Bestron PrepAir AAF509 priručnik

Ovdje besplatno pročitajte Bestron PrepAir AAF509 priručnik. Pročitali ste priručnik, ali odgovara li on na Vaše pitanje? Postavite onda svoje pitanje na ovoj stranici drugim vlasnicima Bestron PrepAir AAF509.

Handleiding
4
Nederlands
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Algemeen
• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiks-
aanwijzing.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik
van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
Kinderen jonger dan 8 jaar moeten in de gaten gehouden worden om
er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen,
behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer
nooit zelf het apparaat te repareren.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Elektriciteit en warmte
Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het
apparaat gebruikt.
Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit geaard is.
Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking
komen met water.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet
gebruikt.
Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker
zelf en niet aan het snoer.
Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is.
Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont.
Als het snoer beschadigd is, moet hij vervangen worden door de
fabrikant, zijn dienst na verkoop of een persoon met een gelijkaardige
kwalificatie, om elk gevaar te vermijden.
Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze
niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te
voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en
niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat
mag niet worden bedekt.
Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking
komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.

Imate li pitanja o Bestron PrepAir AAF509?

Ovdje jednostavno postavite pitanje koje imate o Bestron PrepAir AAF509 drugim vlasnicima proizvoda. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svoje pitanje. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Bestron PrepAir AAF509 će Vam jednostavnije dati dobar odgovor.