optimization Pro” er det muligt at slå Full-time MF
  funktionen ON / OFF, du kan også justere det antal gange fokusringen skal
  drejes for at arbejde i Full-time MF funktionen. For yderligere information se
  venligst i SIGMA Optimization Pro “Help menuen.
  ż
  AF FUNKTIONS KNAP
  Ž
  Det er muligt at afbryde autofokus ved at holde AF-Funktions knappen inde
  mens AF arbejder (AF lock / AF stop finction) (fig.3).
  ŦFor SIGMA og Nikon fatning, er det muligt at ændre funktionen af, AF
  Funktions knappen, ved hjælp af USB Docken (sælges separat) og dens
  dedikerede software, “SIGMA Optimization Pro. For yderligere information,
  se venligst i SIGMA Optimization Pro “Help menu.
  ŦFor Canon fatning, er det muligt at ændre funktionen af, AF Funktions
  knappen, (AF stop button) via kameraet`s custom funktion. For yderligere
  information, se venligst i kameraet’s instruktion manual.
  ż
  ZOOMFUNKTION
  Ž
  Drej på zoom ringen med gummigreb, eller tag fat I fronten af objektivet og
  bevæg den frem eller tilbage til den ønskede position (fig.3).
  FOKUSBEGRÆNSER KNAP
  Dette objektiv er forsynet med en fokus begrænser knap, som gør det muligt
  at begrænse fokus området (fig.4). Der er to alternativer.
  ƔFULL (Nærgrænse ~ ) Ɣ3m ~
  OM OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION
  Dette OS (Optical Stabilizer) objektiv reducerer uskarphed forårsaget af
  kamerarystelser. Sæt OS (Optical Stabilizeromskifteren på 1 (fig.5). Tryk
  udløserknappen halvt ned, kontroller at billedet i søgeren er skarpt og tag
  billedet. (Det tager ca. 1 sekund fra udløserknappen trykkes halvt ned, til
  billedet er stabiliseret). Indstilling 2, registrerer vertikale kamerabevægelser
  og reducerer uskarphed. Effektivt til motiver i bevægelse.
  ŦAnvend ikke Optical Stabilizer’en i følgende situationer.
  ƔNår objektivet er monteret på et stativ.
  ƔVed optagelser på Bulb (langtids-eksponering).
  Ŧ
  Selv om søgerbilledet kan virke rystet umiddelbart efter optagelsen og ved start
  af opladningen af den indbyggede flash, vil det ikke påvirke billedets kvalitet.
  Ŧ
  Hvis
  kameraet
  slukkes
  eller
  objektivet
  afmonteres
  mens
  Optical
  Stabilizer
  funktionen
  er aktiveret, kan objektivet afgive en summende lyd, men dette er ikke en fejl.
  CUSTOM MODE SWITCH
  Ved
  at
  anvende
  SIGMA
  OBJEKTIV
  USB
  DOCK
  (sælges
  separat)
  og
  dens
  dedikerede
  software, SIGMA Optimization Pro, er det muligt at speciel tilpasse AF hastighed,
  OS
  stabiliserings
  effekten,
  og
  fokus
  område
  begrænser.
  Indstillingerne
  gemmes
  ved at klikke på Custom Mode Switch. For yderligere information, gå til SIGMA
  Optimization Pro “Help menu.
  ŦTil almindelig brug, slå Custom Mode Switch fra. Focus Limiter Switch virker
  ikke når custom mode er på ON og sat i C1 eller C2 position (fig.6).
  ŦSIGMA Optimization Pro softwaren, kan downloades gratis fra følgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  MODLYSBLÆNDE
  Modlysblænden hjælper til at undgå overstråling og refleksionsbilleder
  forårsaget af lysstråling der kommer fra områder uden for billedfeltet. Monter
  modlysblænden og drej med uret indtil den ikke kan drejes længere (fig.7). For
  at afmontere modlysblænden, drej mod uret samtidig med at du trykker på
  knappen
  indtil den ikke kan drejes længere (fig.8).
  ŦCuando no lo utilice coloque el parasol en posición invertida (fig.9).
  STATIVGEVIND
  Objektivet er forsynet med et stativgevind, Når låseknappen løsnes, kan
  kamera og objektiv drejes til horisontal eller vertikal position (fig.10).
  ŦDette produkt er kompatibel med Arca Swiss monterings clamp med
  skruelås. Sørg venligst for at det er spændt forsvarligt fast. Dette product er
  ikke designet til clamps med låsearm. Der fås visse låsearms clamps som
  ikke låser fast og sikkert nok. (fig.11)
  ŦSørg venligst for at de 2 (med leverede) sikkerheds stopskruer altid er
  monteret, så Arca Swiss clampen ikke falder af. Som vist på (fig.12), monter
  den i sikkerheds stop skruehullerne ved hjælp af den lille umbraco nøgle.
  Det
  er
  også
  muligt
  at
  anvende
  objektivet
  uden
  stativfoden.
  Brug
  den
  store
  umbracho
  nøgle
  (vedlagt),
  til
  at
  løsne
  de
  fire
  skruer
  der
  er
  monteret
  i
  stativfoden
  basen
  (fig.13).
  Ŧ
  Husk
  at
  efterspænde
  alle
  fire
  skruer
  ordentligt
  når
  du
  genmonterer
  stativfoden
  på objektivet. Hvis ikke alle fire skruer er spændt ordentligt til, kan man
  risikere at objektivet løsner sig fra stativfoden.
  ŦBunden af kraven til stativfoden, har sit eget gevind til f.eks en Monopod,
  (fig.14) Et gevind magen til, sidder også i bunden af selve stativfoden.
  VEDR. TELECONVERTERE
  Dette objektiv kan bruges som en 1.4x (98-280mm F4) eller 2x (140-400mm
  F5.6) telefoto zoom lens ved at påmontere SIGMA TELE CONVERTER TC-1401
  or SIGMA TELE CONVERTER TC-2001.
  ŦAnvend ikke andre typer teleconvertere end de ovenfor nævnte.
  GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
  ŦUndgå hårde stød, samt at udsætte ohjektivet for meget høje eller lave
  temperaturer.
  ŦHvis De skal opbevare objektivet uden at bruge det i længere tid, vælg da et
  køligt og tørt sted. For at undgå at ødelægge antirefleksbehandlingen på
  linseoverfladerne,
  bør
  det
  holdes
  borte
  fra
  mølkugler
  og
  anden
  kemisk
  påvirkning.
  ŦBenyt ALDRIG fortynder, benzin eller andre organiske opløsningsmidler, til at
  fjerne fingeraftryk eller snavs fra linseoverfladen. Rengør kun ved at bruge
  en blød objektivklud eller linsepapir.
  ŦDette objektiv udmærker sig ved at have en støv - og stænk tæt konstruktion.
  Selvom
  denne
  konstruktion
  gør
  det
  muligt
  at
  fotografere
  I
  let
  regn,
  betyder
  det
  ikke
  at
  objektivet
  er
  vandtæt
  som
  sådan. Sørg
  for
  at
  undgå,
  at
  store
  mængder
  vand
  rammer eller sprøjter på objektivet, som f.eks ved brug ved havet, eller skybruds
  lignende regnvejr. Det er oftest upraktisk og urentabelt, at reparere den interne
  mekanisme, linse elementer og de elektriske komponenter efter en vandskade.
  ŦPludselige temperaturudsving kan forårsage, at kondens eller dug vil opstå
  på objektivets overflade. Når det er koldt udendørs, og man træder ind i et
  varmt rum anbefales det at beholde objektivet i tasken, indtil objektivets og
  rummets temperatur nærmer sig hinanden.
  DANSK
  䶎ᑨᝏ䉒ᛘ䘹⭘䘲傜䮌ཤDŽѪҶݵ࠶ਁᥕ䘲傜䮌ཤⲴՈ䍘ᙗ㜭ˈ䇙ᛘቭ
  ӛᩴᖡⲴҀ䏓ˈ֯⭘ࡽ䈧ݸԄ㓶䰵䈫↔֯⭘䈤᰾Җˈ䰵䈫ᆼ∅ਾˈ䈧࿕
  ழ؍ᆈ䈤᰾Җˈԕ༷ᰕਾ৲㘳DŽ↔֯⭘䈤᰾ҖѪ਴૱⡼⴨ᵪ䙊⭘⡸ᵜˈ
  о⢩ᇊ૱⡼⴨ᵪᴹޣ㚄Ⲵ࣏㜭䈤᰾ˈ䈧਼ᰦ৲䰵䈕⴨ᵪⲴ֯⭘䈤᰾ҖDŽ
  䆜઀!! ᆿޞ䱨ᣚ᧠᯳
  Ŧ䈧य䙊䗷䮌ཤⴤ㿶ཚ䱣ᡆᕪݹDŽ੖ࡉˈՊሩ⵬ⶋᡆ㿶࣋䙐ᡀᦏᇣDŽ
  Ŧঅ⤜᭮㖞䮌ཤᡆ䮌ཤо⴨ᵪ㓴ਸ᭮㖞ᰦˈ䈧ⴆк䮌ཤࡽⴆDŽ੖ࡉᆈ൘
  㚊ݹˈሬ㠤⚛⚮Ⲵਟ㜭ᙗDŽ
  Ŧ⭡Ҿ঑ਓ䜘࠶ᖒ⣦∄䖳༽ᵲˈ䈧൘ᆹ㻵઼ਆл䮌ཤⲴᰦى⌘᜿֯⭘↓
  ⺞Ⲵᯩ⌅DŽ㋇᳤ൠᯩ⌅ᇩ᱃ሬ㠤䮌ཤᡆᵪ䓛ᦏൿDŽ
  䜞Ԭ䈪᱄( 1)
  ձ└䮌㷪㓩
  ղਈ❖⧟
  ճ㠚ࣘሩ❖࣏㜭䫞
  մሩ❖⧟
  յ䐍⿫࡫ᓖ
  ն࡫ᓖ㓯
  շ঑ਓ
  ոሩ❖⁑ᔿ䘹ᤙ䫞
  չ❖⛩䲀ᑵ᤹䫞
  պOS(ݹᆖ䱢ᣆ)㌫㔏ᔰ/
  ޣ᤹䫞
  ջ㠚ᇊѹ⁑ᔿ᤹䫞
  ռй㝊ᷦᓗ
  ս䚞ݹ㖙
  վᆹޘപᇊ㷪э(2 )
  տབྷਧޝ䀂ᢣ᡻
  րޝ䀂ᢣ᡻
  ቲᓭਙ䮒ཪⲺ᛻߫:
  䈕䮌ཤоቬᓧӗⲴ
  E
  රਟ㠚ࣘሩ❖䮌ཤаṧˈ䟷⭘Ҷ⭥⻱ݹസ㔃ᶴDŽᩝ䝽㺘
  (
  A
  )
  ѝⲴ⴨ᵪරਧਟ↓ᑨ֯⭘DŽ
  (
  ᑖƾਧⲴරਧˈ⴨ᵪ䈧ॷ㓗ࡠᴰᯠപԦ⡸ᵜDŽ
  )
  Ŧ㜦ধঅ৽⴨ᵪᰐ⌅֯⭘DŽ
  Ŧ(B)ѝⲴරਧᰐ⌅֯⭘DŽ
  ŦަԆᯠරਧ⴨ᵪˈ䈧ḕ䰵⴨ᵪ䈤᰾ҖˈҶ䀓ᱟ੖᭟ᤱቬᓧE ර䮌ཤণਟDŽ
  ᆿ㻻䮒ཪ
  䮌ཤⲴ㻵নᯩ⌅ˈ䈧৲㘳ᛘᡰ֯⭘⴨ᵪⲴ֯⭘䈤᰾ҖDŽ
  Ŧ঑ਓ
  ( 1 ѝⲴ)
  ᴹ⭥ᆀ䀖⛩DŽྲ᷌ࡂՔᡆ⊑ිˈ䈧ሿᗳˈ੖ࡉਟ㜭
  Պሬ㠤᭵䳌ᡆ᭵䳌DŽ
  ሯ❜
  㤕㾱䘹⭘㠚ࣘሩ❖ˈ䈧ሶሩ❖⁑ᔿ䘹ᤙ䫞ᤘ㠣AFս㖞
  ( 2)DŽ䘹⭘᡻
  ࣘሩ❖ˈਟሶሩ❖⁑ᔿ䘹ᤙ䫞ᤘ㠣MFս㖞ˈᛘণਟ䙊䗷᯻䖜ሩ❖⧟᡻
  ࣘሩ❖DŽ
  Ŧ⴨ᵪᵪ䓛Ⲵሩ❖⁑ᔿⲴᴤ᭩઼䇮ᇊˈ䈧৲➗⴨ᵪ֯⭘䈤᰾ҖDŽ
  Ŧ൘᡻ࣘሩ❖⁑ᔿлˈሩ❖⧟ণ֯ᐢ൘
  ҄
  ᰐ䲀䘌ս㖞кˈҏᆈ൘ᰐ䲀
  䘌ս㖞ᰐ⌅ሩ߶ⲴᛵߥDŽ䈧䙊䗷ਆᲟಘ㿲ሏⲴ਼ᰦ䘋㹼ሩ❖DŽ
  ↔䮌ཤਟ൘㠚ࣘሩ❖⁑ᔿл䘋㹼㠚ࣘሩ❖ˈਚ䴰ᢺ⴨ᵪ䇮ᇊ൘
  (One-
  Shot) (AF-S)
  অᕐ㠚ࣘሩ❖⁑ᔿ,ᛘׯਟॺ᤹ᘛ䰘ˈ൘䮌ཤ㠚ࣘሩ❖ਾԕ
  Ӫ᡻䈳ᮤ❖⛩DŽ
  䲔↔ѻཆˈ൘㠚ࣘሩ❖ᐕ֌⧟ຳлˈሶ䮌ཤ䇮㖞ࡠMOս㖞ᰦˈਟᇎ
  ⧠ޘᰦ᡻ࣘՈݸ[Full-time MF function] (Manual Override)࣏㜭DŽণˈ
  䖜ࣘሩ❖⧟ˈׯਟሶ↔䮌ཤⲴӾ㠚ࣘሩ❖࠷ᦒᡀ᡻ࣘሩ❖DŽ
  Ŧ֯⭘ਖ୞Ⲵ USB Dock ৺ަу⭘䖟Ԧ“SIGMA Optimization Pro, ਟ䘹
  ᤙޘᰦ᡻ࣘሩ❖࣏㜭Ⲵᔰ੟ᡆޣ䰝˗਼ᰦਟԕሩ MO ⁑ᔿл㠚ࣘ࠷ᦒ
  ᡀޘᰦ᡻ࣘሩ❖Ⲵ⚥᭿ᓖ䘋㹼㠚ᇊѹ䈳㢲DŽ⴨ޣ䈖㓶䍴ᯉˈ䈧৲䰵
  “SIGMA Optimization Pro ѝⲴᑞࣙ䘹亩DŽ
  Ʌ㠠ࣞሯ❜ࣕ㜳䫤Ɇ
  ൘֯⭘ AF
  (≐⮡)
  ⁑ᔿˈਟԕ䙊䗷᤹л AF ࣏㜭䫞ᶕਆ⎸㠚ࣘሩ❖
  (AF 䬱ᇊ/ڌ→ AF ࣏㜭)( 3)DŽ
  Ŧ䘲傜઼ቬᓧ঑ਓⲴ䮌ཤˈਟԕ䙊䗷֯⭘ USB DOCK(ਖ୞)“SIGMA
  Optimization Proу⭘䖟Ԧᶕ᭩ਈ AF ࣏㜭᤹䫞Ⲵ⢩ᙗDŽⅢҶ䀓ᴤཊ
  ؑ᚟ˈ䈧৲䰵 SIGMA Optimization Pro ᑞࣙ㨌অDŽ
  Ŧ֣㜭঑ਓⲴ䮌ཤˈਟԕ䙊䗷⴨ᵪⲴ㠚ᇊѹ࣏㜭᭩ਈ AF ࣏㜭䫞˄AF ڌ
  →䫞˅Ⲵ࣏㜭DŽⅢҶ䀓ᴤཊؑ᚟ˈ䈧৲䰵➗⴨ᵪⲴ䈤᰾ҖDŽ
  Ʌ਎ ❜Ɇ
  䖜ࣘਈ❖⧟ˈਟԕ䘹ᤙᴰਸ䘲Ⲵ❖⛩䐍⿫䘋㹼ᶴമDŽ
  ❜⛯䲆ᑻ᤿䫤
  ↔䮌ཤਟ֯⭘❖⛩䲀ᑵ࣏㜭䲀ᇊ AF 㠚ࣘሩ❖⛩㤳ത ( 4)DŽਟԕ࠷ᦒ
  ԕлє⿽⁑ᔿDŽ
  ƔFULL(ޘ㤳ത)(ᴰ䘁ሩ❖䐍⿫~҄) Ɣ3m~҄
  ީӄ OS (ݿᆜ䱨ᣌࣕ㜳)
  ѪҶ߿䖫᡻ᤱ᣽ᩴᰦⲴ᡻ᣆ⧠䊑ˈ䈕䮌ཤᩝ䖭ᴹ OS(Optical Stabilizer)
  ݹᆖ䱢ᣆ࣏㜭DŽᔰ੟ OS ࣏㜭ˈ OS ᔰޣ䇮㖞Ѫ1” ( 5)DŽॺ᤹ᘛ䰘ˈ
  ᖵਆᲟಘ޵⭫䶒っᇊਾˈ޽ޘ᤹ᘛ䰘䟺᭮䘋㹼᣽ (ॺ᤹ᘛ䰘ᰦˈ䮌ཤ
  ޵䜘 OS ㌫㔏䴰㾱㓖 1 。ᐖਣっᇊᰦ䰤)DŽ䘭䑚᣽ᩴᰦˈਟሶ OS ᔰޣ䇮
  㖞ࡠ 2 ս㖞DŽ(䈕࣏㜭䪸ሩ≤ᒣ〫ࣘⲴ⴨ᵪ䘋㹼඲ⴤᯩੁ㺕↓DŽ)
  Ŧ䈧н㾱൘лࡇᛵߥ֯⭘ OS 䱢ᣆ࣏㜭:
  Ɣ⭘й㝊ᷦㅹപᇊ᣽ᩴDŽ Ɣ֯⭘ B ᘛ䰘(䮯ᰦ䰤ᴍݹᘛ䰘)䘋㹼᣽ᩴDŽ
  Ŧণ֯൘᤹лᘛ䰘ਾᡆ㘵⴨ᵪ޵䜘䰚ݹ⚟൘ݵ⭥ᰦˈਆᲟಘ޵⭫䶒Պᴹ
  䖫ᗞ䴷ࣘˈҏнՊᖡ૽᣽ᩴ᭸᷌DŽ
  Ŧ൘䱢᡻ᣆ࣏㜭ᐕ֌ᰦǃӾᵪ䓛кਆл䮌ཤᡆ㘵⴨ᵪ⭥Ⓚޣ䰝ᰦˈ᩷ᱳ
  䮌ཤਟ㜭ՊੜࡠૄంૄంⲴ༠૽ˈ䈕ᛵߥ኎Ҿ↓ᑨ⧠䊑DŽ
  㠠ᇐѿ⁗ᕅ᤿䫤
  ֯⭘ਖ୞Ⲵ USB Dock৺ަу⭘䖟Ԧ“SIGMA Optimization Pro, ਟ㠚ᇊ
  ѹ䇮ᇊ AF 㠚ࣘሩ❖䙏ᓖǃOS 䱢ᣆ㓗ᮠ৺㠚ࣘሩ❖⛩䲀ᑵ㤳തˈ䇮ᇊᴤ
  ਟ؍ᆈҾ㠚ᇊѹ⁑ᔿ᤹䫞DŽ⴨ޣ䈖㓶䍴ᯉˈ䈧৲䰵“SIGMA Optimization
  Pro ѝⲴ
  ᑞࣙ
  䘹亩DŽ
  Ŧа㡜ᛵߥлˈ䈧ޣ䰝㠚ᇊѹ⁑ᔿ᤹䫞ˈྲᔰ੟㠚ᇊѹ⁑ᔿ᤹䫞ˈᡆ䇮
  ᇊѪ C1 C2ˈ㠚ࣘሩ❖䲀ᑵ࣏㜭ሶн㜭᫽֌ ( 6)DŽ
  Ŧਟ൘ԕл㖁亥ݽ䍩л䖭 SIGMA Optimization Pro:
  http://www.sigma-photo.com.cn/support/download/
  䮒ཪ䚤ݿ㖟
  䮌ཤⲴ䚞ݹ㖙ˈᴹࣙҾ䱢→⭡Ҿ᣽ᩴ४ฏཆ䗷ӞⲴ➗᰾ᕅ䎧Ⲵ㘰ᯁᡆ公
  ᖡDŽᆹ㻵䚞ݹ㖙ᰦˈ䈧⋯亪ᰦ䪸ᯩੁ䖜ࣘ㠣ڌ→ս㖞(ྲമ 7)DŽ
  ᣶ন䚞ݹ㖙ᰦˈ䈧ੁл᤹տ
  ᤹䫞ˈᒦ䘶ᰦ䪸᯻䖜䚞ݹ㖙(ྲമ 8)DŽ
  Ŧᖃᛘн֯⭘ᰦˈ䚞ݹ㖙ਟԕ৽ੁᆹ㻵(ྲമ 9)ˈׯҾ᭦㓣DŽ
  п㝐ᷬᓝ
  ↔䮌ཤ䱴ᑖй㝊ᷦᓗˈᖃ᭮ᶮй㝊ᷦᓗᯱⲴ᯻䫞ˈ䮌ཤਟԕ㠚⭡䖜ࣘˈ
  ׯҾ֌≤ᒣᡆ඲ⴤ᭮㖞⴨ᵪˈ䖫ᶮ䘋㹼䴰㾱Ⲵࡋ֌DŽ( 10)
  Ŧ䈕ӗ૱ᐢެᇩ䱯঑⪎༛ (Arca Swiss) ᘛ㻵ᶯ᯻䫞䬱ᢓDŽ䈧⺞؍᯻㍗
  ᒦപᇊྭDŽᵜӗ૱ᒦнެᇩ᡻ࣘཀྵ䬱ᔿDŽ䜘࠶᡻ࣘཀྵ䬱ᔿDŽਟԕᆹ㻵ˈ
  նᰐ⌅っപфн؍䇱ᆹޘDŽ( 11)
  Ŧ䈧⺞؍ˈ2 њᆹޘപᇊ㷪э
  (ᨀ׋Ⲵ)
  ؍ᤱ䮯ᵏപᇊ⣦ᘱˈ䘉ṧ䱯঑⪎
  ༛ᘛ㻵ᶯнՊᦹ㩭DŽ䈧᤹ ( 12) ᡰ⽪ˈ֯⭘ޝ䀂ᢣ᡻ᆹ㻵ᆹޘപᇊ
  㷪эDŽ
  ਟԕ֯⭘བྷਧޝ䀂ᢣ᡻ (䝽྇ᨀ׋) ᶮᔰഋњ㷪䪹ˈ᣶নй䀂ᷦ⧟ˈਆ
  лй㝊ᷦ⧟֯⭘䮌ཤDŽ( 13)DŽ
  Ŧ䟽ᯠᆹ㻵й㝊ᷦ⧟ᰦˈ䈧࣑ᗵᤗ㍗ᡰᴹ㷪䪹DŽྲ᷌нᢺᡰᴹⲴഋњ㷪
  䪹䜭⢒പൠᤗ㍗ˈቡਟ㜭ᆈ൘䮌ཤӾй㝊ᷦ⧟кᦹ㩭Ⲵড䲙DŽ
  Ŧ䮌ཤⲴй㝊ᷦ⧟ᑖᴹањ㷪䪹ᆄ ( 14)ˈ֯ᗇᆳਟԕо⤜㝊ᷦа䎧֯⭘DŽ
  ީӄ䘒᩺໔䐓䮒
  ↔䮌ཤਟᩝ䝽 1.4ؽ (98-280mm F4) Ⲵ䘲傜䘌ᩴ໎䐍䮌 TC-1401 2
  ؽ(140-400mm F5.6)Ⲵ䘲傜䘌ᩴ໎䐍䮌 TC-2001 а䎧֯⭘DŽ
  Ŧ䈧यᩝ䝽֯⭘䘲⭘ࡇ㺘ԕཆⲴˈަԆ૱⡼Ⲵ໎ؽ䮌DŽ
  ؓᆎȽֵ⭞ѣⲺ⌞ᝅ⛯
  Ŧ
  ⭡Ҿ▞⒯Ⲵޣ㌫ਟ㜭ሬ㠤ਁ䴹ᡆ⭏䬸
  DŽ
  䮯ᵏн⭘Ⲵᰦى
  ˈ
  䈧оᒢ⠕ࡲа
  ᭮㖞൘ᇶ䰝ᙗྭⲴᇩಘ޵؍㇑DŽ䈧य᭮㖞൘ᴹ⁏㝁Ѩǃ䱢㲛ࡲㅹⲴ
  ൠᯩDŽ
  Ŧ䈧यⴤ᧕䀖᪨䮌⡷㺘䶒DŽ⚠ቈᡆ⊑ිਟԕ⭘੩⚠⨳ᡆ䮌ཤࡧ䖫䖫䲔৫DŽ
  ᤷ㓩ㅹˈਟԕ֯⭘ᐲ䶒к䬰୞Ⲵ䮌ཤ␵⌱⏢઼ᬖ䮌㓨䖫䖫ᬖᤝDŽ⊭⋩ǃ
  〰䟺⏢
  (俉㭹≤)
  ㅹᴹᵪⓦࡲ࠷य֯⭘DŽ
  Ŧ䈕䮌ཤ㲭ᴹ䱢ቈ䱢⌬⒵㔃ᶴˈ㓶䴘ᛵߥлਟԕ֯⭘DŽնᒦ䶎ᆼޘ䱢≤
  㔃ᶴˈ᭵䈧य൘≤⧟ຳᡆབྷ䟿≤⌬⒵ᛵߥл֯⭘ˈ⢩࡛൘≤䗩֯⭘ᰦ
  ҏ䈧⢩࡛⌘᜿DŽྲ᷌޵䜘㔃ᶴ䘋≤ˈ䮌⡷ᡆ⭥ᆀ䜘Ԧㅹਇ≤⎨⒯ˈᴹ
  ਟ㜭䙐ᡀ䖳ѕ䟽ਇᦏˈӾ㘼ሬ㠤䳮ԕ㔤؞ˈ⭊㠣ᰐ⌅㔤؞Ⲵਟ㜭DŽ
  Ŧ⧟ຳ⑙ᓖケਈᰦˈ䮌ཤ޵䜘ਟ㜭ӗ⭏≤㫨⊭㔃䵢⧠䊑DŽӾሂߧᇔཆ䘋
  ޕ⑙᳆ቻ޵ᰦˈ䈧᭮㖞൘䮌ཤवᡆ㘵ሱਓກᯉ㺻ѝˈⴤ㠣䮌ཤ⑙ᓖо
  ⧟ຳ⑙ᓖ⴨䘁ᰦ޽ਆࠪDŽ
  ㆰփѝġ
  ⣂嫅ぐ怠䓐怑楔掉柕ˤ䁢Ḯ⃭↮䘤㎖怑楔掉柕䘬⃒岒⿏傥炻嬻ぐ䚉ṓ
  㓅⼙ᷳ㦪炻ἧ䓐⇵婳⃰Ṽ䳘教嬨㛔ἧ䓐婒㖶㚠ˤ
  !!
  ℐ旚
  ᶵ⎗䓐掉柕䚜㍍奨䚳⣒春炻⏎⇯炻䛤䜃⮯⍿ ⭛炻ㆾ㚱㎵夾≃ˤ
  掉柕ᶵ䭉忋㍍⛐㨇幓ᶲㆾ↮攳伖㓦炻⛐春⃱ᶳ⽭枰味ᶲ掉柕味炻㬌
  ᷫ旚䭬掉柕廱嬲䁢倂⃱掉≇傥炻ἧ春⃱倂䃎侴䓊䓇䀓嬎⌙晒ˤġ
  ㍍䑘⼊䉨墯暄炻婳⮷⽫ἧ䓐炻ẍ⃵ ㆸ㎵ ˤ
  (
  1)
  ձ掉坢䴚䲳
  ղ嬲䃎䑘
  ճ冒≽⮵䃎≇傥挝
  մ⮵䃎䑘
  յ嶅暊⇣⹎
  ն掉柕㍍⎰㊯㧁
  շ㍍䑘
  ո⮵䃎㧉⺷怠㑯㊱憽
  չ⮵䃎旸⭂
  պ旚暯攳斄憽
  ջ怠㑯㧉⺷㊱憽
  ռᶱ儛㝞忋㍍⹏
  ս怖⃱休
  վ⬱ℐ旚僓坢䴚(2 )
  տ⣏ℕ奺⋁
  րℕ奺⋁
  㬌掉柕姕㚱暣䡩⃱⚰㨇㡘墅伖冯⯤⹟冒≽⮵䃎掉柕塷䘬 E-type 㨇㡘
  墅伖㑩㚱䚠⎴夷㟤⎗怑惵堐(A)ℏ䘬䚠㨇ˤ(㧁䣢ۻ䘬✳嘇暨庱㚱䚠㨇
  杴橼ᷳ㚨㕘䇰㛔ẍ䡢ᾅ傥ẍℤ⭡ˤ)
  ᶵℤ⭡厚㜿╖掉⍵⃱䚠㨇ˤ
  ⛐堐(B)ℏ䘬䚠㨇ᶵ傥ἧ䓐忁掉柕ˤ
  ᶵ⛐堐(A)␴堐(B)ℏ䘬䚠㨇✳嘇炻婳⍫教䚠㨇䘬ἧ䓐婒㖶㚠㞍䚳㗗⏎
  ℤ⭡ E-type 掉柕ˤ
  㚱斄⤪ỽ⬱墅⇘䚠㨇ㆾ⽆䚠㨇ᶲ㉮ᶳ䘬娛䳘屯㕁炻婳⍫教䚠㨇ἧ䓐婒
  㖶㚠ˤ
  婳⮷⽫嗽䎮掉柕㍍䑘堐朊ᶲ䘬暣⫸妠溆炻↺䕽ㆾ㰉❊⎗傥㚫忈ㆸ㓭
  晄ㆾ㎵⢆ˤ
  冒≽⮵䃎㑵ἄ炻⮯掉幓ᶲ⮵䃎憽姕⭂ AF ỵ伖( 2)烊劍敋ᶳ㫚ㇳ
  婧庫䃎嶅炻忁⎗⮯掉幓ᶲ⮵䃎憽姕⭂ MF ỵ伖炻两侴廱≽⮵䃎䑘ἄ
  䃎嶅婧庫ˤ
  ⮵䃎㧉⺷䘬㚜㓡␴姕⭂炻婳⍪教䚠㨇㑵ἄㇳℴˤ
  ⛐ㇳ≽⮵䃎㧉⺷ᶳἧ䓐㛔掉柕ˤ㚨⤥⃰⛐奨㘗☐ℏ奨䚳⮵䃎㗗⏎㸾
  䡢ˤ⍇⚈⛐㹓⹎ⶖ䔘㤝⣏㗪炻掉柕ℏ䘬掉䇯⎗傥㚫㒜⻝␴㓞䷖炻⮶
  农䃎溆ῷ䦣ˤ怑楔掉柕䘬䃉旸怈䃎溆⶚枸⃰ἄ↢䚠ㅱ惵⎰ˤ
  㛔掉柕⎗⛐冒≽⮵䃎㧉⺷ᶳ忚埴ㇳ≽⮵䃎ˤ⎒天㈲䚠㨇姕⭂⛐
  (ONE-SHOT) (AF-S) ╖⻝冒≽⮵䃎㧉⺷炻Ἀὧ⎗⋲㊱⾓攨憽炻⛐掉柕
  冒≽⮵䃎⼴ℵẍṢㇳ婧㔜䃎溆ˤ
  昌㬌ᷳ⢾炻⛐冒≽⮵䃎ⶍἄ䑘⠫ᶳ炻廱≽掉柕⮵䃎䑘ὧ⎗忳䓐㬌掉䘬
  [ℐ㗪ㇳ≽⮵䃎≇傥] (Manual Override)ˤ怠㑯ℐ㗪ㇳ≽⮵䃎≇傥婳姕
  ⭂掉柕ᶲ䘬⮵䃎㧉⺷怠㑯㊱憽军MOỵ伖ˤ
  忳䓐⎎岤伖䘬 USB Dock ⍲℞⮰䓐庇ẞ“SIGMA Optimization Pro
  ⎗怠㑯ℐ㗪ㇳ≽⮵䃎≇傥ᷳ攳斄烊⎴㗪⎗婧㔜⮵䃎䑘䘬廱≽㫉㔠ẍ
  㑵㍏ℐ㗪ㇳ≽⮵䃎≇傥ˤ㞍娊㚜⣂㚱斄屯妲炻婳⍫教“SIGMA
  Optimization Pro⸓≑厄╖ˤ
  ˪≽⮵˫
  ⛐㑵ἄ冒≽⮵䃎㗪炻㊱冒≽⮵䃎≇傥挝炻⎗ẍ⍾㴰冒≽⮵䃎≇傥炷冒
  ≽⮵䃎挾⭂/冒≽⮵䃎 㬊≇傥炸( 3)ˤ
  ⎗ẍ忳䓐 USB DOCK炷⎎岤伖炸⍲℞⮰Ⱄ庇ẞȾSIGMA Optimization
  ProȿἮ㚜㓡怑楔␴⯤⹟㍍䑘掉柕䘬冒≽⮵䃎≇傥挝ᷳ䈡⿏ˤ㚱斄娛
  ね炻婳⍫教 SIGMA Optimization Pro 䘬Ⱦ⸓≑ȿ怠╖ˤ
  ⎗ẍ忂忶䚠㨇䘬冒⭂佑≇傥Ἦ㚜㓡Ἓ傥㍍䑘掉柕䘬冒≽⮵䃎≇傥挝
  ᷳ䈡⿏炷冒≽⮵䃎 㬊挝炸ˤ㚱斄娛ね炻婳⍫教䚠㨇䘬ἧ䓐婒㖶㚠ˤ
  ˪ ˫
  ⮯嬲䃎䑘廱≽军⎰怑䘬䃎嶅ˤ
  㛔掉柕ἧ䓐⮵䃎旸⭂≇傥ẍ旸⇞ AF 冒≽⮵䃎䭬⚵ ( 4)ˤ⎗ẍ↯㎃⇘
  ẍᶳℑ䧖㧉⺷ˤ
  Ɣℐ䭬⚵(FULL)(㚨役⮵䃎嶅暊~) Ɣ3m~
  OS(
  )
  㬌掉柕䘬 OS 旚暯䲣䴙傥㷃Ỷㆾ㴰昌䚠㨇⛐㉵㓅ᷕ⚈庽⽖暯≽侴⮶农
  ⚾⁷岒慷㧉䱲ˤ姕⭂ OS 憽军㧉⺷ 1 ( 5)ᶳ⾓攨慳㓦憽ᶨ⋲⍾䃎
  ⛐⼙⁷㶭㘋⼴炻ὧ⎗ℐ㊱⾓攨慳㓦憽㉵䄏(䔞㊱ᶳ⾓攨慳㓦憽ᶨ⋲⍾䃎
  㗪炻掉橼ℏ伖 OS 䲣䴙䲬ẍ 1 䥺㗪攻ἄ㍊㷔)ˤ㧉⺷ 2炻”㷔䚠㨇㯜⸛
  暯≽⍲枸㷔ẍ㬋朊侴Ἦ䘬塓㓅橼炻ẍ䌚㶭㘋䘬⼙⁷ˤ
  婳⇍天⛐ẍᶳね㱩ἧ䓐 OS 旚暯䲣䴙ˤ
  ƒ䔞掉柕墅伖⛐儛㝞ᶲ ƒB ⾓攨(攟㗪攻☿⃱)
  ⛐ℐ㊱ᶳ⾓攨憽㗪ㆾℏ伖攫䅰⃭暣㗪炻⮇奢奨㘗☐ℏ⚾⁷⮯㚱庽⽖
  暯≽炻㬌Ⱄ㬋ⷠ䎦尉炻⮵㇨㓅⚾⁷᷎䃉⼙枧ˤ
  劍斄攱䚠㨇暣㸸ㆾ 䓐⃱⬠䨑⭂旚暯墅伖㗪炻掉橼ㆾ㚫䘤↢ ┚ˣ┚
  倚⑵炻㬌ᶵ㗗倚⑵᷎ᶵ㗗㓭晄⓷柴ˤ
  ἧ䓐 USB 忋㍍㦥⍲䈡姕庇ẞ SIGMA Optimization Pro⎗冒⭂佑冒≽
  ⮵䃎忇⹎ˣOS 旚暯㓰㝄⍲⮵䃎挾⭂䭬⚵侴姕⭂㚜⎗⃚⬀㕤怠㑯㧉⺷
  憽ˤ婳 SIGMA Optimization Pro⸓≑厄╖ẍ䌚⍾㚜⣂屯妲ˤ
  ᶨ凔ね㱩ᶳ炻婳斄㌱怠㑯㧉⺷㊱憽炻⤪攳⓻怠㑯㧉⺷㊱憽炻ㆾ姕⭂
  C1 C2炻⮵䃎挾⭂⮯ᶵ傥㑵ἄ( 6)ˤ
  Ŧ⎗䓙ẍᶳ䵚䪁⃵屣ᶳ庱 SIGMA Optimization Pro
  http://www.sigma-global.com/download/
  ἧ䓐掉柕怖⃱休炻㚱≑㕤旚㬊䓙䔓朊ẍ⢾䘬⃱䶂㇨⺽崟䘬侨⃱␴櫤⼙
  ᷳ⼙⁷䓊䓇ˤ㈲怖⃱休㍍ᶲ掉柕炻᷎枮㗪憅㕡⎹廱≽怖⃱休炻䚜军ᶵ
  傥廱≽ὧ⬴ㆸ⬱墅( 7)ˤ㊱ᶳ㊱憽
  䃞⼴微㗪憅㕡⎹廱≽怖⃱休军
   㬊廱≽炻ὧ⎗⍾ᶳ怖⃱休( 8)ˤ
  ᶵ暨天ἧ䓐㗪怖⃱休⎗ẍ⍵㕡⎹ẍᾺ伖㕡⺷⬱墅⛐掉柕ᶲ( 9)ˤ
  㬌掉旬ᶲ儛㝞忋㍍⹏炻䔞㓦檮㝞⹏㕩䘬挾憽炻掉柕⎗晐㨇橼冒䓙廱≽
  ㆾἄ㯜⸛⺷ˣ✪䚜⍾⬿㉵㓅( 10)ˤ
  㛔䓊⑩ℤ⭡ Arca Swiss 坢䴚憽⣦ˤ婳䡢ᾅᶲ䵲坢䴚␴⬱墅䨑⚢ˤ㛔
  䓊⑩᷎ᶵ怑䓐㕤㥻㠧⺷⣦℟炻晾㚱ṃ㥻㠧⺷⣦℟⎰䓐炻Ữᶵ傥⬱ℐ
  ⛘䨑⚢⬱墅 ( 11)ˤ
  婳䡢ᾅ 2 㟡⬱ℐ⭂ỵ坢䴚(旬復)㗗ᶨ䚜䨑⚢ᶲ䵲炻Arca Swiss ⣦℟ὧ
  ᶵ㚫僓句ˤ( 12)㇨䣢婳ἧ䓐ℕ奺⋁⽆⬱ℐ旚僓坢䴚⫼ỵ伖⬱
  ⬱ℐ旚僓坢䴚ˤ
  掉柕⎗ẍ⛐ᶵ姕伖ᶱ儛㝞忋㍍⹏䘬ね㱩ᶳἧ䓐ˤ婳ἧ䓐旬復䘬⣏ℕ奺
  ⋁炻檮攳⚃㟡坢䴚ẍ㉮ᶳᶱ儛㝞忋㍍⹏ˤ( 13)
  慵㕘⬱墅ᶱ儛㝞忋㍍⹏㗪炻婳ᶲ䵲㇨㚱坢䴚ˤ昌朆㇨㚱⚃㟡坢䴚⛯
  ⶚ᶲ䵲炻⏎⇯掉柕㚱⽆ᶱ儛㝞忋㍍⹏ᶲ僓句䘬桐晒ˤ
  㬌掉柕䘬ᶱ儛㝞↠䑘姕㚱ᶨ坢䴚⫼( 14)嬻℞⎗㕤╖儛㝞ᶲἧ䓐ˤ
  㬌掉柕⎗惵⎰ 1.4 (98-280mm F4)䘬怑楔 TC-1401 怈㓅⡆嶅掉炻ㆾ 2
  (140-400mm F5.6)䘬怑楔 TC-2001 怈㓅⡆嶅掉ᶨ崟ἧ䓐ㆸ䁢怈㓅嬲
  䃎掉柕ˤ
  堐↿ᶲ䘬掉柕炻ᶵ⎗惵䓐℞Ṿ⑩䇴䘬⡆嶅掉ˤ
  ㅱ性⃵㑆㑲ㆾ䚜㍍伖㓦⛐感䅙ˣ㤝⅟ㆾ㼖㽽䘬䑘⠫ᶳˤ
  ⤪㝄天攟㛇⬀㓦炻⭄怠㑯昘㵤Ḧ䇥⍲忂桐列⤥䘬⛘㕡ˤ䁢Ḯᾅ嬟掉
  柕䘬≈兄Ⰼ炻⭄怈暊旚垚ᷠㆾ旚垚ᷠ䘤↢㯋橼䘬⛘㕡ˤ
  掉䇯ᶲ䘬㰉❊ㆾ㊯䲳⎗䓐㝼庇⽖㽽䘬掉柕ⶫㆾ掉柕䳁㶭㻼炻ょ↯⊧
  䓐㹞∹ˣ劗ㆾ℞Ṿ㚱㨇㶭㻼∹ˤ
  晾䃞㬌掉柕⼿䙲㕤旚⠝⍲旚㯜㾢䘬䳸㥳⎗㕤䳘暐ᶳἧ䓐炻Ữ᷎ᶵ㗗⬴
  ℐ旚㯜䘬婳㲐シㅱ性⃵⣏慷䘬㯜㾢⛐掉柕ᶲ炻䈡⇓⛐㯜怲䘬⛘㕡㗪ἧ
  䓐炻⤪ℏ悐㨇㡘ˣ掉䇯ㆾ暣⫸暞ẞ䫱⍿㯜㽽侴㎵⢆炻ᶨ凔ḇ暋ẍ䵕ᾖˤ
  㹓⹎䨩嬲⎗傥㚫Ẍ掉柕堐朊ↅ䳸曏㯋ㆾ㯜溆炻⚈㬌⛐⣑㯋⭺⅟㗪忚
  ℍ㘾␴䘬⭌ℏ䑘⠫炻㚨⤥⮯掉柕㓦⛐掉柕堳ℏ炻䚜军掉柕㹓⹎㍍役
  ⭌㹓䁢㬊ˤ
  ġ
  㐐Ἤ⫼
  ⥀㪼⪰
  Ạ㢹䚨㨰㊈㉐
  ␴␜䢼
  ᵄ㇠䚝⏼␘.
  ㉘⮹㉐⪰
  㢱㡰㐔
  ,
  ⥀㪼㢌
  ὤ⏙, 㦤㣅 㼜Ἵㇵ㢌 㨰㢌㥄㡸 㥉䞉䚌᷀ 㢨䚨䚌㜠 ㇠㟝䚨 㨰㐐Ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  ❄䚐
  ㉘⮹㉐⏈
  㾨⮈⢰
  ⫼㟨䏬ⷸ
  ḩ㟝㉘⮹㉐⦐
  ╌㛨
  㢼㡰⮤
  ⥀㪼䚡⯝⫼␘
  ㇠㟝䚌㐐⏈ 䚨␭ 㾨⮈⢰㢌 㼜Ἵ㉘⮹㉐㝴 䚜󰜍 㵬Ḕ䚌㐐Ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  !
  ᷱḔ
  㼜Ἵ ⺴㨰㢌⦐ ㇠㟝㣄ᴴ 䙰䚨⪰ 㢹㡸 ㍌⓸ 㢼㏩⏼␘.
  Š⥀㪼⪰
  㣙㵝䚐
  㾨⮈⢰⦐
  䈐㛅
  ᵉ䚐
  ṅ㉔㡸
  㡕㙼㡰⦐
  㫵㥅
  㐐⥙㣙䚨⪰
  㸼⣌䚔
  㢼㏩⏼␘
  .
  䏭䢼
  ,
  ⥀㪼⬀㡰⦐
  䈐㛅㡸
  㫵㥅
  ᷱ㟤
  㐘⮹㢌
  㠄㢬㢨
  ╝⏼␘
  .
  !
  㨰㢌
  㼜Ἵ
  ⺴㨰㢌⦐
  ㇠㟝㣄ᴴ
  䙰䚨⪰
  㢹ᶤ⇌
  Ɒ㫼㤵
  ㋄䚨ᴴ
  ⵐ㈑䚔
  㢼㏩⏼␘
  .
  Š㚒◘
  㿕㡸
  ⥀㪼⦐⺴䉤
  ⺸⫠䚐
  ⵝ㾌䚌⮨
  䈐㛅ṅ㜄
  㢌䚌㜠
  㬅ṅ䜸ㇵ㢨
  ⵐ㈑,
  䞈㣠㢌 㠄㢬㢨 ╝⏼␘.
  Š㾨⮈⢰㝴 㫵㥅 ⬒␳⏈ ⫼㟨䏬 ⺴⺸㡴 㥉ⴴ䚐 ⺴䖼㡰⦐ Ạ㉥╌㛨㢼㡰⳴⦐
  㼜Ἵ㜄 㨰㢌䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.
  Šㇰᴵ␴⪰ ㇠㟝䚌⏈ ᷱ㟤, 㫴㫴䚌㩅㡸 ⵌ☐㐐 䞉㢬 ㇠㟝䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.
  㫴㫴䚌㩅㢨 ⺴㦥䚐 ㇰᴵ␴⪰ ㇠㟝䚔 ᷱ㟤, ㇰᴵ␴ᴴ 㘤⤠㥬 ⥀㪼ᴴ 䑀㋄╔
  㢼㏩⏼␘. (Ḕᵑ ⺴㨰㢌⦐ 䑀㋄═ ⥀㪼⏈ ⸨㫑㜄㉐ 㥐㞬╝⏼␘.)
  ᴵ⺴
  ⮹㾡
  (
  Ἤ⫰
  1)
  ձ䉤㋀䁇
  ղ
  ճAF ὤ⏙ ⶸ䏰
  մ䔠䀘㏘
  յᶤ⫠䖐㐐
  ն㫴䖐㉔
  շ⫼㟨䏬
  ո䔠䀘㏘ ⯜☐
  㤸䞌㏘㠸㾌
  չ䔠䀘㏘ 㥐䚐 㣙㾌
  պOS ㏘㠸㾌
  ջ㇠㟝㣄 㥉㢌 ⯜☐
  ㏘㠸㾌
  ռ䏬⢰㢨䔠☐ ㋀䁇
  ս⥀㪼G 䟸☐G
  վ㙼㤸 ⭼㻘
  ⇌㇠(2 )
  տ 㡕ᴵ
  ր㡕ᴵ
  NIKON
  ⫼㟨䏬㟝
  ⥀㪼⏈ Nikon AF ⥀㪼㢌 E-䇴㢹 ⮈䀘⏼㫌Ḱ ┍㢰䚐 ㇠㛅㢬 㤸㣄 㦤⫠ᵐ
  ⮈䀘⏼㫌㡸 䈅㣠䚌㜴㏩⏼␘. Table (A) 䖐㐐═ 㾨⮈⢰㝴 䝬䞌㢨 ᴴ⏙䚝⏼␘.
  (ۻ䖐㐐ᴴ
  㢼⏈
  ⯜⒬㡴
  䝬䞌㉥㡸
  ⸨㣙䚌ὤ
  㠸䚨,
  㺐㐔
  ⶸ㤸㡰⦐
  㾨⮈⢰
  䓀㠜㛨⪰
  㛹⒤㢨䏬 䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.)
  Ŧ䙸⪸ 㢰㙼 ⫠䙀⤽㏘ 㾨⮈⢰㝴 䝬䞌╌㫴 㙾㏩⏼␘.
  ŦTable (B) 䖐㐐═ 㾨⮈⢰㝴 䝬䞌╌㫴 㙾㏩⏼␘.
  ŦTable
  (A)
  ❄⏈
  Table
  (B)
  㛺⏈
  ⯜⒬㢌
  ᷱ㟤,
  㾨⮈⢰
  ㇠㟝
  ㉘⮹㉐⪰
  㵬㦤䚌㐐㛨
  E-䇴㢹 ⥀㪼㝴㢌 䝬䞌㉥㡸 䞉㢬䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  ⥀㪼
  㣙㵝ⵝⷉ
  㾨⮈⢰㜄 ⺴㵝䚌⏈ ⵝⷉ㡴 ㇠㟝 ㉘⮹㉐⪰ 䞉㢬䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  Ŧ⥀㪼⫼㟨䏬 䖐⮨㜄 㤸ὤ 㥅㥄㢨 㢼㏩⏼␘. ㏘䆠⣌㾌 ❄⏈ ⭰㫴ᴴ Ɐ㡸 ᷱ㟤,
  㝘㣅┍
  ❄⏈
  㥐䖼
  ㋄ㇵ㢌
  㠄㢬㢨
  㢼㇠㝘⏼
  ㇠㟝㐐
  㡔㢌䚌㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘.
  㸼㥄
  㝘䋔
  䔠䀘㏘
  㣅┍㡸
  㠸䚨㉐⏈
  ⥀㪼㢌
  䔠䀘㏘
  ⯜☐
  ㏘㠸㾌⪰
  AF
  ⯜☐⦐
  ㉘㥉䚌㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘
  (Ἤ⫰ 2).
  䔠䀘㏘⪰
  ㍌┍㡰⦐
  ㉘㥉䚌㐐ὤ⪰
  㠄䚌㐘
  ᷱ㟤,
  ⥀㪼㢌
  䔠䀘㏘
  ⯜☐
  ㏘㠸㾌⪰
  MF
  ⯜☐⦐
  ㉘㥉䚌㐐⮨
  䔠䀘㏘
  ⫵㡸
  ─⥘
  㸼㥄
  㦤㥉㢨
  ᴴ⏙䚝⏼␘
  .
  Ŧ㾨⮈⢰㢌
  䔠䀘㐥
  ⯜☐⪰
  ⷴᷱ䚌ὤ
  㠸䚨㉐⏈
  㾨⮈⢰
  ㇠㟝
  ㉘⮹㉐⪰
  㵬㦤䚌㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘.
  Ŧ䔠䀘㏘⫵㢨
  (ⱨ䚐␴)
  㠸㾌㜄㉐⓸
  㠄ᶤ⫠㜄
  㸼㥄㢨
  ⬒㫴
  㙾㡸
  ㍌⓸
  㢼㡰⳴⦐
  䑀㢬⒈⪰ 䞉㢬䚌⮨㉐ 㹠㜵䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.
  ⥀㪼⏈
  AF
  ㉘㥉═
  ㇵ䈐㜄㉐
  ⬘⎨㛰⦐
  䙴䏬
  ⸨㥉㢨
  ᴴ⏙䚝⏼␘.
  㾨⮈⢰⪰
  ONE SHOT 㝘䋔 䔠䀘㏘ ㉘㥉䚌㜠, 䚝㥄 , ㊈䉤 ⶸ䏰㡸 ㊈䉤 ㇵ䈐㜄㉐
  䔠䀘㏘ ⫵㡸 ─⥘ 䙴䏬⪰ ⬒㻙⏼␘.
  ❄䚐 ⥀㪼⏈ 㝘䋔䔠䀘㐥 㣅┍ 䔠䀘㏘ ⫵㡸 㟴㫵㢸㡰⦐㒜 [ 䇴㢸 MF
  ὤ⏙](Manual Override) 㥐ḩ䚝⏼␘. 䇴㢸 MF ὤ⏙㡸 ㇠㟝䚌 㠸䚨㉐
  ⥀㪼㜄 㢼⏈ 㸼㥄 ⯜☐ ㏘㠸㾌⪰MO 㠸㾌⦐ ㉘㥉䚝⏼␘.
  Ŧ
  SIGMA
  USB
  DOCK
  (ⷸ⓸䑄⬘)
  㤸㟝
  ㋀䘸䏬㠜㛨㢬
  “SIGMA
  Optimization
  Pro
  ㇠㟝䚌㜠 䇴㢸 MF ὤ⏙㢌 ON/OFF 㢼㏩⏼␘. ❄䚐 䇴㢸 MF
  ὤ⏙㜄㉐
  ㇠㟝╌⏈
  䔠䀘㏘
  ⫵㢌
  㟴㫵㢸
  㥉⓸⪰
  ㉘㥉䚔
  㢼㏩⏼␘.
  㣄㉬䚐
  ⇨㟝㡴 SIGMA Optimization Pro ⓸㟴⬄ 㵬Ḕ䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  AF
  ὤ⏙
  ⶸ䏰ଳ
  AF
  㣅┍
  㩅㢰
  ,
  AF
  ὤ⏙
  ⶸ䏰㡸
  ⍀⤠
  㣄┍
  㸼㥄
  ὤ⏙㡸
  㼜㋀䚔
  㢼㏩⏼␘.
  (AF 㣔Ἴ/ AF 㥉㫴 ὤ⏙) (Ἤ⫰ 3).
  ŦSIGMA Nikon ⫼㟨䏬㢌 ᷱ㟤, USB DOCK(ⷸ⬘) ❄⏈ 㤸㟝 ㋀䘸䏬㠜㛨㢬
  ‘SIGMA Optimization Pro ㇠㟝䚌⮤ AF ὤ⏙ ⶸ䏰㢌 ὤ⏙㡸 ⷴᷱ䚔
  㢼㏩⏼␘. 㣄㉬䚐 ㇠䚡㡴, SIGMA Optimization Pro “Help ⮈⎨㜄㉐
  䞉㢬䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  ŦCanon ⫼㟨䏬㢌 ᷱ㟤, AF ὤ⏙ ⶸ䏰(AF 㥉㫴 ⶸ䏰) 㾨⮈⢰㢌 䀘㏘䉴
  ὤ⏙㜄㉐ ⷴᷱ䚔 㢼㏩⏼␘. 㣄㉬䚐 ㇠䚡㡴, 㾨⮈⢰㢌 ㇠㟝㣄 ⬘⎨㛰㡸
  㵬Ḕ䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  ଲ㩀
  ㇠㟝ଳ
  㩀⫵㡸 ─⥘ 㤵㤼䚐 Ạ⓸⦐ 㸼㥄ᶤ⫠⪰ ⷴ䞈㐐䇩⏼␘.
  㸼㥄
  㥐䚐
  ㏘㠸
  ⥀㪼⏈ AF ⷈ㠸⪰ 㥐䚐䚔 㢼⏈ 㸼㥄 㥐䚐 ㏘㠸㾌ᴴ 㢼㏩⏼␘ (Ἤ⫰.4).
  㙸⣌㢌 ᴴ㫴 ⯜☐⦐ 㤸䞌 ᴴ⏙䚝⏼␘.
  ƔFULL (㺐␜㹠㜵ᶤ⫠~ ) Ɣ3m ~
  OS (Optical Stabilizer)
  䏭㬉
  OS (Optical Stabilizer) ⥀㪼⏈ 㾨⮈⢰㢌 䢈☘⫰㜄 㢌䚨 ⇌䇴⇌⏈ 㢨⴬ 䢄⫰
  䜸ㇵ㡸 䟜Ḱ㤵㡰⦐ ⸨㥉䚨 㩁⏼␘. OSOptical Stabilizerஃ㏘㠸㾌⪰ Mode 1
  (Ἤ⫰.5)
  ⋇㏩⏼␘.
  ㊈䉤⪰
  ⌸⪨Ḕ
  䑀㢬⒈㢌
  㢨⴬㫴ᴴ
  㙼㥉㤵㢬㫴
  䞉㢬㡸
  㹠㜵㡸
  䚝⏼␘.
  (
  ㊈䉤⪰
  ⌸⪬
  ,
  㙼㥉㤵㢬
  㢨⴬㫴⪰
  㜤㻐䚌⏈
  ⒤㜄⏈
  1 㸼ᴴ ㋀㟈╝⏼␘.) Mode 2 ㍌㫵㡰⦐㢌 㾨⮈⢰ 䢈☘⫰㡸 ᵄ㫴䚨 䢈☘⫰㡸
  ⸨㥉䚨 㩁⏼␘. 㾨⮈⢰㜄 ␴䚨 ㍌䓽㡰⦐ 㟴㫵㢨⏈ 䙰㇠㷨㜄 䟜Ḱ㤵 㢹⏼␘.
  Ŧ␘㢀㢌 ㇵ䞝㜄㉐⏈ OS ㇠㟝䚌㫴 ⫼㐡㐐㝘.
  ƒ
  ⥀㪼⪰
  䏬⢰㢨䔠☐㜄
  㣙㵝䚨
  ㇠㟝䚔
  . ƒ
  ⷀ⽀
  㹠㜵
  (⊬㻐㐐ᴸ㢨
  ).
  Ŧ㹠㜵 㾨⮈⢰ ⇨㣙 䙀⣌㐐㢌 㻝㤸㢨 㐐㣅╔ 䑀㢬⒈ 㢨⴬㫴ᴴ
  䢈☘⥘㉐ ⇌䇴⇌⒈⢰⓸ 㢨⴬㫴㜄⏈ 㙸ⱨ⤤ 㜵䛙⓸ 㨰㫴 㙾㡸 ᶷ㢹⏼␘.
  ŦOS ὤ⏙㢨 㣅┍䚌⏈ ┍㙼 㾨⮈⢰ 㤸㠄㢨 ῰㫴ᶤ⇌ ⥀㪼ᴴ ⺸⫠╔ ᷱ㟤
  ⥀㪼㜄㉐⏈ ㋀㢀㢨 ⵐ㈑䚔 㢼㡰⇌ 㝘㣅┍㡴 㙸␍⏼␘.
  ㇠㟝
  㥉㢌
  ⯜☐
  ㏘㠸
  USB DOCK(ⷸ⓸ 䑄⬘) Ἤ⫠Ḕ 㤸㟝 ㋀䘸䏬㠜㛨㢬, SIGMA Optimization Pro,
  ㇠㟝䚌⮨㉐
  ,
  AF
  ㋁⓸
  ,
  OS
  䟜Ḱ
  Ἤ⫠Ḕ
  ⥀㪼㢌
  䔠䀘㏘
  ⫠⴬䉤
  ⷈ㠸⪰
  ㇠㟝㣄㥉㢌⦐
  㢼㡰⮤
  ,
  ㉘㥉㡴
  ㇠㟝㣄
  㥉㢌
  ㏘㠸㾌⦐
  㤴㣙
  㢼㏩⏼␘
  .
  SIGMA
  Optimization
  Pro “⓸㟴 ⮈⎨⦐ ⬂㡴 㥉⸨⪰ 䞉㢬 㢼㏩⏼␘.
  Ŧ㥉ὤ㤵㢬
  ㇠㟝㡸
  㠸䚨,
  ㇠㟝㣄
  㥉㢌
  ⯜☐
  ㏘㠸㾌⪰
  ⅸ㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘.
  ㇠㟝㣄
  㥉㢌
  ⯜☐ᴴ
  䁐㫸
  ㇵ䈐⇌
  C1
  䝭㡴
  C2
  ㉘㥉㢰
  ⚀⏈
  䔠䀘㏘
  ⫠⴬䉤
  ㏘㠸㾌ᴴ
  㣅┍㡸
  䚌㫴 㙾㏩⏼␘ (Ἤ⫰.6).
  ŦSIGMA Optimization Pro ␘㢀㢌 㠭㇠㢨䏬⪰ 䋩䚨 ⱨ⨀⦐ ␘㟨 ⵏ㡸
  㢼㏩⏼␘: http://www.sigma-global.com/download/
  ⥀㪼
  䟸☐
  㚰㞬㢌
  ⵑ㡴
  㵸ṅ㙸⣌㜄㉐
  㹠㜵
  ⵐ㈑䚌⏈
  䙀⤼㛨
  Ḕ㏘䏬
  㛩㥐㜄
  ⓸㟴㡸
  㢼㏩⏼␘.
  䟸☐⪰
  ⺴㵝䚐
  㐐᷸
  ⵝ䛙㡰⦐
  ─⥘
  㩁⏼␘
  (Ἤ⫰.7).
  䟸☐⪰
  ⺸⫠䚌㐐⥘⮨,
  ס ⶸ䏰㡸 ⌸⪬ 㵸⦐ 㐐᷸ ⵝ䛙㡰⦐ ─⥘ 㩁⏼␘ (Ἤ⫰.8).
  Ŧ䟸☐⪰
  ㇠㟝䚌㫴
  㙾㡰㐘
  ⚀⏈,
  䟸☐⪰
  ─⥘㉐
  㣙㵝䚌㜠
  ⸨Ḵ䚨
  㨰㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘.
  (Ἤ⫰.9)
  䏬⢰㢨䔠
  ㋀䁇
  ⥀㪼
  Ḕ㥉
  ⥀㪼㜄⏈ 䏬⢰㢨䔠☐ ㋀䁇㢨 ☘㛨 㢼㏩⏼␘. ⥀㪼 Ḕ㥉⺴㢌 㣙㾌⪰
  ⏄㏜䚌᷀
  ,
  ⥀㪼㝴
  㾨⮈⢰⏈
  ㍌䓽
  ❄⏈
  ㍌㫵㡰⦐
  (Ἤ⫰.10)
  㣄㡔⦡᷀
  ─⫨
  㢼㏩⏼␘.
  Ŧ
  㥐䖼㡴
  㚀㾨
  ㏘㠸㏘
  ⇌㇠
  ⊬⽀
  䆨⣜䘸㝴
  䝬䞌╝⏼␘
  .
  ⇌㇠ᴴ
  ␜␜䢼
  㦤㜠㥬㉐
  Ḕ㥉╌㛼⏈㫴
  䞉㢬䚌㐡㐐㝘.
  㥐䖼㡴
  ⤼ⶸ
  䇴㢹
  䆨⣜䘸⪰
  㠸䚨
  ㉘᷸╌㫴
  㙾㚌ὤ
  ⚀ⱬ㜄
  ,
  㢰⺴
  ⤼ⶸ
  䆨⣜䘸⏈
  㙼㤸䚌᷀
  Ḕ㥉㢨
  㢼㏩⏼␘
  .
  (
  Ἤ⫰
  .11)
  Ŧ㚀㾨 ㏘㠸㏘ 䆨⣜䘸ᴴ ⛜㛨㫴㫴 㙾⓸⦑ 㙼㤸䚌᷀ Ḕ㥉═ 2 ᵐ㢌 㙼㤸㣙㾌
  (䔠䚜) Ḕ㥉╌㛨㢼⏈㫴 䞉㢬䚌㐡㐐㝘. (Ἤ⫰.12) 㜄㉐ ⸨☣㢨 㡕ᴵ 䇘⪰
  㢨㟝䚌㜠 㙼㤸 ⭼㻘 ⇌㇠㜄 ⺴㵝䚨 㩁⏼␘.
  ㇰᴵ␴ ㋀䁇 㛺㢨 ⥀㪼⪰ ㇠㟝䚔 㢼㏩⏼␘. 䆤G 㡕ᴵG (㥐ḩ) ㇠㟝䚌㜠
  4 ᵐ㢌 ㏘䆠⪌⪰ ㇰᴵ␴ ㋀䁇㜄㉐ ⺸⫠䚌㐡㐐㝘. (Ἤ⫰.13)
  Ŧㇰᴵ␴ ㋀䁇㜄 㣠㣙㵝 , ⯜☔ ⇌㇠⪰ 䞉㐘䚌᷀ 㦤㜠㩁⏼␘. 4 ᵐ㢌 ⇌㇠ᴴ
  䞉㐘䚌᷀
  㦤㜠㫴㫴
  㙾㚌㡸
  ᷱ㟤,
  ⥀㪼ᴴ
  ㇰᴵ␴㜄㉐
  ⛜㛨㫼
  㠸䜌㢨
  㢼㏩⏼␘.
  Ŧ⥀㪼㢌
  ㇰᴵ␴
  㜤ᷤ⺴㜄⏈
  ⇌㇠
  Ạ⮁(Ἤ⫰.14)
  㢼㛨
  ⯜⊬䔠☐㝴
  䚜󰜍
  ㇠㟝䚔
  㢼㏩⏼␘.
  䊈⤼
  䀜ⶸ䉤㜄
  ␴䚌
  ⥀㪼⏈ SIGMA 䊈⤼ 䀜ⶸ䉤 TC-1401 ❄⏈ SIGMA 䊈⤼ 䀜ⶸ䉤 TC-2001
  ㇠㟝䚜㡰⦐㒜
  ᴵᴵ
  1.4 (98-280mm
  F4)
  ❄⏈
  2 (140-400mm
  F5.6)
  Ḕⵤ㡜
  ⬑㠄
  ⥀㪼⦐
  ㇠㟝㢨
  ᴴ⏙䚝⏼␘.
  (䊈⤼
  䀜ⶸ䉤⪰
  ㇠㟝䚌⮨
  ⬘⎨㛰 䔠䀘㏘⦐⬀
  ㇠㟝㢨 ᴴ⏙䚝⏼␘).
  Ŧ㠸㜄 㛬Ἵ═ 䊈⤼ 䀜ⶸ䉤 㢨㞬㢌 ᶷ㡴 ㇠㟝䚌㫴 ⫼㐡㐐㝘.
  Ḵ⫠
  ,
  㼜Ἵㇵ㢌
  㨰㢌
  Ŧ㏩ὤ⏈ Ḥ䑕㢨 ㇤䞈㢌 㠄㢬㢨 ╝⏼␘. 㣙ὤᴸ ㇠㟝䚌㫴 㙾㡸 ᷱ㟤
  ᶨ㦤㥐㝴 䚜󰜍 ⴴ⸽ᴴ⏙䚐 㟝ὤ㜄 ≗㛨 ⸨Ḵ䚌㜠 㨰㐡㐐㝘. ⇌䘸䇼⥀
  ⵝ㻝㥐ᴴ 㢼⏈ ḧ㜄㉐ 䚜󰜍 ⸨Ḵ䚌㫴 ⬄㙸 㨰㐡㐐㝘.
  Ŧ⥀㪼
  ⮨㡸
  㫵㥅
  ㋄㡰⦐
  ⬀㫴㫴
  ⬄㙸
  㨰㐡㐐㝘.
  ⭰㫴
  㝘㜰㐐㜄⏈
  㜄㛨⽈⦐㛨
  ⥀㪼⽈⤠㐐⦐
  㷡㋀䚌㜠
  㨰㐡㐐㝘.
  㫴ⱬ
  ☥㡴
  㐐䑄䚌Ḕ
  㢼⏈
  ⥀㪼䆨⫠∼
  㚕Ḱ
  ⥀㪼䆨⫠␑
  䓌㢨䒰⦐
  ᴴ⸁᷀
  ␚㙸
  㨰㐡㐐㝘
  .
  ␘⪬
  㡔ὤ㟝㥐⦐⏈
  㤼␴
  ⥀㪼㷡㋀⪰
  Ἴ䚝⏼␘.
  Ŧ
  ⥀㪼⏈
  ⭰㫴㝴
  䎴ὴ
  ⵝ㫴
  㷌⫠ᴴ
  ⥀㪼㢹⏼␘
  .
  ♤⢰㉐
  㢨⤤
  Ạ㦤⏈
  ᴴⷰ㟨
  ⽸ᴴ
  㝘⏈
  ⇔㜄⓸
  㹠㜵㡸
  ᴴ⏙䚌᷀
  䚌㫴⬀
  ⵝ㍌㝴
  ᵍ㡴
  ὤ⏙㡴
  㙸␍⏼␘
  .
  ᴴᾀ㢨㜄㉐
  ㇠㟝
  ⬂㡴
  㛅㢌
  Ɒ㢨
  ⥀㪼㜄
  䎴ὤ㫴
  㙾⓸⦑
  㦤㐠䚌㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘
  .
  ⇨⺴
  ⺴䖼㢨⇌
  㤸ὤ㤵
  Ạ㦤ᴴ
  Ɒ㜄
  㢌䚨
  ㋄ㇵ㡸
  㢹᷀
  ╌⮨
  ㍌⫠ᴴ
  ⬘㟤
  㛨⥘㠀㫼
  㢼㏩⏼␘
  .
  Ŧ
  Ἵᷝ䚐
  㝜⓸
  ⷴ䞈㜄
  㢌䚨
  ⥀㪼
  ⇨⺴㜄
  Ɒⵝ㟬㢨
  ⵐ㈑䚌⳴⦐
  㵜ᴴ㟨
  㞬⺴㜄㉐
  ♤⡯䚐
  㐘⇨⦐
  㢨┍
  㐐㜄⏈
  䀴㢨㏘
  ⽸␄⸽䍠㜄
  ≗㛨
  㨰㠸㝜⓸㜄
  ⬒㻈㛨
  ㇠㟝䚌㐐ὤ
  ⵈ⣁⏼␘.
  ㇠㟝 ㉘⮹㉐
  Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɚɫ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɢɪɦɵ Sigma. ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɬ
  ɜɚɲɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ Sigma, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ
  ɪɚɛɨɬɵ.
  ȼɇɂɆȺɇɂȿ!!: ɆȿɊɕ ɉɊȿȾɈɋɌɈɊɈɀɇɈɋɌɂ
  ɇɟ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɝɥɚɡɚ ɢɥɢ ɥɢɲɢɬɶ
  ɡɪɟɧɢɹ.
  ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɟɝɨ
  ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɫɨ ɫɧɹɬɵɦɢ ɤɪɵɲɤɚɦɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɥɢɧɡɚɦɢ
  ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ.
  Ȼɚɣɨɧɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦ
  ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɢɥɢ ɬɪɚɜɦɚɦ.
  ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɑȺɋɌȿɃ ɈȻɔȿɄɌɂȼȺ (Ɋɂɋ.1)
  ձɊɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɮɢɥɶɬɪ
  ղɄɨɥɶɰɨ ɡɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
  ճɄɧɨɩɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɨɦ AF stop
  մɎɨɤɭɫɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
  յɒɤɚɥɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ
  նɅɢɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  ɢ ɮɨɤɭɫɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ.
  շȻɚɣɨɧɟɬ
  ոɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  չɈɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  պɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ (OS)
  ջɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ
  ռɉɥɨɳɚɞɤɚ ɩɨɞ ɲɬɚɬɢɜ.
  սɁɚɳɢɬɧɚɹ ɛɥɟɧɞɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ
  վɋɬɨɩɨɪɧɵɟ ɜɢɧɬɵ (2 ɲɬ)
  տȻɨɥɶɲɨɣ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɵɣ ɤɥɸɱ
  րɒɟɫɬɢɝɪɚɧɧɵɣ ɤɥɸɱ
  ȾɅə ȻȺɃɈɇȿɌȺ ɇɂɄɈɇ
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɢɦɟɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
  ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɜ Nikon ȿ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɤɚɦɟɪɚɦɢ,
  ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ (Ⱥ) (ɤɚɦɟɪɵ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ Ŭ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
  ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ).
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɩɥɟɧɨɱɧɵɦɢ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɦɟɪɚɦɢ.
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ (ȼ).
  Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɦɟɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ
  ɫ ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ (Ⱥ) ɢɥɢ (ȼ).
  ɄɊȿɉɅȿɇɂȿ Ʉ ɄȺɆȿɊȿ
  ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɟ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɧɚ ɤɚɦɟɪɭ.
  Ȼɭɞɶɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢɥɢ ɫɧɹɬɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫ
  ɤɚɦɟɪɵ, ɧɟ ɩɨɜɪɟɞɢɬɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɛɚɣɨɧɟɬɟ
  ɤɚɦɟɪɵ.
  ɎɈɄɍɋɂɊɈȼɄȺ
  ɑɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ
  ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ AF (ɪɢɫ.2). Ⱦɥɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ
  ɩɟɪɟɞɜɢɧɶɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɆF. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɵ
  ɦɨɠɟɬɟ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɪɚɳɚɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ.
  Ɂɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤ ɜɚɲɟɣ ɤɚɦɟɪɟ.
  ɉɪɢ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɟ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɦ ɜɢɞɟ,
  ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛ ɪɚɜɟɧ
  (ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶ), ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ
  ɮɨɤɭɫ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɞɨɢɫɤɚɬɟɥɹ.
  ɗɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜ ɪɟɠɢɦɟ «AF». Ⱦɥɹ
  ɷɬɨɝɨ ɤɚɦɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɞɧɨɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɴɺɦɤɢ. ɑɬɨɛɵ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
  ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɚɞɨ ɞɨɠɞɚɬɶɫɹ ɩɨɤɚ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ
  ɩɨɥɭ ɩɪɢɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ ɫɩɭɫɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ.
  Ɍɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɢɦɟɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɭɱɧɨɣ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɟ
  [Full-time MF function] (Manual Override), ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɤɨɥɶɰɚ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ
  ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɭɱɧɨɣ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟMO”.
  ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ/ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɪɟɠɢɦ Full-time MF, ɚ ɬɚɤɠɟ
  ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɯɨɞɚ ɤɨɥɶɰɚ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ USB-ɞɨɤ ɫɬɚɧɰɢɢ
  (ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ) ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ “SIGMA Optimization Pro”.
  Ɂɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɩɭɧɤɬɟ «ɉɨɦɨɳɶ» ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
  “SIGMA Optimization Pro”.
  ɄɇɈɉɄȺ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə ȺȼɌɈɎɈɄɍɋɈɆ
  ɇɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɤɭɳɚɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ AF (AF lock / AF
  stop) (ɪɢɫ.3).
  Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɜ ɫ ɛɚɣɨɧɟɬɨɦ SIGMA ɢ Nikon ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ
  ɤɧɨɩɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ USB-ɞɨɤ ɫɬɚɧɰɢɢ (ɩɪɨɞɚɺɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ) ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ “SIGMA
  Optimization Pro”. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ
  “Help” ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ “SIGMA Optimization Pro”.
  Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫ ɛɚɣɨɧɟɬɨɦ Canon ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɤɧɨɩɤɢ ɱɟɪɟɡ
  ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɟɧɸ ɤɚɦɟɪɵ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
  ɤɚɦɟɪɵ.
  ɂɁɆȿɇȿɇɂȿ ɎɈɄɍɋɇɈȽɈ ɊȺɋɋɌɈəɇɂə
  (
  ɁɍɆɂɊɈȼȺɇɂȿ
  )
  ȼɪɚɳɚɣɬɟ ɤɨɥɶɰɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɨɤɭɫɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɢɬɟ
  ɧɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɤɚɞɪɚ.
  ɈȽɊȺɇɂɑɂɌȿɅɖ ȾɂɋɌȺɇɐɂɂ ɎɈɄɍɋɂɊɈȼɄɂ
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɫɧɚɛɠɺɧ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
  ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ (ɪɢɫ.4). ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ
  ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɚ.
  Ɣɉɨɥɧɵɣ (FULL)(Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ~ ) Ɣ3ɦ ~
  ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ɈɉɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɌȺȻɂɅɂɁȺɌɈɊȺ (OS)
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɫɧɚɛɠɺɧ Ɉɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɦ (OS) ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
  ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɬɪɹɫɟɧɢɣ ɤɚɦɟɪɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
  ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ (OS) ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ "Mode 1"(ɪɢɫ.5). ɇɚɠɦɢɬɟ
  ɤɧɨɩɤɭ ɫɩɭɫɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
  ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ, ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɫɩɭɫɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ. (Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ
  ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 1 ɫɟɤɭɧɞɭ ɩɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ
  ɤɧɨɩɤɢ ɫɩɭɫɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ). ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ "Mode
  2
  ", ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
  ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɨɬɪɹɫɟɧɢɹ ɤɚɦɟɪɵ. ɗɬɨɬ ɪɟɠɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɞɥɹ
  ɫɴɺɦɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɞɜɢɝɚɸɳɢɯɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɦɟɪɵ.
  ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ.
  ƒ ȿɫɥɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɡɚɤɪɟɩɥɺɧ ɧɚ ɲɬɚɬɢɜɟ. ƒ ɉɪɢ ɞɥɢɧɧɵɯ ɜɵɞɟɪɤɚɯ.
  ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɦ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦ
  ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
  ɫɴɺɦɤɢ ɤɚɞɪɚ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɜɫɩɵɲɤɢ, ɷɬɨ ɧɟ
  ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɦɵɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯ.
  ȿɫɥɢ ɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɦɟɪɵ ɛɵɥɨ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ ɢɥɢ ɨɛɟɤɬɢɜ ɛɵɥ ɫɧɹɬ ɫ ɤɚɦɟɪɵ ɜɨ
  ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ, ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɦɨɠɟɬ ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɞɪɟɛɟɡɠɚɳɢɣ
  ɡɜɭɤ. ɗɬɨɬ ɡɜɭɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ.
  ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅɖ ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅɖɋɄɂɏ ɊȿɀɂɆɈȼ
  ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ USB-ɞɨɤ ɫɬɚɧɰɢɸ (ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ) ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
  SIGMA Optimization Pro ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
  ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹ ɡɨɧɵ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ (focus limiter) ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
  ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (OS). ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ
  ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ (Custom Mode Switch). Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
  ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ
  ɜɪɚɡɞɟɥ «ɋɩɪɚɜɤɚ» ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ SIGMA Optimization Pro.
  ɉɪɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɞɟɪɠɢɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
  ɪɟɠɢɦɨɜ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɵɦ. ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹ ɡɨɧɵ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɧɟ
  ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɟɫɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫ ɋ1 ɢɥɢ
  ɋ2 (ɪɢɫ.6).
  ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ SIGMA Optimization Pro ɦɨɠɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɫ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚ:
  http://www.sigma-global.com/download/
  ɁȺɓɂɌɇȺə ȻɅȿɇȾȺ ɈȻɔȿɄɌɂȼȺ
  Ȼɥɟɧɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ
  ɡɚɫɜɟɬɤɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɟɪɟɨɬɪɚɠɟɧɢɹ. ɉɪɢɫɬɚɜɶɬɟ ɛɥɟɧɞɭ ɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
  ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟ ɦɟɬɤɢ ɢ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɟɟ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɟ ɞɨ ɳɟɥɱɤɚ
  (ɪɢɫ.7). ɑɬɨɛɵ ɫɧɹɬɶ ɛɥɟɧɞɭ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ
  ɢ, ɧɟ ɨɬɩɭɫɤɚɹ ɟɺ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ
  ɛɥɟɧɞɭ ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ (ɪɢɫ.8).
  Ⱦɟɪɠɢɬɟ ɛɥɟɧɞɭ ɧɚɞɟɬɨɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ ɢ
  ɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɪɢɫ.9).
  ɒɌȺɌɂȼɇȺə ɉɅɈɓȺȾɄȺ ɂ ɄɊȿɉɅȿɇɂȿ
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɫɧɚɛɠɺɧ ɲɬɚɬɢɜɧɵɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ. ɉɪɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɟɝɨ
  ɜɢɧɬɚ ɧɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ, ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɫ ɤɚɦɟɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɜɺɪɧɭɬ ɞɥɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ
  ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɤɚɞɪɚ (ɪɢɫ.10).
  Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɡɚɠɢɦɚɦɢ ɬɢɩɚ Arca Swiss. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɥɨɬɧɨ
  ɩɪɢɤɪɭɱɟɧ. ɇɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɪɵɱɚɠɧɵɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ.
  ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɵɱɚɠɧɵɟ ɡɚɠɢɦɵ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ. (ɪɢɫ.11)
  ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɫɬɨɩɨɪɧɵɟ ɜɢɧɬɵ (2 ɲɬ.) ɧɚɞɟɠɧɨ ɜɤɪɭɱɟɧɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
  ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɚɠɢɦɚ Arca Swiss. Ɂɚɤɪɭɬɢɬɟ ɫɬɨɩɨɪɧɵɟ ɜɢɧɬɵ ɦɚɥɵɦ
  ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ.12.
  ɒɬɚɬɢɜɧɭɸ ɧɨɠɤɭ ɦɨɠɧɨ ɫɧɹɬɶ ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ, ɨɬɤɪɭɬɢɜ ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɧɬɚ (ɪɢɫ.13) ɫ
  ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ.
  ɉɪɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɨɠɤɢ ɧɚ ɲɬɚɬɢɜ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɣɬɟ ɡɚɬɹɠɤɭ ɜɢɧɬɨɜ.
  ɒɬɚɬɢɜɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɢɦɟɟɬ ɪɟɡɶɛɨɜɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜ
  ɧɚ ɦɨɧɨɩɨɞɟ (ɪɢɫ.14).
  ɎɈɌɈȽɊȺɎɂɊɈȼȺɇɂȿ ɋ ɄɈɇȼȿɊɌȿɊȺɆɂ
  ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɟɥɟɤɨɧɜɟɪɬɟɪɨɜ SIGMA TELE CONVERTER
  TC-1401 or SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 ɮɨɤɭɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ
  ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 1.4x ɪɚɡɚ (98-280ɦɦ F4) ɢɥɢ ɜ 2x ɪɚɡɚ (140-400ɦɦ F5.6)
  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɚ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɥɟɤɨɧɜɟɪɬɟɪɨɜ
  ɬɟɪɹɟɬɫɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɱɧɚɹ).
  ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɟɥɟɤɨɧɜɟɪɬɟɪɵ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜ
  ɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɥɟɤɨɧɜɟɪɬɟɪɚɦɢ Sigma.
  ɍɏɈȾ ɂ ɏɊȺɇȿɇɂȿ.
  ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɪɟɡɤɢɦ ɜɫɬɪɹɫɤɚɦ, ɪɟɡɤɨɦɭ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ
  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ.
  Ⱦɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɟ ɫɭɯɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ
  ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɥɢɧɡ
  ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɯɪɚɧɢɬɟ ɟɝɨ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɧɚɮɬɚɥɢɧɚ ɢ ɞɪ. ɚɧɬɢɦɨɥɟɣ.
  ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ, ɛɟɧɡɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ
  ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɥɢɧɡɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɦɹɝɤɭɸ ɜɥɚɠɧɭɸ
  ɬɤɚɧɶ ɞɥɹ ɨɩɬɢɤɢ.
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɜɛɥɢɡɢ ɜɨɞɵ ɢɥɢ
  ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ ɡɚɳɢɬɢɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɧɚɦɨɤɚɧɢɹ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
  ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɦɟɠɞɭ ɥɢɧɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
  ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ .
  Ɋɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɭɦɚɧɧɨɣ ɩɟɥɟɧɵ ɧɚ
  ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɥɢɧɡɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɯɨɞɹ ɜ ɬɺɩɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɯɨɥɨɞɧɨɣ
  ɭɥɢɰɵ, ɫɪɚɡɭ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɚɣɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɢɡ ɱɟɯɥɚ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ
  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.
  PYCCɄɂɃ
  Antes de mais, queremos agradecer-lhe a aquisição desta objectiva Sigma.
  Sugerimos-lhe, entretanto, uma leitura atenta deste manual, antes de a utilizar, a
  fim de conseguir obter os melhores resultados.
  AVISO!! PRECAUSÕES DE SEGURANÇA
  ŦNão olhe directamente para o sol através da objectiva. Pode causar dados graves
  á sua visão ou até cegeira.
  ŦEm nenhuma circunstancia, deve deixar a sua objectiva exposta aos raios solares
  sem ter a tampa frontal colocada. Desta forma evitar-se-á que os raios solares
  ao passarem através dos elementos ópticos de forma concentrada, possam
  causar um incêndio.
  Ŧ
  A
  forma
  do
  anel
  de
  encaixe
  é
  complexa.
  Maneje
  com
  cuidado
  para
  evitar
  ferimentos.
  DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES (fig.1)
  ձAnel de encaixe de filtro
  ղAnel de Zoom
  ճBotão de função AF
  մAnel de Focagem
  յEscala de distância
  ն
  Linha de índice de focagem
  շBaioneta
  ոSelector do modo de
  focagem
  չ
  Limitador de Focagem
  պSelector OS
  ջBotão Custom Mode
  ռEncaixe de Tripé
  սPára-sol
  վ
  Parafusos de segurança
  (2 unidades)
  տChave sextavada grande
  րChave sextavada
  PARA MONTAGEM NIKON
  Esta
  objetiva
  incluiu
  um
  mecanismo
  de
  diafragma
  eletromagnético,
  tendo
  este
  as
  mesmas
  especificações que o mecanismo tipo-E presente nas objetivas Nikon AF. A objetiva
  é
  compatível
  com
  as
  câmaras
  referidas
  na
  tabela
  (
  A
  ).
  (Os
  modelos
  com
  este
  símbolo
  Ŭ
  requerem a ultima versão do firmware da câmara, para garantir a compatibilidade.)
  ŦNão é compatível com câmaras Reflex/SLR de filme.
  ŦNão é possível de usar com as câmaras referidas na tabela (B).
  ŦPara modelos de câmaras não referidos nas tabelas (A) ou (B), por favor consulte
  o manual de instruções da câmara para verificar a compatibilidade da mesma
  com objetivas do tipo-E.
  COMO PRENDER A OBJECTIVA AO CORPO DA CÂMARA
  Por favor verifique o manual de instruções da câmara para detalhes sobre como
  acoplar ou retirar do corpo da câmara.
  ŦNa superfície da montagem da objectiva, existem contactos eléctricos. Por favor
  tenha cuidado com o manuseamento, uma vez que arranhões ou sujidade
  poderão causar avarias ou danos.
  FOCAGEM
  Para
  utilizar
  a
  focagem
  automática,
  seleccione
  o
  modo
  de
  focagem
  AF
  na
  objectiva.
  (fig.2) Se desejar usar a focagem manual, coloque o selector do modo de focagem
  da
  sua
  objectiva
  na
  posição
  MF”.
  Pode
  ajustar
  a
  focagem,
  rodando
  o
  anel
  de
  focagem.
  ŦConsulte o manual de instruções da sua câmara para mais informações acerca da
  selecção do modo de focagem.
  ŦAo utilizar esta objectiva no modo de focagem manual, recomenda-se que
  confirme a focagem correcta no visor, em vez de confiar exclusivamente na escala
  de distâncias. Esta precaução justifica-se porque pode haver uma mudança na
  focagem devido a variações extremas de temperatura que podem causam a
  dilatação ou a contracção de vários componentes da objectiva. Tome especial
  consideração quando focar em infinito.
  Esta objectiva também permite focagem manual mesmo em modo Auto Focus. Com
  a máquina na opção “One-Shot” AF, pode ajustar a focagem manualmente após o
  auto foco da objectiva (e paragem), enquanto o botão já está a ser premido.
  Esta objetiva, tem também a função [MF Permanente] (Manual Override), que
  funciona fazendo rodar manualmente o anel de focagem, mesmo com o AF ativo.
  Para usar Foco Manual, coloque o selector de foco da objetiva na posiçao MO.
  ŦSe utilizar o USB dock (vendido separadamente), com o seu software dedicado,
  “Sigma Optimization Pro, é possível ligar/desligar a função MF Permanente. Pode
  igualmente ajustar os parâmetros de funcionamento do anel de focagem no modo
  MF Permanente. Para mais informações sobre este tema, consulte o menu “Help
  do software Sigma Optimization Pro.
  ż
  BOTÃO DE FUNÇÃO AF
  Ž
  É possível cancelar a focagem automática, premindo o botão de função AF,
  enquanto a focagem automática estiver em operação (Bloqueio AF / Função de
  cancelamento da focagem automática) (fig.3).
  ŦPara montagens SIGMA e Nikon, é possível mudar a função do botão de AF ao
  utilizar a USB DOCK (vendido em separado) e o seu software dedicado “SIGMA
  Optimization Pro. Para mais informações, por favor consulte o menuHelp do
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦPara a montagem Canon, é possível mudar a função do botão de AF (Função de
  cancelamento
  da
  focagem
  automática)
  através
  da
  função
  customizada
  da
  câmara.
  Para mais informações, por favor consulte o manual de instruções da câmara.
  ż
  PARA “FAZER UM ZOOM”
  Ž
  Rode o anel de focagem de borracha do zoom para a posição desejada.
  LIMITADOR DE FOCAGEM
  Esta objective está equipada com um limitador de focagem, que permite limitar as
  distancias
  em
  AF
  (focagem
  automática)
  (fig.4).
  É
  possível
  mudar
  para
  os
  dois
  modos
  seguintes:
  ƔFULL (gama total entre: Distância Mínima de Focagem ~ ) ƔEntre: 3m ~
  SOBRE AS VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO OS
  (ESTABILIZAÇÃO OPTICA)
  Esta objectiva OS (com Estabilização Óptica) compensa efectivamente a falta de
  nitidez na imagem causada pela vibração involuntária do conjunto máquina/
  objectiva. Para utilizar esta função, ponha o interruptor OS no modo 1 (fig.5). Prima
  o botão de disparo até meio, verifique no visor se a imagem está estável e tire a
  fotografia. (A apresentação da imagem estável demora cerca de 1 segundo, depois
  de premir o botão de disparo até meio). O modo 2, detecta a vibração vertical da
  câmara, e elimina os “rastos. É eficaz, na fotografia de temas que se movem
  horizontalmente em relação à câmara.
  ŦNão deve utilizar o Estabilizador Óptico nas seguintes situações:
  ƒQuando a objectiva está montada num tripé
  ƒNa fotografia de pose (grande tempo de exposição)
  ŦEmbora a imagem no visor possa aparecer a tremer, imediatamente após o
  disparo ou no início do ciclo de carga do flash incorporado na câmara, etc., esse
  defeito” não aparece na fotografia.
  ŦSe a câmara estiver desligada ou se a objectiva for removida da câmara enquanto
  o Estabilizador Óptico estiver a funcionar, a objectiva emite um som, mas isso não
  significa mau funcionamento.
  BOTÃO CUSTOM MODE
  Com o USB DOCK (vendido separadamente), e o seu software dedicado, o SIGMA
  Optimization Pro, é possível ajustar a velocidade AF, o efeito OS e os limites do
  Limitador de Focagem desta objetiva, sendo que os ajustes podem ser guardados
  com o Botão Custom Mode. Para mais informações, consulte o menu “HELP” do
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦPara o uso normal desta objetiva, desligue o botão Custom Mode. O Limitador de
  Focagem não funciona quando o Custom mode está na posição ON (ligado) ou
  colado nas posições C1 e C2 (fig.6).
  ŦO SIGMA Optimization Pro, pode ser descarregado gratuitamente do seguinte site:
  http://www.sigma-global.com/download/
  PARASOL
  O parasol ajuda a prevenir imagens com reflexos e flares, originadas por luz forte de
  fora da área da fotografia. Encaixe o parasol e vire no sentido dos ponteiros do
  relógio
  até
  deixar
  de
  rodar
  (fig.7).
  Para
  desencaixar
  o
  parasol,
  vire
  no
  sentido
  contrário
  aos ponteiros do relógio enquanto pressiona o botão
  até deixar de rodar (fig.8).
  ŦQuando não está a ser utilizada(o), o parasol pode ser encaixado de forma
  invertida (fig.9).
  ENCAIXE DE TRIPÉ E COLAR
  Esta objectiva possui um encaixe para o tripé. Quando liberta o aperto do colar (aro),
  a
  objectiva
  e
  a
  câmara
  podem
  rodar
  livremente
  para
  posicionar
  facilmente
  a
  câmara
  horizontal ou verticalmente (fig.10).
  ŦEste produto é compatível com o sistema Arca Swiss. Por favor assegure-se de
  que está aparafusado e fixo correctamente. Este produto não foi concebido para
  grampos tipo-alavanca. Existem alguns grampos tipo-alavanca que não podem
  ser fixos firmemente e com segurança. (fig.11)
  ŦPor favor assegure-se de que estão sempre fixos dois parafusos para segurança
  (fornecidos), para que o grampo Arca Swiss não caia. Aparafuse os parafusos de
  segurança com a chave sextavada de acordo com o indicado nas Figuras 12.
  É possível utilizar a objectiva sem o suporte para tripé. Através da chave sextavada
  grande (fornecida), desaperte os quatro parafusos para retirar o suporte para tripé.
  (fig.13)
  ŦPor favor aperte todos os parafusos firmemente quando recolocar o suporte para
  tripé. Sem o aperto firme dos quatro parafusos, existe sempre o risco de a
  objectiva se separar do suporte.
  ŦO suporte desta objectiva incorpora um buraco com rosca (fig.14), para utilização
  com monopé.
  SOBRE OS TELECONVERSORES
  Esta lente pode ser usada com uma zoom Tele de grande distancia focal a 1.4x
  (98-280mm F4) ou a 2x (140-400mm F5.6), acoplando o SIGMA TELE CONVERTER
  TC-1401 ou o SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 respetivamente. (Ambas só podem
  ser usadas com focagem manual)
  ŦNão use teleconversores de outros fabricantes, porque só são compatíveis os
  acima mencionados.
  CUIDADOS BÁSICOS E ARMAZENAMENTO
  ŦEvite
  quaisquer
  choques
  ou
  a
  exposição
  a
  temperaturas
  excessivas
  ou
  à
  humidade.
  ŦPara armazenamento por um longo período de tempo, escolha um local fresco e
  seco, de preferência bem ventilado. Para evitar danificar a cobertura da objectiva,
  mantenha-a fora do alcance da naftalina ou de produtos similares.
  ŦNão utilize diluentes, benzina ou outros produtos de limpeza orgânicos para
  remover a sujidade ou as dedadas dos componentes da objectiva. Limpe com um
  pano macio e humedecido ou com um tecido próprio para limpeza de lentes.
  ŦEsta objetiva tem uma construção com resistência a poeiras e salpicos de água.
  Embora
  com
  esta
  construção
  a
  objetiva
  possa
  ser
  usada
  em
  condições
  climatéricas
  de
  chuva
  fraca,
  não
  significa
  que
  ela
  seja
  completamente
  estanque
  e
  á
  prova
  de
  água.
  Por
  isso
  tenha
  precauções
  especiais
  para
  que
  a
  objetiva
  não
  seja
  sujeita
  a
  grandes
  quantidades de líquidos sobre ela, ou para que não caia dentro de água. É muitas
  vezes impraticável a reparação de componentes internos mecânicos, óticos ou
  eletrónicos, danificados por líquidos.
  ŦAs mudanças bruscas de temperatura podem causar condensação ou embaciar a
  superfície da objectiva. Quando entrar num quarto aquecido vindo dum exterior
  frio, é aconselhável conservar a objectiva no estojo até que a sua temperatura se
  aproxime da temperatura ambiente.
  PORTUGUÊS
  ˯΍ΩϷ΍ ϥϣ έΩϗ ϰλϗ΃ ϰϠϋ ϝϭλΣϟ΍ ϝΟ΃ ϥϣ ˬΎϣϐϳγ ΔγΩϋ ˯΍έη ϰϠϋ έϛηϟ΍ ϝϳίΟ ϡϛέϛηϧ
  ϊΗϣΗϟ΍ϭΔγΩόΑΎϣϐϳγιΎΧϟ΍ˬϡϛΑϰΟέϳΓ˯΍έϗΏϳΗϛΕΎϣϳϠόΗϟ΍΍ΫϫϝΑϗ˯ΩΑϟ΍ϲϓ.ΔγΩόϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍
  έϳΫΣΗ-ΕΎρΎϳΗΣϻ΍ ϭ Δϣϼγϟ΍
  ŦΔγΩόϟ΍ ϝϼΧ ϥϣ αϣηϟ΍ ϰϟ· ΓέηΎΑϣ έυϧΗ ϻ.ϡΎϳϘϟ΍ ϱΩ΅ϳ Ωϗϥ΍ΩϘϓ ϭ΃ ϥϳόϟ΍ ϑϼΗ· ϰϟ· ϙϟΫΑ
  έλΑϟ΍.
  ŦήΘΗ ϻ΍ϙϮο ϲϓ ΔγΪόϟ΍˯βϤθϟ΍ήηΎΒϤϟέ ϥϭΩΎτϏ ςΑ΍˯ΔγΪόϟˬϮγ΍ ΕϧΎϛ ˯΍ΔΘΒΜϣ ΔγΪόϟ
  ήϴϣΎϜϟΎΑϡ΃ ΍ϻ.ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ΏΑγΗϳ Ωϗ Ύϣϣ ˬ αϣηϟ΍ Δόη΃ ίϳϛέΗ ϥϣ ΔγΩόϟ΍ ϙϟΫ ϊϧϣϳγ.
  ŦΔϳΎϐϠϟ ΩϘόϣ ϝϣΎΣϟ΍ ϝϛη.Ϫόϣ ϝϣΎόΗϟ΍ Ωϧϋ έΫΣϟ΍ ϲΧϭΗ ϰΟέϳΔΑΎλϹ΍ ϙϟ ΏΑγϳ ϻ ϰΗΣ.
  ˯΍ίΟϷ΍ ϑλϭ
  )
  ϝϛη1
  (
  ջιλΧϣϟ΍ ϊοϭ ( ϝϳΩΑΗ) έί
  ռϡ΋΍ϭϘϟ΍ ϲΛϼΛ ΫΧ΄ϣ
  սΔγΩόϟ΍ ˯ΎρϏ
  վ(ϥϳΗόρϗ) ϥΎϣ΃ Ε΍Ω΍Ωγ ϲϏ΍έΑ
  տ
  
  έϳΑϛ ϲγ΍Ωγ ΡΎΗϔϣ
  ր
  
  ϲγ΍Ωγ ΡΎΗϔϣ
  ն
  ίϳϛέΗϟ΍ έη΅ϣ ρΧ
  շϝϣΎΣϟ΍
  ոίϳϛέΗϟ΍ έη΅ϣ ΡΎΗϔϣ
  չίϳϛέΗϟ΍ ΩΩΣϣ ΡΎΗϔϣ
  պέίϟ΍ ΡΎΗϔϣ
  ձέϣ ΢ηέϣΏϟϭϠϟ΍ ϥγ ϕϓ
  ղΔγΩόϟ΍ ΔϘϠΣ
  ճϝϳϐηΗϟ΍ έίAF
  մίϳϛέΗϟ΍ ΔϘϠΣ
  յΔϓΎγϣϟ΍ αΎϳϘϣ
  .ϥϭϛϳϧ ΍έϳϣΎϛ ϝϣΎΣϟ
  ωϭϧ Δϳϟ΁ ΕΎϔλ΍ϭϣ αϔϧ ˬΔϳγϳρΎϧϐϣϭέϬϛ Δϳϟ΁ ΔγΩόϟ΍ ϝϣηΗϭE-ϥϭϛϳϧ ΔγΩϋ ϲϓAFΔϘϓ΍ϭΗϣ
  ϝϭΩΟϟ΍ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ΍ Ε΍έϳϣΎϛϟ΍ ϊϣ(
  A)ΔϣϼόΑ ΝΫΎϣϧϟ΍ )ۻϣ΍έΑϟ΍ ϥϣ ΔΧγϧ ΙΩΣ΃ ΏϠρΗΗΞ
  .(ϕϓ΍ϭΗϟ΍ ϥΎϣοϟ ΍έϳϣΎϛϠϟ ΔΗΑΎΛϟ΍
  Ŧ.Δγϛόϧϣϟ΍ Ε΍έϳϣΎϛϟ΍ ΩΣ΍ϭ ϡϠϳϓ ΔγΩϋ ϊϣ ΔϘϓ΍ϭΗϣ Εγϳϟ ΎϬϧ΃
  Ŧ) ϝϭΩΟϟ΍ ϲϓ Ε΍έϳϣΎϛϟ΍ ϊϣ ΔγΩόϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϥϛϣϳ ϻB.(
  Ŧ) ϝϭΩΟϟ΍ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ΍ έϳϏ ΝΫΎϣϧϠϟ ΔΑγϧϟΎΑA) ϝϭΩΟϟ΍ ϭ΃ (BϝϳϟΩ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ ˬ(
  όϟ΍ ϕϓ΍ϭΗ ϥϣ ϕϘΣΗϠϟ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ΕΎϣϳϠόΗωϭϧ ϥϣ ΕΎγΩ-E.
  ΍έϳϣΎϛϟ΍ ϡγΟΑ ρΑέϟ΍
  ΎϬϠλϓ ϭ΃ ΎϬϠϳλϭΗ Δϳϔϳϛ ϝϭΣ ϝϳλΎϔΗ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ΕΎϣϳϠόΗ ϝϳϟΩ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ
  ΍έϳϣΎϛϟ΍ ϡγΟ ϥϋ.
  ŦΔϳ΋ΎΑέϬϛ ΕϻΎλΗ· ϙΎϧϫ ˬ ΔγΩόϟ΍ ϝϣΎΣ ΢ργ ϰϠϋ.ΎϬόϣ ϝϣΎόΗϟ΍ Ωϧϋ έΫΣϟ΍ ϲΧϭΗ ϰΟέϳ ˵
  ΎϔϠΗ ΏΑγΗ Ωϗ Γέ΍ΫϘϟ΍ ϭ΃ εϭΩΧϟ΍ ϥϷ ΍έυϧ
  ˱
  ΍έ΍έο΃ ϭ΃
  ˱
  .
  ίϳϛέΗϟ΍
  ϝϳϐηΗϠϟϲ΋ΎϘϠΗϟ΍ˬίϳϛέΗϠϟϊοϭ ρΑο΍έίϝϳϐηΗ΍έϳϣΎϛϟ΍ϲϓΕΎγΩόϟ΍ϰϟ·ϊοϭ
  "
  AF
  "
  ϝϛηϟ΍)2 (
  ϰϟ· ΔγΩόϟ΍ ϲϓ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ϝϳϐηΗϟ΍ έί ρΑο΍ ˬΎϳϭΩϳ ίϳϛέΗϟ΍ ϲϓ ΏϏέΗ Εϧϛ ΍Ϋ· ϭ,Δϳόοϭ
  "MF". ίϳϛέΗϟ΍ ΔϘϠΣ ϝϳϭΣΗ ϕϳέρ ϥϋ ίϳϛέΗϟ΍ ρΑο ϙϧϛϣϳ ϭ ˬ
  Ŧ
  ̶ΟέϳωϭΟέϟ΍·̶ϟϝϳϟΩΕΎϣϳϠόΗ΍έϳϣΎ̰ϟ΍ϝϭλΣϠϟ̶ϠϋϝϳλΎϔΗϝϭΣΔϘϳέρέϳϳϐΗίϳ̯έΗϟ΍.΍έϳϣΎϛϟ΍
  ŦίϳϛέΗϟ΍ Ωϳϛ΄Η ϡΗϳ ϥ΃ ϥγΣΗγϣϟ΍ ϥϣϓ ˬϱϭΩϳϟ΍ ίϳϛέΗϟ΍ Δϳόοϭ ϲϓ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ ϝϳϐηΗ Ωϧϋ
  ϰϟ· ϙϟΫ ϊΟέϳϭ ˬΔϓΎγϣϟ΍ αΎϳϘϣ ϰϠϋ ΩΎϣΗϋϻ΍ ϥϣ ϻΩΑ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ΔγΩϫ Δργ΍ϭΑ ΢ϳΣλϟ΍
  ίϳϛέΗϠϟ ϥϛϣϣϟ΍ ϝϭΣΗϟ΍ϲϓ ΔϔϠΗΧϣ ΕΎϧϭϛϣ ΏΑγΗ ϲΗϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ ϲϓ Ε΍έϳϐΗϟ΍ ϥϋ ϡΟΎϧϟ΍
  ΔϳΎϬϧϼϟ΍ ϊοϭ ϲϓ ΍ΫϬϟ ιΎΧ ϝΩΑ ϡϳΩϘΗ ϡΗϳ ˬ ϊϳγϭΗϟ
  ΔγΩόϟ΍.
  ΍έϳϣΎϛϟ΍ ρΑο ϊϣ .ΓέϭλϠϟ ϲ΋ΎϘϠΗ ρΑο ϊοϭ ϲϓ ϰΗΣ ϱϭΩϳϟ΍ ίϳϛέΗϟΎΑ Ύοϳ΃ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ ΢ϣγΗ
  ˱
  ϊοϭ ϰϠϋ
  AF-S) One-Shot AF (ίϳϛέΗϟ΍ ίϭΎΟΗ ϥϛϣϣϟ΍ ϥϣ ˬρϐοϟ΍ ˯ΎϧΛ΃ ΎϳϭΩϳ ϲ΋ΎϘϠΗϟ΍
  ˱
  ϕϳέρϟ΍ ϑλΗϧϣ ϲϓ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ω΍έλϣ έί ϰϠϋ.
  ϝϣΎϛ ϝϳϐηΗ] ϡΩϘΗ ϥ΃ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϬϟ ϥϛϣϳ ˬ Ύοϳ΃
  MFίϳϛέΗϟ΍ ΔϘϠΣ έϳϭΩΗΑ (ϱϭΩϳ ίϭΎΟΗ) [
  ϰϟ· ΔΑγϧϟΎΑ .ϝϳϐηΗϟ΍ Ωϳϗ ϲ΋ΎϘϠΗϟ΍ ίϳϛέΗϟ΍ ϥϭϛϳ ΎϣϧϳΑ ΔγΩόϟΎΑ ΔλΎΧϟ΍
  MFρΑο΍ ˬ ϝϣΎϛ ϝϳηΗΑ
  ϋ ίϳϛέΗϟ΍ ϊοϭ ΡΎΗϔϣϊοϭ ϰϟ· ΔγΩόϟ΍ ϰϠ
  "MO".
  Ŧϡ΍ΩΧΗγ΍ ΩϧϋUSBϪϟ ιλΧϣϟ΍ ϪΟϣΎϧέΑϭ (ϝλϔϧϣ ϝϛηΑ ωΎΑϳ)"Sigma Optimization
  pro"
  (ϝΛϣϷ΍ Ύϣϐϳγ)ϝλϓ / ϝϳϐηΗ έΎϳΗΧ΃ ϥϛϣϣϟ΍ ϥϣϓMFϙϟΫϛ ˬϝϣΎϛϟΎΑϝϳΩόΗ ϙϧϛϣϳ
  ϝ ϝϳϐηΗϟ ΔϘϠΣ ϥ΍έϭΩ
  MFΕΎϣϭϠόϣϟ΍ ϥϣ Ωϳίϣ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ ϭ ϝϣΎϛϟΎΑωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ ˬ
  ϰϟ·Δϣ΋Ύϗ ϭέΑ ϝΛϣϷ΍ ΎϣΟϳγ
  "
  ΓΩϋΎγϣϟ΍
  "
  .
  Ž
  έίϝϳϐηΗϟ΍AF
  ż
  ϝϳϐηΗϟ΍ έί ϰϠϋ ρϐο ϕϳέρ ϥϋ ΓέϭλϠϟ ϲ΋ΎϘϠΗϟ΍ ρΑοϟ΍ ˯Ύϐϟ· ϥϛϣϣϟ΍ ϥϣAFέί ΎϣϧϳΑAF
  ) ϝϣόϳ / ϝϔϗAFϑϗϭΗϟ΍ Δϔϳυϭ(ϝϛηϟ΍)3.(
  ŦϝϳϐηΗϟ΍ έί ΔϳλΎΧ έϳϳϐΗ ϥϛϣϣϟ΍ ϥϣ ˬ ϥϭϛϳϧ ΔϳλΎΧϭ ΎϣΟϳγ ϰϟ· ΔΑγϧϟΎΑAFϡ΍ΩΧΗγ΍ Ωϧϋ
  ϝ΍
  USBΎϣΟϳγ ϥϳγΣϧ ˬ ΔλλΧϣϟ΍ ϪΗΟϣέΑϭ (ϝλϔϧϣ ϝϛηΑ ωΎΑϳ )"SIGMA
  Optimization Pro"
  Δϣ΋Ύϗ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ ˬ ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ ϥϣ Ωϳίϣϟ"SIGMA
  Optimization Pro ""
  ΓΩϋΎγϣϟ΍".
  Ŧϲ΋ΎϘϠΗϟ΍ ϱέ΅Αϟ΍ ρΑοϟ΍ ϝϳϐηΗϟ΍ έί ΔϳλΎΧ έϳϳϐΗ ϥϛϣϣϟ΍ ϥϣ ˬ ϥϭϧΎϛ ίΎϬΟϟ ΔΑγϧϟΎΑAF
  ϑΎϘϳ· έί )AF(ϰΟέϳ ˬ ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ ϥϣ Ωϳίϣϟ .ΔλλΧϣϟ΍ ΍έϳϣΎϛϟ΍ Δϔϳυϭ ϕϳέρ ϥϋ
  .΍έϳϣΎϛϟ΍ ΕΎϣϳϠόΗ ϝϳϟΩ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍
  Ž
  έϳΑϛΗϟ΍
  ż
  .ΏϭϠρϣϟ΍ ϊοϭϟ΍ ϰϟ· έϳΑϛΗϟ΍ ΔϘϠΣ ϲϓ ρΎρϣϟ΍ ΔοΑϗ έϳϭΩΗΑ ϡϗ
  ΩΩΣϣϟ΍ ίϳϛέΗϟ΍ ΡΎΗϔϣ
  ϕΎρϧ ΩϳΩΣΗ ϥϣ ϥϛϣϳ ϱΫϟ΍ ίϳϛέΗϟ΍ ΩΩΣϣ ΡΎΗϔϣΑ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ ίϳϬΟΗ ϡΗAF)ϝϛηϟ΍4ˬ (ϥϣ
  .ϥϳϳϟΎΗϟ΍ ϥϳόοϭϟ΍ ϰϟ· ϝϳΩΑΗϟ΍ ϥϛϣϣϟ΍
  Ɣ
  ϝϣΎϛ)-
  ҄ίϳϛέΗϠϟ ΔϓΎγϣ ϰϧΩϷ΍ ΩΣϟ΍(3m - ҄
  Ɣ
  (ΔϳΗϭλϟ΍ ΕΎΗΑΛϣϟ΍) ϝϳϐηΗϟ΍ ϡΎυϧ Ε΍ίϳϣϣ ϝϭΣ
  ϥϋ ΞΗΎϧϟ΍ Γέϭλϟ΍ Ρϭοϭ ϡΩϋ ϝΎόϓ ϝϛηΑ ϩΫϫ (ΔϳΗϭλϟ΍ ΕΎΑΛϣϟ΍)ϝϳϐηΗ ϡΎυϧ ΔγΩϋ νϭόΗϭ
  ϐηΗ ϡΎυϧ ΡΎΗϔϣ ϝϳϭΣΗΑ ϡϗ .΍έϳϣΎϛϟ΍ ί΍ίΗϫ΍ϊοϭϟ΍ ϰϟ· (ϱέλΑϟ΍ ΕΑΛϣϟ΍) ϝϳ1)ϝϛη
  5ρϐο΍ (
  Γέϭλϟ΍ ρϘΗϟ΍ ϡΛ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ΔγΩϋ ϲϓ Γέϭλϟ΍ ΕΎΑΛ ϥϣ Ωϛ΄Η ˬ ϝϔγϷ Ύϳ΋ίΟ ω΍έλϣϟ΍ έί ϰϠϋ
  ˱
  ϲϓ ϕϠϐϟ΍ έί ϰϠϋ ρϐοϟ΍ ΩόΑ ˬ ΔΗΑΎΛ Γέϭλ ΝΎΗϧϹ ΓΩΣ΍ϭ ΔϳϧΎΛ ϲϟ΍ϭΣ έϣϷ΍ ϕέϐΗγϳ)
  .(ϑλΗϧϣϟ΍)ϊοϭϟ΍
  2΍έϳϣΎϛϟ΍ ί΍ίΗϫ΍ ϑηΗϛϳ (ϰϠϋ ϝΎόϓ ϭϫϭ ϡϳΗόΗϟ΍ ϰϠϋ ΏϠϐΗϳϭ ˬ ϱΩϭϣόϟ΍
  .΍έϳϣΎϛϟ΍ ϰϟ· ΎϳϘϓ΃ ϙέΣΗΗ ΕΎϋϭοϭϣ
  ˱
  Ŧ.ΔϳϟΎΗϟ΍ ΕϻΎΣϟ΍ ϲϓ ϱέλΑϟ΍ ΕΑΛϣϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϡΩϋ ϰΟέϳ
  Ɣ
  .ϡ΋΍ϭϘϟ΍ ϲΛϼΛ ϝϣΎΣ ϰϠϋ ΔγΩόϟ΍ ΏϳϛέΗ ϡΗϳ ΎϣΩϧϋ
  Ɣ
  (ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ νέόΗϟ΍) ΔΑϣϠϟ΍.
  ŦϟΎΑέϏϡϣϥϥ΃λΓέϭ΍ϧϣϟέυϗΩΗυϬέηΎΑϣΓέόΑΩ΍λΗϟϭϳέϭϲϓΑ΍ΩΔϳΓέϭΩΣηϥ΍ϼϔϟε
  ΍ΔλΎΧϟ
  ϼϔϟΎΑε΍ϣϟΩΞϣ΍ΎΧϟιϳϣΎ̯ϟΎΑ΍έϭΎϣ·̶ϟΫϟϙˬϟϓϥΑγΗϳΏΫϟϙϲϓϱ΃ϳΛ΄Ηέ̶ϟϋ΍λϟέϭ.
  ŦϲϓΔϟΎΣ·ΎϘϳϑϳϐηΗϝ΍ϳϣΎ̯ϟ΍έϭ΃λϓϝ΍όϟΩΔγ΃ΎϧΛ˯ϳϐηΗϝΑΛϣΕ΍ϳΑΛΗϟΕ΍λΑϟϱέˬϗΩλΗέΩ
  ΍όϟΩΔγοϭΎο˯ΣΗϣΩΔΛ.ϼϠρϋ ΍Ϋϫ έΑΗόϳ ϻ ˬ
  ΍ ϊοϭϟ΍ ΡΎΗϔϣϱΩΎόϟ
  ϡ΍ΩΧΗγΎΑνϭΣUSBωΎΑϳ)ϝϛηΑ(ϝλϔϧϣϪΗΟϣέΑϭιλΧϣϟ΍ˬSIGMA Optimization
  Pro
  Δϋέγ ιϳλΧΗ ϥϛϣϣϟ΍ ϥϣ ˬAFιΎΧϟ΍ ίϳϛέΗϟ΍ ΩΩΣϣ ϕΎρϧϭ ϝϳϐηΗϟ΍ ϡΎυϧ έϳΛ΄Ηϭ
  ϥϣ Ωϳίϣϟ (ιλΧϣϟ΍ ϊοϭϟ΍ ϝϳΩΑΗ) ϊοϭϟ΍ ΡΎΗϔϣ ϡ΍ΩΧΗγΎΑ Ω΍ΩϋϹ΍ υϔΣ ϥϛϣϳϭ ˬ ΔγΩόϟΎΑ
  ωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ ˬ ΕΎϣϭϠόϣϟ΍.ΎϣΟϳγ ϲϓ "ΓΩϋΎγϣ" Δϣ΋Ύϗ ϰϟ·
  Ŧ
  ϡ΍ΩΧΗγϼϟϱΩΎόϟ΍ˬϰΟέϳϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗ
  "
  ϝϳΩΑΗϊοϭϟ΍ιλΧϣϟ΍
  "
  .ϻϝϣόϳΡΎΗϔϣϟ΍ΩΩΣϣϟ΍ΡΎΗϔϣ)
  ΩϳΩΣΗϟ΍(ΩΩΣϣϟ΍ΎϣΩϧϋϥϭϛϳϊοϭϟ΍ιλΧϣϟ΍ΩϳϗϝϳϐηΗϟ΍ϲϓΔϳόοϭ
  C1
  ϭ΃
  C2
  )ϝϛηϟ΍
  6
  .(
  Ŧ:ϲϟΎΗϟ΍ ϊϗϭϣϟ΍ ϥϣ ΎϧΎΟϣ ϪϠϳϣΣΗ ϥϛϣϳ Ύϣϐϳγ έΎϳΗΧ·
  http://www.sigma-global.com/download/
  ΔγΩόϟ΍ ˯ΎρϏ
  ΩϋΎγϳϥϣ ΔόρΎγϟ΍ Γ˯ΎοϹ΍ ϥϋ ΔΟΗΎϧϟ΍ ΔΟϫϭΗϣϟ΍ ϭ Δ΋ϳοϣϟ΍ έϭλϟ΍ ϊϧϣ ϰϠϋ ΔγΩόϟ΍ ˯ΎρϏ
  ϥ΍έϭΩϟ΍ ϑϗϭΗϳ ϰΗΣ ΔϋΎγϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΟΗ΍ ϲϓ ϪϳΟϭΗ ϭ ˯Ύρϐϟ΍ ϕϓέ΃ .Γέϭλϟ΍ ΔϘρϧϣ ΝέΎΧ
  )ϝϛηϟ΍7γϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΟΗ΍ αϛϋ ϪΗέ΍ΩΈΑ ϡϗ ˬ ˯Ύρϐϟ΍ ϙϔϟ .(έίϟ΍ ϰϠϋ ρϐοϟ΍ ˯ΎϧΛ΃ ΔϋΎ
  ϰΗΣ
  ) ϥ΍έϭΩϟ΍ ϥϋ ϑϗϭΗϳϝϛηϟ΍8.(
  Ŧ) ΏϘϋ ϰϠϋ Ύγ΃έ ΔγΩόϟ΍ ˯ΎρϏ ρΑέ ϥϛϣϳ ˬ Ϫϣ΍ΩΧΗγ· ϡΩϋ Ωϧϋϝϛηϟ΍9.(
  Ωϭϣόϟ΍ ϕϭρ ϭ ϡ΋΍ϭϘϟ΍ ϲΛϼΛϟ΍ ΫΧ΄ϣ
  ϊϳρΗγΗ ˬΩϭϣόϟ΍ ϕϭρ ϲϓ νΑϘϣϟ΍ ϕϠρΗ ΎϣΩϧϋ ˬϡ΋΍ϭϘϟ΍ ϲΛϼΛ ΫΧ΄ϣΑ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ ίϳϬΟΗϡΗΩϘϟ
  Ύϛϟ΍ϭ ΔγΩόϟ΍) Ύϳγ΃έ ϭ΃ ΎϳϘϓ΃ ΍έϳϣΎϛϟ΍ ΔϠϬγ Δϳόοϭ ϰϟ΍ ϭ ΔϳέΣΑ ϥ΍έϭΩϟ΍ ΍έϳϣϝϛηϟ΍
  10.(
  ŦϲΑϟϭϟ έΎϣγϣϟ νΑϘϣ ϙΑηϣ ϊϣ ϕϓ΍ϭΗϣ ΞΗϧϣϟ΍ ΍Ϋϫ
  Arca Swiss
  ϡΗ Ϫϧ΃ ϥϣ Ωϛ΄Ηϟ΍ ϰΟέϳ .
  ΔΣΎΗϣϟ΍ Δόϓ΍έ ϙΑΎηϣϟ΍ νόΑ ϙΎϧϫ .Δόϓ΍έϟ΍ ωϭϧ ϙΑΎηϣϟ ϡϣλϣ έϳϏ ΞΗϧϣϟ΍ ΍Ϋϫ .ϡΎϛΣΈΑ ϪΗϳΑΛΗ
  ΃ϭ ϡίΣΑ ΢ϠλΗ ϻ ϲΗϟ΍) ϥΎϣϝϛη11.(
  Ŧ
  ϰΟέϳΩϛ΄Ηϟ΍ϥϣϥ΃έϳϣΎγϣΓΩ΍ΩγϥΎϣϷ΍(ΓΩέϭϣϟ΍)ΔΗΑΎΛΎϣ΋΍Ω
  ˱
  ΙϳΣΑϻρϘγϳϙΑηϣϟ΍
  Arca Swiss
  .
  Ύϣϛ
  ϭϫ΢οϭϣϲϓ)ϝϛη
  12(ˬϰΟέϳϡϬϗΎϓέ·ΏϭϘΛΑΓΩ΍ΩγϥΎϣϷ΍ϡ΍ΩΧΗγΎΑΡΎΗϔϣϟ΍.ϲγ΍Ωγϟ΍
  ϥϣ .ϡ΋΍ϭϘϟ΍ ϲΛϼΛ αΑϘϣ ϥϭΩΑ ΔγΩόϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϥϛϣϣϟ΍ΪΨΘγΎΑϡ΍΍ΘϔϤϟΎΡ΍Ϊδϟ΍ϲγ΍ήϴΒϜϟ΍)ϖϓήϤϟ (
  ΍ˬΎΟήϟ˯Ϛϓ΍ήϴϣΎδϤϟ΍ϷέΔόΑϞμϔϟ΍βΒϘϤϟϲΛϼΛ΍ϮϘϟ΍Ϣ΋ϝϛηϟ΍ )
  13.(
  Ŧϳέ̶Ο·Ύ̯ΣϡέΑρ̯ϝ΍ϳϣΎγϣϟέΎ̯ΣΈΑϡϧϋΩ·ΎϋΓΩϳΑΛΗΕΧ΄ϣΫ΍Ϙϟιέ΍ϲΛϼΛϟΩϳΩηΗ ϡΗϳ ϡϟ Ύϣ .
  ϲΛϼΛϟ΍ ΫΧ΄ϣ ϥϋ ϝλϔϧΗ Ωϗ ΔγΩόϟ΍ ϥ΃ ϥϣ έρΧ ϙΎϧϫ ˬ ϡΎϛΣΈΑ ΔόΑέϷ΍ έϳϣΎγϣϟ΍ ϊϳϣΟ
  .ϡ΋΍ϭϘϟ΍
  Ŧϝϛηϟ΍) ϲϏέΑ ΏϘΛ ϰϠϋ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ ϲϓ ϡ΋΍ϭϘϟ΍ ϲΛϼΛ ϕϭρ ϱϭΗΣϳ14΢ϣγϳ Ύϣϣ ˬ (
  .ϱΩΎΣ΃ ϝϣΎΣ ϊϣ Ϫϣ΍ΩΧΗγΎΑ
  ϲϠϳΗ ΕϻϭΣϣ ϝϭΣ
  Δϳϭ΍ίΑ ϡϭϭί ΔγΩόϛ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϥϛϣϳx1.4(98-280mm F4)ϭ΃x2
  (140-400mm F5.6)ίΎϬΟ ρΑέ ϕϳέρ ϥϋSIGMA TELE CONVERTER TC-1401
  ϭ΃
  SIGMA TELE CONVERTER TC-2001ϲϟ΍ϭΗϟ΍ ϰϠϋ.
  ŦϙϠΗ ϥϭϛΗ ˬ ϯέΧϷ΍ ΔόϧΎλϟ΍ ΕΎϛέηϟΎΑ ΔλΎΧϟ΍ ΩόΑ ϥϋ ϡϛΣΗϟ΍ ΓίϬΟ΃ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ΏϧΟΗ
  .ρϘϓ ΔϘϓ΍ϭΗϣϟ΍ ϲϫ ϩϼϋ΃ ΓέϭϛΫϣϟ΍
  ϥϳίΧΗϟ΍ϭ ΔϳγΎγϷ΍ ΔϳΎϋέϟ΍
  ŦΏϧΟΗϱ΃Γίϫϭ΃ΔϣΩλϭ΃νϳέόΗϟ΍ϰϟ·ΔΟέΩΓέ΍έΣΔϳϟΎϋϭ΃ΔοϔΧϧϣΔϳΎϐϠϟϭ΃ϰϟ·΍.ΔΑϭρέϟ
  ŦˬΓΩϳΟ ΔϳϭϬϧ Ϫϳϓ ϥΎϛϣ ϥϭϛϳ ϥ΃ ϝοϔϳϭ ˬϑΎΟϭ ΩέΎΑ ϥΎϛϣ έΎϳΗΧ΍ ˬΩϣϷ΍ ϝϳϭρϟ΍ ϥϳίΧΗϠϟ
  . ϥϳϟΎΛϔϧϟ΍ ίΎϏ ϭ΃ ΔΗόϟ΍ Ε΍ΩϳΑϣ ϥϣ ΩΎόΗΑϻ΍ ˬΔγΩόϟ΍ ˯ϼρΑ ϕΣϠΗ Ωϗ ϲΗϟ΍ έ΍έοϷ΍ ΏϧΟΗϟ
  ŦΔϟ΍ίϹ Δϳϭοόϟ΍ ϑϳυϧΗϟ΍ Ω΍ϭϣ ϥϣ ΎϫέϳϏ ϭ΃ ϥϳίϧΑϟ΍ ϭ΃ Δϳϭοόϟ΍ ϑϳυϧΗϟ΍ Ω΍ϭϣ ϡΩΧΗγΗ ϻ
  Αϭ΃ ΔϣϋΎϧ εΎϣϗ Δόρϗ ϡ΍ΩΧΗγΎΑ ΎϬϔϳυϧΗϭ ΔγΩόϟ΍ έλΎϧϋ ϥϣ ϊΑΎλϷ΍ ϭ΃ ϊΑΎλϷ΍ ΕΎϣλ
  . ΔγΩϋ Ξϳγϧ ϭ΃ ΔΑρέ
  ŦΫ΍Ϋέϟ΍ϭ ΔΑέΗϸϟ ϡϭΎϘϣ ˯ΎϧΑ ϥϣ ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ.ΎϬϠϛϳϫ ϥϣ ϡϏέϟΎΑ ϊϘΑϟ΍ ϭ έΎΑϐϟ΍ Ωο ΔγΩόϟ΍ ϩΫϫ
  ˯Ύϣϟ΍ ϝΛϣ αϳϟ Ϫϧ΃ ϻ· ˬ ϑϳϔΧϟ΍ έρϣϟ΍ ΕΣΗ ΔγΩόϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϥϣ ϥϛϣϳ.ϰΟέϳϊϧϣϟ ϩΎΑΗϧϻ΍
  ϩΎϳϣϟ΍ ϥϣ ΏέϘϟΎΑ Ϫϣ΍ΩΧΗγ΍ Ωϧϋ ΔλΎΧϭ ˬ ΔγΩόϟ΍ ϰϠϋ εέϟ΍ ϥϣ ˯Ύϣϟ΍ ϥϣ ΓέϳΑϛ Δϳϣϛ.ϥϣ
  ΕΎϧϭϛϣϟ΍ϭ ΔγΩόϟ΍ έλΎϧϋϭ ΔϳϠΧ΍Ωϟ΍ Δϳϟϵ΍ Ρϼλ· ϥΎϳΣϷ΍ ϥϣ έϳΛϛ ϲϓ ϲϠϣόϟ΍ έϳϏ
  ˯ΎϣϟΎΑ ΎϬϔϠΗ ΔϟΎΣ ϲϓ Δϳ΋ΎΑέϬϛϟ΍.
  ŦΏΎΑοϟ΍ ϭ΃ ϩΎϳϣϟ΍ ϑϳΛϛΗ ϲϓ Δ΋ΟΎϔϣϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΏΑγΗΗ ΩϗΩϧϋ ˬΔγΩόϟ΍ ΢ργ ϰϠϋ έϭϬυϟ΍ ϲϓ
  ϲϓ ΔγΩόϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΣϟ΍ ϥγΣΗγϣϟ΍ ϥϣϓ ˬϕϠρϟ΍ ˯΍ϭϬϟ΍ ϲϓ ΩέΑϟ΍ ϥϣ ΎϣΩΎϗ Δ΋ϓ΍Ω ΔϓέϏ ϝϭΧΩ
  Δϓέϐϟ΍ Γέ΍έΣϟ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ΔϟΎΣ.
  ΔϳΑέόϟ΍ ΔϐϠϟΎ
  Α
  ਚ䘲⭘Ҿѝഭ ӗ
  ӗ૱ѝᴹᇣ⢙䍘Ⲵ਽〠৺ਜ਼䟿 䮌ཤ
  ᴹᇣ⢙䍘
  䜘Ԧ਽〠
  (Pb)
  (H
  g
  )
  (Cd)
  ޝԧ䬜
  (Cr(VI))
  (PBB)
  ཊⓤ
  Ҽ
  㤟䟊
  (PBDE)
  ཆ༣
  (
  䠁኎䜘Ԧ
  )
  gŨŨŨŨŨ
  ཆ༣
  (
  ṁ㜲䜘Ԧ
  )
  ŨŨŨŨŨŨ
  สᶯ䜘Ԧ
  gŨŨŨŨŨ
  ݹᆖ䜘Ԧ
  ŨŨŨŨŨŨ
  ᵪỠ䜘Ԧ
  ŨŨŨŨŨŨ
  ༷⌘
  ᵜ㺘Ṭ׍ᦞ SJ/T 11364 Ⲵ㿴ᇊ㕆ࡦDŽ
  ƻ:
  㺘⽪䈕ᴹᇣ⢙䍘൘䈕䜘Ԧᡰᴹ൷䍘ᶀᯉѝⲴਜ਼䟿൷൘ GB/T 26572 㿴ᇊ
  Ⲵ䲀䟿㾱≲ԕлDŽ
  h:
  㺘⽪䈕ᴹᇣ⢙䍘㠣ቁ൘䈕䜘ԦⲴḀа൷䍘ᶀᯉѝⲴਜ਼䟿䎵ࠪ GB/T 26572
  㿴ᇊⲴ䲀䟿㾱≲DŽ
  10 5 മᖒਜ਼ѹ: ↔ḷ䇶ᱟ䘲⭘Ҿ൘ѝഭຳ޵䬰୞Ⲵ⭥ᆀ䇟᚟ӗ૱Ⲵ⧟؍
  ֯⭘ᵏ䲀DŽ↔ӗ૱֯⭘㘵ਚ㾱䚥ᆸᆹޘ઼֯⭘кⲴ⌘᜿һ亩ˈӾ⭏ӗѻᰕ
  䎧Ⲵॱᒤᡆӄᒤᵏ䰤нՊሩ⧟ຳ⊑ḃˈҏнՊሩӪ䓛઼䍒ӗ䙐ᡀ䟽བྷᖡ૽DŽ
  ࡦ䙐୶
  :
  ṚᔿՊ⽮䘲傜
  / SIGMA CORPORATION
  ᰕᵜ⾎ླྀᐍ৯ᐍጾᐲ哫⭏४ṇᵘ 2-4-16
  䘋ਓ୶
  :
  䘲傜䍨᱃
  (
  к⎧
  )
  ᴹ䲀ޜਨ
  к⎧ᐲ䮯ᆱ४ᆻഝ䐟 65 1 ਧᾬ 3 1301-1302 অݳ
  ୞ਾᴽ࣑:400-852-8080 ԓ㺘: 021-6233-1086 FAX:021-6233-1167
  2018 10 ᴸঠࡧ
  ɼễˁಮᴾ ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ
  ଐஜᛖ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 22 - 24 இٻજࢨ̿ྙ 1:4.8
  ဒ 34.3°- 12.3° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 82mm
  இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲgμᧈ 94.2 × 202.9mm
  இჺજࢨុᩉ 1.2m ᣻ 1805g
  ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  TECHNICAL SPECIFICATIONS ENGLISH
  Lens construction 22 - 24 Magnification 1:4.8
  Angle of View 34.3°- 12.3° Filter Size 82mm
  Minimum Aperture 22
  Dimensions
  Dia. × Length
  94.2 × 202.9mm
  (3.71 × 7.99in)
  Minimum Focusing
  Distance
  1.2m
  (3.94ft)
  Weight 1805g (63.67oz)
  ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
  ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally hazardous lead and
  arsenic.
  TECHNISCHE DATEN DEUTSCH
  Glieder - Linsen 22 - 24
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:4.8
  Diagonaler
  Bildwinkel 34.3°-
  12.3° Filterdurchmesser 82mm
  Kleinste Blende 22 AbmessungenØ×
  Baulänge
  94.2
  ×202.9mm
  Naheinstellgrenze 1.2m Gewicht 1805g
  ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  Ŧ
  Das
  Glas,
  das
  für
  das
  Objektiv
  verwendet
  wird,
  enthält
  kein
  umweltschädliches
  Blei
  und
  Arsen.
  CARACTERISTIQUES
  FRANÇAIS
  Construction de l’ objectif
  22 - 24
  Rapport de reproduction
  1:4.8
  Angle de champ 34.3°- 12.3° Diamétre de filtre 82mm
  Ouverture minimale 22
  Dimension:
  diamentre × longueur
  94.2 ×
  202.9mm
  Distance minimale de
  mise au point
  1.2m
  Poids 1805g
  ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière nuisibles à
  l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  NEDERLANDS
  Lensconstructie
  (
  g
  roepen
  -
  elementen)
  22 - 24
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:4.8
  Beeldhoek
  34.3°- 12.3°
  Filtermaat
  82mm
  Kleinste diafragma
  22
  Afmetingen (diam. ×
  len
  g
  te)
  94.2 × 202.9mm
  Kortste instelafstand
  1.2m
  Gewicht 1805g
  ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
  ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend lood of a
  rsenicum.
  CARACTERISTCAS
  ESPAÑOL
  Construcción del objetivo 22 - 24 Ampliación 1:4.8
  Ángulo de visión 34.3°- 12.3° Diámetro filtro 82mm
  Apertura mínima 22
  Dimensiones
  (diám×long)
  94.2 × 202.9mm
  Distancia mínima enfoque 1.2m
  Peso 1805g
  ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos para la salud
  ni el medio ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  ITALIANO
  Costruzione ottica
  (Gruppi-El.)
  22 - 24
  Rapporto d’ingrandim.
  1:4.8
  Diamentro filtri
  82mm
  Angoli di campo
  34.3°- 12.3°
  Dimensioni
  (diametro×lunghezza)
  94.2 ×
  202.9mm
  Apertura minima
  22
  Distanza min. messa fuoco
  1.2m
  Peso 1805g
  ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ŦLe materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono piombo né
  arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo ecologico.
  TEKNISKA DATA
  SVENSKA
  Uppbyggnad 22 - 24 Förstoringsgrad 1:4.8
  Bildvinkel 34.3°- 12.3° Filter 82mm
  Minsta bländare 22 Mått (diam.×längd) 94.2 × 202.9mm
  Närgräns 1.2m Vikt 1805g
  ŦMått och vikt gäller SIGMA fattning.
  ŦDet glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt bly eller arsenik.
  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
  DANSK
  Antal linseelementer 22 - 24 Forstørrelsesgrad 1:4.8
  Synsvinkel
  34.3°-
  12.3°
  Filtergevind 82mm
  Mindste blændeåbning 22
  Dimensioner (Diam.×Længde)
  94.2×202.9
  mm
  Nærgrænse 1.2m Vægt 1805g
  ŦDimensioner og vægt er angivet med SIGMA bajonetfatning.
  ŦGlasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og arsen.
  Ṳㆶ։ѣᮽ
  䮌ཤ㔃ᶴ 22 - 24 ᭮བྷؽ⦷ 1:4.8
  㿶䀂 34.3°- 12.3° ☮䨑ਓᗁ 82mm
  ᴰ㓶ݹസ 22 փ〟ⴤᖴh䮯ᓖ 94.2 × 202.9mm
  ᴰ䘁ሩ❖䐍⿫
  1.2m 䟽䟿 1805g
  Ŧփ〟৺䟽䟿ᐢवᤜ䘲傜᧕⧟൘޵DŽ
  Ŧ䮌ཤᡰ֯⭘ѻ⧫⪳ᶀᯉˈ㔍ᰐᴹᇣ⧟ຳѻ䫵৺⹧ㅹ⢙DŽ
  㟤ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ䷩橼ᷕ㔯ġ
  掉柕䳸㥳
  22 - 24
  㓦⣏᾵䌯
  1:4.8
  夾奺
  34.3°- 12.3°
  㾦掉⎋⼹
  82mm
  㚨䳘⃱⚰
  22 橼䧵䚜⼹×攟⹎
  94.2 × 202.9mm
  㚨役⮵䃎嶅暊
  1.2m
  慵慷
  1805g
  Ŧ橼䧵⍲慵慷⶚⊭㊔怑楔㍍䑘⛐ℏˤ
  Ŧ掉柕㇨ἧ䓐ᷳ䍣䐫㛸㕁炻䳽䃉㚱⭛䑘⠫ᷳ戃⍲䟟䫱䈑ˤ
  㨰㟈G ㇠㛅G G G G G G G G G G G G G G G G G 䚐ạ㛨G
  ⥀㪼Ạ㉥ (-)
  22 - 24
  㺐␴㹠㜵 ⵤ㡜
  1:4.8
  34.3°- 12.3°
  䙸䉤㇠㢨㪼
  82mm
  㺐㋀㦤⫠ᵐ
  22
  㺐␴ᷱ
  ×
  Ὤ㢨
  94.2 × 202.9mm
  㺐␜㹠㜵ᶤ⫠
  1.2m
  1805g
  Ŧ䆠ὤ㝴 ⱨ᷀⏈ 㐐Ἤ⫼ ⫼㟨䏬 ὤ㨴.
  Ŧ
  ⥀㪼㜄
  ㇠㟝═
  㠄㣄㣠⏈
  䞌ᷱ㤵㡰⦐
  㡔⓹䚐
  㢨⇌
  ⽸㋀⪰
  䚜㡔䚌Ḕ
  㢼㫴
  㙾㏩⏼␘.
  ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
  PYCCɄɂɃ
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ/ɝɪɭɩɩ)
  22 - 24 Ɇɚɫɲɬɚɛ ɫɴɺɦɤɢ 1:4.8
  ɍɝɨɥ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ 34.3°- 12.3° Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɮɢɥɶɬɪ 82mm
  Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ 22
  Ƚɚɛɚɪɢɬɵ
  (ɞɢɚɦɟɬɪ
  ×ɞɥɢɧɧɚ)
  94.2 × 202.9ɦɦ
  Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ
  ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  1.2ɦ
  ȼɟɫ 1805ɝ
  ŦȽɚɛɚɪɢɬɵ ɢ ɜɟɫ ɭɤɚɡɚɧɵ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫ ɛɚɣɨɧɟɬɨɦ SIGMA.
  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
  PORTUGUÊS
  Construção da Objectiva
  (
  g
  rupos/elementos)
  22 - 24
  Relação (Rácio) de
  Reprodu
  ç
  ão
  1:4.8
  Ângulo de cobertura
  34.3°- 12.3°
  Tamanho do Filtro
  82mm
  Abertura Mínima
  22
  Dimensões
  (Diâmetro x Comprimento)
  94.2 ×
  202.9mm
  Distância Mínima de
  Focagem
  1.2m
  Peso 1805
  g
  ŦAs dimensões e o peso incluem a baioneta de encaixe SIGMA.
  Δϳϧϔϟ΍ ΕΎϔλ΍ϭϣϟ΍ ΔϳΑέόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ
  ΔγΩόϟ΍ ˯ΎϧΑ
  22 - 24έϳΑϛΗϟ΍1;4.8
  Δϳ΅έϟ΍ Δϳϭ΍
  ί
  34.3 - 12.3”έΗϠϔϟ΍
  ϡ
  Ο
  Σ
  82mm
  Σϟ΍ΔΣΗϔϠϟ ϰϧΩ
  Ϸ
  ΍Ω22ΩΎόΑϹ΍)έρϘϟ΍
  x
  ϝϭρϟ΍(94.2 x 202.9mm
  ίϳϛέΗϠϟ ΔϓΎγϣ ϰϧΩ
  Ϸ
  ΍ ΩΣϟ΍1.2mϥίϭϟ΍1805
  ϡ
  ΍έϏ
  ΔϋϭϣΟϣ ϥίϭϟ΍ϭ ΩΎόΑϷ΍ ϝϣηΗ. SIGMA
  ϮΘΤΗ ϻ΍ϱϮϤϟ΍Ω΍ΔϴΟΎΟΰϟ΍ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ϰϠϋ ΔγΪόϟ΍Ύλήϟ΍ϭ ιΰϟέΦϴϧ΍. ΎϴΌϴΑ ϦϳήϴτΨϟ˱