Dolmar PS32CTLC-35 priručnik

Dolmar PS32CTLC-35
(1)
  • Br.str.: 59
  • Vrsta datoteke: PDF

ÐÍóíî

ÐÍóíî ÌÔÝ

ÐÍóíî Ý

ÐÍóíî Ý ÌÔÝ

Original Instruction Manual

Instructions d’emploi d’origine

Originalbetriebsanleitung

Manuale di istruzioni originale

Originele gebruiksaanwijzing

Instrucciones de manejo originales

Instruções de serviço original

Original brugsanvisning

׳°±®¬¿²¬æ

λ¿¼ ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ ½¿®»º«´´§ ¾»º±®» °«¬¬·²¹ ¬¸» ½¸¿·² -¿© ·²¬± ±°»®¿¬·±² ¿²¼ -¬®·½¬´§ ±¾-»®ª» ¬¸» -¿º»¬§ ®»¹«´¿¬·±²-ÿ
Õ»»° ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ÿ

߬¬»²¬·±²æ

Ô·®» ¿¬¬»²¬·ª»³»²¬ ½» ³¿²«»´ ¿ª¿²¬ ´¿ °®»³·8®» ³·-» »² -»®ª·½» »¬ ±¾-»®ª»® ·³°7®¿¬·ª»³»²¬ ´»- ½±²-·¹²»- ¼» -7½«®·¬7ÿ
Ù¿®¼»® ¿ª»½ ±·² ´» ³¿²«»´ ¼» ·²¬®«½¬·±² ¼»³°´±·ÿ

ß½¸¬«²¹æ

Ô»-»² Í·» ª±® ¼»® »®-¬»² ײ¾»¬®·»¾²¿¸³» ¼·»-» Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ ¹®$²¼´·½¸ ¼«®½¸ «²¼ ¾»º±´¹»² Í·» «²¾»¼·²¹¬ ¼·»
Í·½¸»®¸»·¬-ª±®-½¸®·º¬»²ÿ Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ -±®¹º<´¬·¹ ¿«º¾»©¿¸®»²ÿ

߬¬»²¦·±²»æ

Ñ»®ª¿®» ¿¬¬»²¬¿³»²¬» ´» ²±®³» ¼· ·½«®»¦¦¿ò Û®®±®· ²»´´«± ¼»´´¿ ³±¬±»¹¿ °±±²± »»®» ½¿«¿ ¼· ·²½·¼»²¬·ò
ݱ²»®ª¿®» ¿½½«®¿¬¿³»²¬» ´» ·¬®«¦·±²· ¼·³°·»¹±ÿ

Þ»´¿²¹®·¶µæ

Ô»»- ª±±® ¼» »»®-¬» ·²¾»¼®·¶º²¿³» ¼»¦» ¹»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¼±±® »² ²»»³ ¿´´» ª»·´·¹¸»·¼-ª±±®-½¸®·º¬»² ·² ¿½¸¬ò
Ù»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¾»©¿®»²ÿ

߬»²½·-²æ

Û- ·²¼·-°»²-¿¾´» ´»»® ½±² ³«½¸¿ ¿¬»²½·-² ´¿- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶± ¿²¬»- ¼» «¬·´·¦¿® ´¿ ³±¬±-·»®®¿ °±® °®·³»®¿ ª»¦ò
•Ð®»-¬» »-°»½·¿´ ¿¬»²½·-² ¿ ´¿- ®»½±³»²¼¿½·±²»- ¼» -»¹«®·¼¿¼ÿ ݱ²-»®ª¿® ½«·¼¿¼±-± ´±- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶±ò

߬»²9=±æ

ß²¬»- ¼¿ °®·³»·®¿ ½±´±½¿9=± »³ -»®ª·9±ô ´»® ¿¬»²¬¿³»²¬» »-¬¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9± » -»¹«·® -»³ º¿´¬¿ ¿- ²±®³¿- ¼»
-»¹«®¿²9¿ÿ Ù«¿®¼¿® ¾»³ ¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9±ÿ
Ѿ-æ
Ô:- ª»²´·¹-¬ ¼»²²» ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ ·²¼»² ³¿-µ·²»² ¬¿¹»- · ¾®«¹ ±¹ ±ª»®¸±´¼ «²¼»® ¿´´» ±³-¬:²¼·¹¸»¼»®
-·µµ»®¸»¼-®»¹´»®²»ò Ñ°¾»ª¿® ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ò
Dolmar PS32CTLC-35

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom PS32CTLC-35 trgovačke marke Dolmar ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda PS32CTLC-35 trgovačke marke Dolmar pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod PS32CTLC-35 trgovačke marke Dolmar. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom PS32CTLC-35 trgovačke marke Dolmar ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda PS32CTLC-35 trgovačke marke Dolmar

Općenito
Brend Dolmar
Model PS32CTLC-35
Proizvod Motorna pila
Jezik Engleski
Vrsta datoteke PDF

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Dolmar PS32CTLC-35.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje