Bosch Aquatak 10 priručnik

Bosch Aquatak 10

Ovdje besplatno pročitajte Bosch Aquatak 10 priručnik. Pročitali ste priručnik, ali odgovara li on na Vaše pitanje? Postavite onda svoje pitanje na ovoj stranici drugim vlasnicima Bosch Aquatak 10.

Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Návod na pouÏívanie
Használati utasítás
Руководство по
эксплуатации
Iнструкцiя з
експлуатацiї
Instrucøiuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za
opsluÏivanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija
Polski
âesky
Slovensky
Magyar
Русский
Українська
Românå
Български
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviešu
Lietuvių
AQUATAK 10
AQUATAK ECO
AQUATAK 100
AQUATAK 100 PLUS
F016 L70 904.book Seite 1 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16

Imate li pitanja o Bosch Aquatak 10?

Ovdje jednostavno postavite pitanje koje imate o Bosch Aquatak 10 drugim vlasnicima proizvoda. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svoje pitanje. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Bosch Aquatak 10 će Vam jednostavnije dati dobar odgovor.

Specifikacije proizvoda

Brend Bosch
Model Aquatak 10
Proizvod Visokotlačni perač
EAN 3165140370011
Jezik Talijanski, Polirati, Ruski, Rumunski, Slovački, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Ukrajinski
Grupa proizvoda Visokotlačni perači
Vrsta datoteke PDF
Težina i dimenzije
Težina 6000g
Učinak
Maksimalni protok 300l/h
Radni tlak (max) 100bara
Maksimalna temperatura ulazne vode 40°C
Dizajn
Duljina crijeva 3.5m
Boja proizvoda Black, Green
Podaci o ambalaži
Čistač površina -
Rotirajuća mlaznica -
Posebna štrcaljka -
Četkica za pranje -
Napajanje
Potrošnja energije (tipično) 1300W