BaByliss ST393E

BaByliss ST393E priručnik

(1)
 • NORSK SUOMI
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
  SVENSKA
  Щипцы для укладки волос
  Производитель: BaByliss SARL
  99 Авеню Аристид Бриан
  92120, Монруж, Франция
  Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
  Сделано в Китае
  Дата производства (неделя, год): см. на товаре
  ST393E
  Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
  BRUKSANVISNING
  VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
  kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron,
  ansikte och hals.
  VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller
  metalldelar medan de är varma.
  Se till att håret är torrt och genomkammat för att
  avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är
  klara för styling.
  Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad
  . Indikatorn kommer börja blinka och apparaten att
  värmas upp automatiskt.
  Tryck på knappen ”INTENSIV” och ”SKYDDA” för att välja
  en värmeinställning som passar din hårtyp. Lampan
  blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När
  temperaturen har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
  • Placera en hårslinga mellan plattorna, nära rötterna.
  Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och för
  plattorna längs med håret, från rötter till toppar.
  • Upprepa för alla hårslingor.
  • Vänta tills håret svalnat innan du kammar igenom det.
  Stäng av apparaten efter användning genom att trycka
  på knappen och dra ur kontakten.
  • Låt enheten svalna innan du ställer undan den.
  OBS! Ett brusande ljud kan förekomma vilket kommer
  från apparatens jongeneratorn som frigör joner. Detta
  är normalt.
  Värmeinställningar
  Använd den lägre temperaturinställningen om du
  har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den
  högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.
  Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första
  användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur
  används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen
  och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
  Se temperaturvägledningen nedan:
  SKYDDA (Grön) = 140 °C
  SKYDDA (Grön) = 160 °C
  SKYDDA (Grön) = 180 °C
  SKYDDA (Orange) = 200 °C
  INTENSIV (Röd) = 220 °C
  INTENSIV (Röd) = 235 °C
  Automatisk avstängning
  Apparaten har automatiskt avstängning för extra
  säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter
  åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta
  använda apparaten efter den tiden trycker du bara på
  knappen r att slå på strömmen igen.
  Värmematta
  Denna apparat levereras med en värmeskyddande
  matta som används under och efter stylingen. Lägg inte
  apparaten på värmekänsliga ytor under användningen,
  inte ens om den ligger på värmemattan.
  Stäng av apparaten efter användning och dra ur
  kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande
  värmemattan och låt den svalna helt. Fortsätt att hålla
  den utom räckhåll för barn eftersom det tar era minuter
  innan den svalnar.
  VÅRD OCH UNDERHÅLL
  Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa
  skick:
  Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den
  löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
  • Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
  • Dra alltid ur kontakten efter användning.
  Rengör plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål
  för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa
  inte plattorna.
  För att skydda plattorna, förvara plattången med
  plattorna stängda.
  ST393E
  Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
  ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια
  της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα,
  ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα
  μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
  Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε
  τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες
  για το φορμάρισμα.
  Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη για να
  ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα
  αρχίσει να αναβοσβήνει και η συσκευή θα αρχίσει να
  θερμαίνεται αυτόματα.
  Πατήστε τα κουμπιά «INTENSE» και «PROTECT» για να
  επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον
  τύπο των μαλλιών σας. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει
  μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις
  επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή ένδειξη παραμένει
  σταθερά αναμμένη.
  Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος,
  κοντά στη ρίζα.
  Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες
  ισιώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε
  όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.
  • Επαναλάβετε σε κάθε τούφα μαλλιών.
  • Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν να τα χτενίσετε.
  Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας
  το κουμπί και αποσυνδέστε τη.
  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
  αποθήκευση.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή εκπέμπει έναν ελαφρύ ήχο, λόγω
  της απελευθέρωσης των ιόντων από τη γεννήτρια ιόντων.
  Αυτό είναι φυσιολογικό.
  Ρυθμίσεις θερμότητας
  Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ
  ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση
  θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή
  τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας
  και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή
  κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι
  χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον
  τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη
  ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε
  το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις
  θερμοκρασίας:
  PROTECT (πράσινο) = 140 °C
  PROTECT (πράσινο) = 160 °C
  PROTECT (κίτρινο) = 180 °C
  PROTECT (πορτοκαλί) = 200 °C
  INTENSE (κόκκινο) = 220 °C
  INTENSE (κόκκινο) = 235 °C
  Αυτόματη απενεργοποίηση
  Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης
  απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή
  είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 72 λεπτά
  συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να
  συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό
  το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί για να
  την ενεργοποιήσετε ξανά.
  Αντιθερμικό χαλάκι
  Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα χαλάκι προστασίας
  από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και
  μετά το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε
  τη συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα
  και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που
  περιλαμβάνεται.
  Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
  συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό
  χαλάκι που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει
  εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα
  παιδιά, καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.
  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
  αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι
  της συσκευής.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
  για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
  • Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
  Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό, νωπό πανί, χωρίς
  σαπούνι, για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των
  πλακών. Μην χαράσσετε τις πλάκες.
  Για να προστατεύσετε τις πλάκες, αποθηκεύστε το
  σίδερο ισιώματος με τις πλάκες σφιχτά κλειστές.
  ST393E
  Nejprve si přečte bezpečnostní pokyny.
  NÁVOD K POUŽITÍ
  UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče
  nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti
  očí, uší, obličeje a krku.
  UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horch ploten nebo
  kovových částí spotřebiče.
  Dbejte na to, aby byly vlasy suché, a pročesejte je, aby
  nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
  připravené k úpravě.
  Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako
  . Indikátor začne blikat a spotřebič se automaticky
  začne zahřívat.
  Pomocí tlačítek „INTENSE“ a „PROTECT“ nastavte
  teplotu, která bude vhodná pro váš typ vlasů. Indikátor
  bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované
  teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na požadovanou
  teplotu, zůstane indikátor svítit.
  Část vlasů umístěte mezi žehlicí plotny blízko ke
  kořínkům.
  Držte vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte
  po vlasech od kořínků ke konečkům.
  • Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.
  • Před pročesáním nechte vlasy vychladnout.
  Po použití spotřebič tlačítkem vypněte a odpojte ze
  zásuvky.
  • Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
  POZNÁMKA: Ze spotřebiče bude vycházet slabý bzučivý
  zvuk, který vytváří generátor iontů, když uvolňuje ionty.
  Jedná se o normální stav.
  Nastavení ohřevu
  Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené
  vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte
  vysokou teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy
  provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš
  typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně
  navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
  Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
  PROTECT (Zelená) = 140 °C
  PROTECT (Zelená) = 160 °C
  PROTECT (Žlutá) = 180 °C
  PROTECT (Oranžová) = 200 °C
  INTENSE (Červená) = 220 °C
  INTENSE (Červená) = 235 °C
  Automatické vypnutí
  Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci
  automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě
  zapnutý déle než 72 minut, automaticky se vypne. Pokud
  chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím
  tlačítka jednoduše zapněte napájení.
  Teplu odolná podložka
  Součástí tohoto spotřebiče je i teplu odolná podložka,
  kterou můžete používat během nebo po úpravě vlasů.
  Zapnutý přístroj nepokládejte na povrch citlivý na teplo
  ani pokud používáte teplu odolnou podložku.
  Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
  Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolné podložky
  a nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo
  dosah dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.
  PÉČE A ÚDRŽBA
  Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
  postupujte podle kroků níže:
  Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
  vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
  Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příl
  napnutý.
  • Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
  Plotny čistěte pomocí navlhčeného měkkého hadříku
  bez mýdla, abyste zachovali optimální stav ploten.
  Zajistěte, aby se plotny nepoškrábaly.
  Žehličku skladujte s těsně sevřenými plotnami, aby byly
  chrány.
  ST393E
  Les sikkerhetsinstruksjonene først.
  BRUK AV APPARATET
  ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets
  varme overater kommer i direkte kontakt med huden,
  spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
  ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller
  metalldelene når apparatet er varmt.
  Sørg for at håret er tørt, og gre gjennom håret for å løse
  opp oker. Del håret opp i seksjoner som er klare for
  styling.
  Trykk på knappen merket for å slå apparatet på.
  Indikatorlampen vil begynne å blinke og apparatet vil
  automatisk begynne å varme opp
  Trykk på knappene ‘INTENSE’ og ‘PROTECT’ for å velge en
  varmeinnstilling som passer din hårtype. Indikatorlyset
  vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når
  temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.
  Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene og nær
  hårrøttene.
  Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli
  nedover hårets lengde fra rot til tupp.
  • Gjenta på hver seksjon av håret.
  • La håret kjøle seg ned før det gres ut.
  Etter bruk trykker du på -knappen for å slå av, så
  trekker du ut støpselet.
  • La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
  MERK: Det vil være en liten summende lyd fra apparatet,
  som er fra den ioniske generatoren som frigjør ionene.
  Dette er normalt.
  Varmeinnstillinger
  Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den
  lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke
  høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en
  test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes
  på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk
  temperaturen til du oppnår ønsket resultat.
  Nedenfor finner du en veiledning for
  temperaturinnstillingene:
  PROTECT (grønn) = 140 °C
  PROTECT (grønn) = 160 °C
  PROTECT (gul) = 180 °C
  PROTECT (oransje) = 200 °C
  INTENSE (rød) = 220 °C
  INTENSE (rød) = 235 °C
  Automatisk avstenging
  Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon
  for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på
  sammenhengende i over 72 minutter, vil det automatisk
  slås av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette,
  trykker du bare på -knappen for å slå det på igjen.
  Varmebestandig matte
  Dette apparatet leveres med en varmebeskyttelsesmatte
  for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke
  plassere apparatet på en ate som ikke tåler varme, selv
  om du bruker matten som følger med.
  Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut kontakten.
  Legg apparatet øyeblikkelig på matten som følger med,
  og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns
  rekkevidde, da apparatet vil være varmt i ere minutter.
  PLEIE OG VEDLIKEHOLD
  For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
  nedenfor:
  Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
  opp.
  • Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
  • Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
  Rengjør platene med en myk, fuktig klut uten såpe for
  å beholde platenes optimale kvalitet. Ikke skrap opp
  platene.
  For å beskytte platene skal du oppbevare glattejernet
  med platene lukket tett sammen.
  ST393E
  Először olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
  HASZNÁLAT
  FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása
  ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fülre,
  arcra és nyakra.
  FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjaihoz és
  fémrészeihez.
  Győződjön meg arról, hogy a haja száraz, és kifésülte
  belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a
  hajformázás megkezdéséhez.
  Nyomja meg a(z) jelzéssel ellátott gombot a
  bekapcsoláshoz. A jelzőfény felvillan, a készülék pedig
  automatikusan melegedni kezd.
  A hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítás
  kiválasztásához nyomja le az „INTENSE” (intenzív) vagy a
  „PROTECT” (védelem) gombot. A jelzőfény a kiválasztott
  hőmérséklet eléréséig villog. Ha a készülék elérte a
  megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan
  világít.
  Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a
  hajtő közelében.
  Tartsa erősen a hajat az egyenesítőlapok között, és
  húzza le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől indulva
  a hajvégek felé.
  • Ismételje ezt meg minden tincsen.
  • Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átfésüli.
  Használat után a(z) gomb megnyomásával kapcsolja
  ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozóból.
  • Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
  MEGJEGYZÉS: ködés közben a készülék halk, berre
  hangot hallat, amit az okoz, hogy ionok szabadulnak fel
  az ionizátorból. Ez a készülék velejárója.
  Hőmérséklet-beállítások
  Ha Önnek sérülékeny, vékony szálú, szőkített vagy
  festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet.
  Vastag szálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet
  használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát
  az első használat előtt annak biztosítása érdekében,
  hogy a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítást
  használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje
  a hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréséig.
  Az alábbi hőmérsékleti beállítások közül választhat:
  PROTECT (Zöld) = 140 °C
  PROTECT (Zöld) = 160 °C
  PROTECT (Sárga) = 180 °C
  PROTECT (Narancssárga) = 200 °C
  INTENSE (Piros) = 220 °C
  INTENSE (Piros) = 235 °C
  Automatikus kikapcsolás
  Ezt a készüléket a fokozott biztonság érdekében
  automatikus kikapcsolási funkcióval látták el. Ha az
  eszköz több mint 72 percen át folyamatosan bekapcsolt
  állapotban van, akkor automatikusan kikapcsol. Ha
  tovább szeretné használni a készüléket ennél, egyszerűen
  nyomja meg a(z) gombot az ismételt bekapcsoláshoz.
  Hőálló alátét
  A készülékhez hőálló alátét tartozik a formázás alatti és
  utáni használathoz. A készülék használata során soha ne
  helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a hőálló alátét
  használata mellett sem.
  Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból
  a készüléket. Azonnal csomagolja bele a készüléket a
  hőálló alátétbe, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is
  tartsa gyermekek által hozzá nem férhető helyen, mivel
  a készülék több percig forró marad még.
  KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
  A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük,
  tartsa be az alábbi lépéseket:
  Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
  össze a készülék mellett.
  Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
  csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
  • Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
  A lapok megfelelő állapotának megőrzése érdekében
  tisztítsa meg azokat egy puha, nedves (nem szappanos)
  ronggyal. Ne karcolja meg a lapokat.
  A lapok védelme érdekében az egyenesítő hajsütővasat
  a lapok szorosan összezárt állapotában tárolja.
  ST393E
  Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
  технике безопасности.
  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта горячей
  поверхности устройства с кожей, в частности, с
  глазами, ушами, лицом и шеей.
  ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к пластинам или
  металлическим частям прибора, пока они не остынут.
  Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно и
  аккуратно расчесаны, чтобы устранить спутанные
  пряди. Для укладки разделите волосы на пряди.
  Нажмите кнопку для включения прибора.
  Световой индикатор начнет мигать, и прибор начнет
  автоматически нагреваться.
  Для установки подходящей для вашего типа
  волос температуры нажмите кнопки ‘INTENSE’
  (Интенсивный режим) и ‘PROTECT’ (Защитный
  режим). Индикатор будет мигать до достижения
  требуемой температуры. После достижения нужной
  температуры индикатор будет гореть, не мигая.
  Отделите прядь волос и поместите ее между
  выпрямляющими пластинами, как можно ближе к
  корням волос.
  Крепко удерживая волосы между выпрямляющими
  пластинами, ведите вниз по всей длине волос от
  корней до кончиков.
  • Повторите для каждой пряди волос.
  Подождите, пока волосы остынут, прежде чем
  расчесать их.
  После использования нажмите кнопку выключения
  и отключите прибор от сети.
  • Перед тем как убрать устройство, дайте ему остыть.
  ПРИМЕЧАНИЕ: От устройства будет слышен легкий
  жужжащий звук, издаваемый ионным генератором,
  высвобождающим ионы. Это нормальная ситуация.
  Регулировка температуры
  Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или
  осветленные волосы, используйте более низкую
  температуру. Для густых волос используйте
  более высокую температуру. Рекомендуется
  протестировать прибор перед первоначальным
  использованием, чтобы выбрать температуру,
  подходящую для вашего типа волос. Начните с низких
  температурных режимов и повышайте температуру,
  пока не достигните требуемого результата.
  Далее вы найдете справочную информацию о
  температурных режимах прибора:
  PROTECT (Зеленый цвет) = 140 °C
  PROTECT (Зеленый цвет) = 160 °C
  PROTECT (Желтый цвет) = 180 °C
  PROTECT (Оранжевый цвет) = 200 °C
  INTENSE (Красный цвет) = 220 °C
  INTENSE (Красный цвет) = 235 °C
  Автоматическое выключение
  Данное устройство имеет функцию автоматического
  выключения для дополнительной безопасности. Если
  прибор остается включенным непрерывно в течение
  более 72 минут, он выключится автоматически. Если
  вы хотите продолжать использовать прибор и далее,
  просто нажмите кнопку , чтобы вновь включить
  прибор.
  Термостойкий коврик
  Данный прибор поставляется с термостойким
  ковриком для использования во время и после
  укладки волос. Во время использования не кладите
  включенный прибор на поверхность, чувствительную
  к нагреванию, даже если вы используете
  теплоизоляционный коврик.
  После использования выключите устройство и
  извлеките вилку из розетки. Затем немедленно
  оберните прибор имеющимся термостойким
  ковриком и дайте ему полностью остыть. Держите
  прибор вне пределов досягаемости детей, т.к. он
  будет оставаться горячим в течение нескольких
  минут.
  УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
  Для продления срока службы прибора следуйте
  приведенным ниже инструкциям:
  Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
  этого сверните его свободными петлями и положите
  рядом с прибором.
  При использовании прибора не натягивайте провод
  питания.
  Всегда отключайте прибор от розетки после
  использования.
  Очищайте пластины с помощью мягкой увлажненной
  ткани без мыла, чтобы сохранить оптимальное
  качество пластин. Не царапайте пластины.
  Чтобы защитить пластины, храните выпрямитель для
  волос с плотно закрытыми пластинами.
  ST393E
  Lue turvaohjeet ensin.
  KÄYTTÖ
  VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
  kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien,
  kasvojen ja kaulan kanssa.
  VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai
  metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
  Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu
  kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin,
  jotka ovat valmiit muotoiluun.
  Käynnistä laite painamalla -painiketta. Merkkivalo
  alkaa vilkkua, ja laite alkaa lämmetä automaattisesti.
  Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus painamalla
  ”INTENSE”- ja ”PROTECT”-painikkeita. Merkkivalo
  vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun
  lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää palamaan
  kiinteästi.
  • Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.
  Pidä hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liu’uta
  levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
  • Toista sama kaikilla hiusosioilla.
  • Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.
  Käytön jälkeen sammuta laite painamalla -painiketta
  ja kytke laite irti verkkovirrasta.
  • Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
  HUOMAUTUS: Laitteesta kuuluu pieni suriseva ääni,
  mikä johtuu ioneja vapauttavasta ionigeneraattorista.
  Tämä on normaalia.
  Lämpöasetukset
  Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat
  hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
  paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On
  suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön
  aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa
  lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja
  nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi
  lopputuloksen.
  Alla näet lämpöasetusoppaan:
  PROTECT (vihreä) = 140 °C
  PROTECT (vihreä) = 160 °C
  PROTECT (keltainen) = 180 °C
  PROTECT (oranssi) = 200 °C
  INTENSE (punainen) = 220 °C
  INTENSE (punainen) = 235 °C
  Automaattinen sammutus
  Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen
  sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti
  yli 72 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
  jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin
  päälle painamalla -painiketta.
  Lämpöalusta
  Laitteen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään
  hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta
  käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit
  mukana toimitettavaa lämpöalustaa.
  Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti
  verkkovirrasta. Kiedo laite välittömästi mukana
  toimitettavaan lämpöalustaan ja anna laitteen jäähtyä.
  Pidä laite kaukana lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma
  usean minuutin ajan käytön jälkeen.
  HOITO JA HUOLTO
  Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
  käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
  Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
  löysästi laitteen viereen.
  Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
  sen johto kiristyy liikaa.
  • Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
  Puhdista levyt pehmeällä kostutetulla liinalla ilman
  saippuaa säilyttääksesi levyjen optimaalisen laadun.
  Älä naarmuta levyjä.
  Suojaa levyjä säilyttämällä suoristusrautaa niin, että
  levyt ovat tiukasti kiinni.
  ST393E
  Należy najpierw przeczytać instrukcję
  bezpieczeństwa.
  JAK UŻYWAĆ URDZENIA
  OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni
  urządzenia – uważaj, by nie miała bezpośredniej
  styczności ze skórą, w szczególności z oczami, uszami,
  twarzą i szyją.
  OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani
  metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.
  Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane.
  Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
  Naciśnij przycisk z oznaczeniem , aby włącz
  urządzenie. Kontrolka zacznie migać, a urządzenie
  automatycznie rozpocznie nagrzewanie.
  Naciśnij przycisk „INTENSE” (Duża moc) lub „PROTECT”
  (Ochrona), aby wybrać ustawienie odpowiednie dla
  Twoich włosów. Kontrolka będzie migać, dopóki
  urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy
  urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, kontrolka
  przestanie migać.
  Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi
  tuż przy nasadzie.
  Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi,
  przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po
  końcówki.
  • Powtórz tę czynność dla każdego pasma włosów.
  • Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.
  Po użyciu wącz urządzenie, naciskając przycisk , i
  odłącz je od gniazdka.
  • Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
  UWAGA: Urządzenie zacznie wydawać cichy, brzęczący
  dźwięk który pochodzi z generatora jonowego
  uwalniającego jony. Jest to działanie prawidłowe.
  Ustawienia temperatury
  Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
  włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
  grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca
  się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu
  upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią
  do typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i
  zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego
  efektu.
  Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
  PROTECT (Zielony) = 14C
  PROTECT (Zielony) = 16C
  PROTECT (Żółty) = 180°C
  PROTECT (Pomarańczowy) = 20C
  INTENSE (Czerwony) = 220°C
  INTENSE (Czerwony) = 235°C
  Automatyczne wyłączanie
  W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone
  w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy s
  automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym
  przez ponad 72 minuty. Jeżeli po upływie tego czasu
  nadal chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy nacisnąć
  przycisk , aby ponownie włączyć zasilanie.
  Mata termoodporna
  Do zestawu dołączona jest izolująca mata termoodporna
  do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania
  urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na
  ciepło, nawet jeśli używasz dączonej do zestawu maty
  termoodpornej.
  Po użyciu wyłącz urdzenie i odłącz je od gniazdka
  elektrycznego. Natychmiast zawiń urządzenie w
  dołączoną do zestawu matę termoodporną i pozostaw
  je do całkowitego wystygnięcia. Urdzenie musi być
  w dalszym ciągu umieszczone poza zasięgiem dzieci,
  ponieważ będzie gorące jeszcze przez kilka minut.
  PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
  Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
  stosować się do następujących zasad:
  Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go
  luźno z boku.
  Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
  używania urządzenia.
  Po użyciu zawsze odłączaj urdzenie od gniazdka
  elektrycznego.
  Oczyść płytki przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
  wodą bez mydła, aby utrzymać je w dobrym stanie.
  Uważaj, aby nie zarysować płytek.
  Aby chronić płytki, przechowuj prostownicę z
  zamkniętymi płytkami.
  ST393E
  Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
  NASIL KULLANILIR
  UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulaklar,
  yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas
  etmemesine dikkat edin.
  UYARI! Cihaz sıcakken sıcak levhalara veya metal
  parçalara dokunmayın.
  Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
  tığınızdan emin olun. Saçınızı şekil vermek üzere
  kısımlara ayırın.
  Cihazı açmak için işaretli düğmeye basın. Gösterge
  ışığı yanıp sönmeye başlar ve cihaz otomatik olarak
  ısınmaya başlar.
  Saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için
  «INTENSE» ve «PROTECT» düğmelerinden birine basın.
  Cihaz, seçilen sıcaklık derecesine ulaşana kadar gösterge
  ışığı yanıp söner. Cihaz, sıcaklık ayarına ulaştığında
  gösterge ışığı sabit duruma geçer.
  Saçınızın bir kısmını ayırarak köklere yakın bir şekilde
  düzleştirici levhaların arasına yerleştirin.
  Saçınızı düzleştirici levhaların arasında sıkıca tutun ve
  cihazı saç boyunca kökten uca doğru kaydırın.
  • Saçlarınızın tamamı için bu işlemi tekrarlayın.
  • Saçı taramadan önce soğumasını bekleyin.
  Kullandıktan sonra kapatmak için düğmesine basın
  ve cihazı prizden çekin.
  • Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
  NOT: Cihazdan iyon üretecinin iyon yaymasından
  kaynaklan hafif bir titreşim sesi gelecektir. Bu durum
  normaldir.
  Isı Ayarları
  Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız
  varsa düşük ısı ayarını kullanın. Saçlarınız kalınsa
  yüksek ısı ayarını kullanın. Saç tipinize uygun sıcaklığı
  kullandığınızdan emin olmanız için ilk kullanımda bir
  deneme yapmanız önerilir. En düşük ayardan başlayın ve
  istediğiniz sonuca ulaşana kadar sıcaklığı artırın.
  Aşağıda sıcaklık ayarlarıyla ilgili bir kılavuz vardır:
  PROTECT (Yeşil) = 140°C
  PROTECT (Yeşil) = 160°C
  PROTECT (Sarı) = 180°C
  PROTECT (Turuncu) = 200 °C
  INTENSE (Kırmızı) = 220°C
  INTENSE (Kırmızı) = 235°C
  Otomatik Kapanma
  Bu cihazda ekstra güvenlik amaçlı otomatik kapanma
  özelliği vardır. Eğer cihaz 72 dakikadan uzun süre devamlı
  açık kalırsa otomatik olarak kapanır. Bu süre geçtikten
  sonra cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz gücü
  tekrar açmak için düğmesine basmanız yeterlidir.
  Sıcaklık Matı
  Bu cihaz yanında şekillendirme sırasında ve sonrasında
  kullanabileceğiniz bir sıcaklığa karşı koruma matı ile
  gelir. Kullanım sırasında, verilen sıcaklık matını kullanıyor
  olsanız bile cihazı ısıya duyarlı olan yüzeylere koymayın.
  Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
  Ardından cihazı hemen sıcaklık matına sarın ve tamamen
  soğumasını bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı
  için cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya
  devam edin.
  TEMİZLİK VE BAKIM
  Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
  adımları takip edin:
  Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
  kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
  etrafına sarın.
  • Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
  • Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
  Levhaların kalitesini korumak için sabunsuz şekilde
  nemlendirilmiş yumuşak bir bezle levhaları temizleyin.
  Levhaları çizmeyin.
  Levhaları korumak için, düzleştiriciyi levhaları sıkıca
  kapanmış olarak saklayın.
BaByliss ST393E

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom ST393E trgovačke marke BaByliss ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda ST393E trgovačke marke BaByliss pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod trgovačke marke . Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: prosječnom ocjenom od . Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: . Imate li pitanja u vezi s proizvodom trgovačke marke ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda ST393E trgovačke marke BaByliss

Brend BaByliss
Model ST393E
Proizvod Uređaj za oblikovanje
Jezik Engleski, Nizozemac, Grčki, Turski, Češki, Finski, Norveški, Ruski, Danski, Polirati, Portugalski, Švedski, Talijanski, Španjolski, Francuski, Njemački, Madžarski
Vrsta datoteke PDF

Povezani priručnici za proizvode

Uređaj za oblikovanje BaByliss