Bosch Aquatak 110 priručnik

Ovdje besplatno pročitajte Bosch Aquatak 110 priručnik. Pročitali ste priručnik, ali odgovara li on na Vaše pitanje? Postavite onda svoje pitanje na ovoj stranici drugim vlasnicima Bosch Aquatak 110.

Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Návod na pouÏívanie
Használati utasítás
Руководство по
эксплуатации
Iнструкцiя з
експлуатацiї
Instrucøiuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za
opsluÏivanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija
Polski
âesky
Slovensky
Magyar
Русский
Українська
Românå
Български
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviešu
Lietuvių
AQUATAK 110
AQUATAK 110 PLUS
AQUATAK 115 PLUS
F016 L70 395.book Seite 1 Donnerstag, 15. Dezember 2005 3:16 15

Imate li pitanja o Bosch Aquatak 110?

Ovdje jednostavno postavite pitanje koje imate o Bosch Aquatak 110 drugim vlasnicima proizvoda. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svoje pitanje. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Bosch Aquatak 110 će Vam jednostavnije dati dobar odgovor.

Specifikacije proizvoda

Brend Bosch
Model Aquatak 110
Proizvod Visokotlačni perač
EAN []
Jezik Polirati, Rumunski, Slovački, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Ukrajinski
Grupa proizvoda Visokotlačni perači
Vrsta datoteke PDF
Značajke
Pravilna uporaba Opskrba vodom
Napajanje
Snaga 1600W
Učinak
Brzina protoka 360l/h
Maksimalan radni tlak 110bara
Radni uvjeti
Maksimalna radna temperatura 40°C
Priključci i sučelja
Duljina kabela 5m