BaByliss ST393E priručnik

Ovdje besplatno pročitajte BaByliss ST393E priručnik. Pročitali ste priručnik, ali odgovara li on na Vaše pitanje? Postavite onda svoje pitanje na ovoj stranici drugim vlasnicima BaByliss ST393E.

NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
ST393E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron,
ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller
metalldelar medan de är varma.
Se till att håret är torrt och genomkammat för att
avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är
klara för styling.
Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad
. Indikatorn kommer börja blinka och apparaten att
värmas upp automatiskt.
Tryck på knappen ”INTENSIV” och ”SKYDDA” för att välja
en värmeinställning som passar din hårtyp. Lampan
blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När
temperaturen har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
• Placera en hårslinga mellan plattorna, nära rötterna.
Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och för
plattorna längs med håret, från rötter till toppar.
• Upprepa för alla hårslingor.
• Vänta tills håret svalnat innan du kammar igenom det.
Stäng av apparaten efter användning genom att trycka
på knappen och dra ur kontakten.
• Låt enheten svalna innan du ställer undan den.
OBS! Ett brusande ljud kan förekomma vilket kommer
från apparatens jongeneratorn som frigör joner. Detta
är normalt.
Värmeinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du
har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den
högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.
Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första
användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur
används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen
och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
Se temperaturvägledningen nedan:
SKYDDA (Grön) = 140 °C
SKYDDA (Grön) = 160 °C
SKYDDA (Grön) = 180 °C
SKYDDA (Orange) = 200 °C
INTENSIV (Röd) = 220 °C
INTENSIV (Röd) = 235 °C
Automatisk avstängning
Apparaten har automatiskt avstängning för extra
säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter
åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta
använda apparaten efter den tiden trycker du bara på
knappen r att slå på strömmen igen.
Värmematta
Denna apparat levereras med en värmeskyddande
matta som används under och efter stylingen. Lägg inte
apparaten på värmekänsliga ytor under användningen,
inte ens om den ligger på värmemattan.
Stäng av apparaten efter användning och dra ur
kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande
värmemattan och låt den svalna helt. Fortsätt att hålla
den utom räckhåll för barn eftersom det tar era minuter
innan den svalnar.
VÅRD OCH UNDERHÅLL
Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa
skick:
Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den
löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
Rengör plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål
för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa
inte plattorna.
För att skydda plattorna, förvara plattången med
plattorna stängda.
ST393E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια
της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα,
ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα
μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε
τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες
για το φορμάρισμα.
Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα
αρχίσει να αναβοσβήνει και η συσκευή θα αρχίσει να
θερμαίνεται αυτόματα.
Πατήστε τα κουμπιά «INTENSE» και «PROTECT» για να
επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον
τύπο των μαλλιών σας. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει
μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις
επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή ένδειξη παραμένει
σταθερά αναμμένη.
Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος,
κοντά στη ρίζα.
Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες
ισιώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε
όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.
• Επαναλάβετε σε κάθε τούφα μαλλιών.
• Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν να τα χτενίσετε.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας
το κουμπί και αποσυνδέστε τη.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή εκπέμπει έναν ελαφρύ ήχο, λόγω
της απελευθέρωσης των ιόντων από τη γεννήτρια ιόντων.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ
ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση
θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή
τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας
και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή
κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι
χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον
τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη
ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις
θερμοκρασίας:
PROTECT (πράσινο) = 140 °C
PROTECT (πράσινο) = 160 °C
PROTECT (κίτρινο) = 180 °C
PROTECT (πορτοκαλί) = 200 °C
INTENSE (κόκκινο) = 220 °C
INTENSE (κόκκινο) = 235 °C
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης
απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 72 λεπτά
συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό
το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί για να
την ενεργοποιήσετε ξανά.
Αντιθερμικό χαλάκι
Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα χαλάκι προστασίας
από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και
μετά το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα
και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που
περιλαμβάνεται.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό
χαλάκι που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει
εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα
παιδιά, καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι
της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό, νωπό πανί, χωρίς
σαπούνι, για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των
πλακών. Μην χαράσσετε τις πλάκες.
Για να προστατεύσετε τις πλάκες, αποθηκεύστε το
σίδερο ισιώματος με τις πλάκες σφιχτά κλειστές.
ST393E
Nejprve si přečte bezpečnostní pokyny.
NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče
nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti
očí, uší, obličeje a krku.
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horch ploten nebo
kovových částí spotřebiče.
Dbejte na to, aby byly vlasy suché, a pročesejte je, aby
nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
připravené k úpravě.
Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako
. Indikátor začne blikat a spotřebič se automaticky
začne zahřívat.
Pomocí tlačítek „INTENSE“ a „PROTECT“ nastavte
teplotu, která bude vhodná pro váš typ vlasů. Indikátor
bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované
teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na požadovanou
teplotu, zůstane indikátor svítit.
Část vlasů umístěte mezi žehlicí plotny blízko ke
kořínkům.
Držte vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte
po vlasech od kořínků ke konečkům.
• Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.
• Před pročesáním nechte vlasy vychladnout.
Po použití spotřebič tlačítkem vypněte a odpojte ze
zásuvky.
• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
POZNÁMKA: Ze spotřebiče bude vycházet slabý bzučivý
zvuk, který vytváří generátor iontů, když uvolňuje ionty.
Jedná se o normální stav.
Nastavení ohřevu
Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené
vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte
vysokou teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy
provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš
typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně
navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
PROTECT (Zelená) = 140 °C
PROTECT (Zelená) = 160 °C
PROTECT (Žlutá) = 180 °C
PROTECT (Oranžová) = 200 °C
INTENSE (Červená) = 220 °C
INTENSE (Červená) = 235 °C
Automatické vypnutí
Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci
automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě
zapnutý déle než 72 minut, automaticky se vypne. Pokud
chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím
tlačítka jednoduše zapněte napájení.
Teplu odolná podložka
Součástí tohoto spotřebiče je i teplu odolná podložka,
kterou můžete používat během nebo po úpravě vlasů.
Zapnutý přístroj nepokládejte na povrch citlivý na teplo
ani pokud používáte teplu odolnou podložku.
Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolné podložky
a nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo
dosah dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.
PÉČE A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příl
napnutý.
• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
Plotny čistěte pomocí navlhčeného měkkého hadříku
bez mýdla, abyste zachovali optimální stav ploten.
Zajistěte, aby se plotny nepoškrábaly.
Žehličku skladujte s těsně sevřenými plotnami, aby byly
chrány.
ST393E
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
BRUK AV APPARATET
ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets
varme overater kommer i direkte kontakt med huden,
spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller
metalldelene når apparatet er varmt.
Sørg for at håret er tørt, og gre gjennom håret for å løse
opp oker. Del håret opp i seksjoner som er klare for
styling.
Trykk på knappen merket for å slå apparatet på.
Indikatorlampen vil begynne å blinke og apparatet vil
automatisk begynne å varme opp
Trykk på knappene ‘INTENSE’ og ‘PROTECT’ for å velge en
varmeinnstilling som passer din hårtype. Indikatorlyset
vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når
temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.
Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene og nær
hårrøttene.
Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli
nedover hårets lengde fra rot til tupp.
• Gjenta på hver seksjon av håret.
• La håret kjøle seg ned før det gres ut.
Etter bruk trykker du på -knappen for å slå av, så
trekker du ut støpselet.
• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
MERK: Det vil være en liten summende lyd fra apparatet,
som er fra den ioniske generatoren som frigjør ionene.
Dette er normalt.
Varmeinnstillinger
Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den
lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke
høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en
test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes
på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk
temperaturen til du oppnår ønsket resultat.
Nedenfor finner du en veiledning for
temperaturinnstillingene:
PROTECT (grønn) = 140 °C
PROTECT (grønn) = 160 °C
PROTECT (gul) = 180 °C
PROTECT (oransje) = 200 °C
INTENSE (rød) = 220 °C
INTENSE (rød) = 235 °C
Automatisk avstenging
Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon
for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på
sammenhengende i over 72 minutter, vil det automatisk
slås av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette,
trykker du bare på -knappen for å slå det på igjen.
Varmebestandig matte
Dette apparatet leveres med en varmebeskyttelsesmatte
for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke
plassere apparatet på en ate som ikke tåler varme, selv
om du bruker matten som følger med.
Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut kontakten.
Legg apparatet øyeblikkelig på matten som følger med,
og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns
rekkevidde, da apparatet vil være varmt i ere minutter.
PLEIE OG VEDLIKEHOLD
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
opp.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
• Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
Rengjør platene med en myk, fuktig klut uten såpe for
å beholde platenes optimale kvalitet. Ikke skrap opp
platene.
For å beskytte platene skal du oppbevare glattejernet
med platene lukket tett sammen.
ST393E
Először olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
HASZNÁLAT
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása
ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fülre,
arcra és nyakra.
FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjaihoz és
fémrészeihez.
Győződjön meg arról, hogy a haja száraz, és kifésülte
belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a
hajformázás megkezdéséhez.
Nyomja meg a(z) jelzéssel ellátott gombot a
bekapcsoláshoz. A jelzőfény felvillan, a készülék pedig
automatikusan melegedni kezd.
A hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítás
kiválasztásához nyomja le az „INTENSE” (intenzív) vagy a
„PROTECT” (védelem) gombot. A jelzőfény a kiválasztott
hőmérséklet eléréséig villog. Ha a készülék elérte a
megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan
világít.
Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a
hajtő közelében.
Tartsa erősen a hajat az egyenesítőlapok között, és
húzza le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől indulva
a hajvégek felé.
• Ismételje ezt meg minden tincsen.
• Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átfésüli.
Használat után a(z) gomb megnyomásával kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozóból.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
MEGJEGYZÉS: ködés közben a készülék halk, berre
hangot hallat, amit az okoz, hogy ionok szabadulnak fel
az ionizátorból. Ez a készülék velejárója.
Hőmérséklet-beállítások
Ha Önnek sérülékeny, vékony szálú, szőkített vagy
festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet.
Vastag szálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet
használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát
az első használat előtt annak biztosítása érdekében,
hogy a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítást
használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje
a hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréséig.
Az alábbi hőmérsékleti beállítások közül választhat:
PROTECT (Zöld) = 140 °C
PROTECT (Zöld) = 160 °C
PROTECT (Sárga) = 180 °C
PROTECT (Narancssárga) = 200 °C
INTENSE (Piros) = 220 °C
INTENSE (Piros) = 235 °C
Automatikus kikapcsolás
Ezt a készüléket a fokozott biztonság érdekében
automatikus kikapcsolási funkcióval látták el. Ha az
eszköz több mint 72 percen át folyamatosan bekapcsolt
állapotban van, akkor automatikusan kikapcsol. Ha
tovább szeretné használni a készüléket ennél, egyszerűen
nyomja meg a(z) gombot az ismételt bekapcsoláshoz.
Hőálló alátét
A készülékhez hőálló alátét tartozik a formázás alatti és
utáni használathoz. A készülék használata során soha ne
helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a hőálló alátét
használata mellett sem.
Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból
a készüléket. Azonnal csomagolja bele a készüléket a
hőálló alátétbe, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is
tartsa gyermekek által hozzá nem férhető helyen, mivel
a készülék több percig forró marad még.
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük,
tartsa be az alábbi lépéseket:
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
A lapok megfelelő állapotának megőrzése érdekében
tisztítsa meg azokat egy puha, nedves (nem szappanos)
ronggyal. Ne karcolja meg a lapokat.
A lapok védelme érdekében az egyenesítő hajsütővasat
a lapok szorosan összezárt állapotában tárolja.
ST393E
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта горячей
поверхности устройства с кожей, в частности, с
глазами, ушами, лицом и шеей.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к пластинам или
металлическим частям прибора, пока они не остынут.
Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно и
аккуратно расчесаны, чтобы устранить спутанные
пряди. Для укладки разделите волосы на пряди.
Нажмите кнопку для включения прибора.
Световой индикатор начнет мигать, и прибор начнет
автоматически нагреваться.
Для установки подходящей для вашего типа
волос температуры нажмите кнопки ‘INTENSE’
(Интенсивный режим) и ‘PROTECT’ (Защитный
режим). Индикатор будет мигать до достижения
требуемой температуры. После достижения нужной
температуры индикатор будет гореть, не мигая.
Отделите прядь волос и поместите ее между
выпрямляющими пластинами, как можно ближе к
корням волос.
Крепко удерживая волосы между выпрямляющими
пластинами, ведите вниз по всей длине волос от
корней до кончиков.
• Повторите для каждой пряди волос.
Подождите, пока волосы остынут, прежде чем
расчесать их.
После использования нажмите кнопку выключения
и отключите прибор от сети.
• Перед тем как убрать устройство, дайте ему остыть.
ПРИМЕЧАНИЕ: От устройства будет слышен легкий
жужжащий звук, издаваемый ионным генератором,
высвобождающим ионы. Это нормальная ситуация.
Регулировка температуры
Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или
осветленные волосы, используйте более низкую
температуру. Для густых волос используйте
более высокую температуру. Рекомендуется
протестировать прибор перед первоначальным
использованием, чтобы выбрать температуру,
подходящую для вашего типа волос. Начните с низких
температурных режимов и повышайте температуру,
пока не достигните требуемого результата.
Далее вы найдете справочную информацию о
температурных режимах прибора:
PROTECT (Зеленый цвет) = 140 °C
PROTECT (Зеленый цвет) = 160 °C
PROTECT (Желтый цвет) = 180 °C
PROTECT (Оранжевый цвет) = 200 °C
INTENSE (Красный цвет) = 220 °C
INTENSE (Красный цвет) = 235 °C
Автоматическое выключение
Данное устройство имеет функцию автоматического
выключения для дополнительной безопасности. Если
прибор остается включенным непрерывно в течение
более 72 минут, он выключится автоматически. Если
вы хотите продолжать использовать прибор и далее,
просто нажмите кнопку , чтобы вновь включить
прибор.
Термостойкий коврик
Данный прибор поставляется с термостойким
ковриком для использования во время и после
укладки волос. Во время использования не кладите
включенный прибор на поверхность, чувствительную
к нагреванию, даже если вы используете
теплоизоляционный коврик.
После использования выключите устройство и
извлеките вилку из розетки. Затем немедленно
оберните прибор имеющимся термостойким
ковриком и дайте ему полностью остыть. Держите
прибор вне пределов досягаемости детей, т.к. он
будет оставаться горячим в течение нескольких
минут.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для продления срока службы прибора следуйте
приведенным ниже инструкциям:
Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с прибором.
При использовании прибора не натягивайте провод
питания.
Всегда отключайте прибор от розетки после
использования.
Очищайте пластины с помощью мягкой увлажненной
ткани без мыла, чтобы сохранить оптимальное
качество пластин. Не царапайте пластины.
Чтобы защитить пластины, храните выпрямитель для
волос с плотно закрытыми пластинами.
ST393E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien,
kasvojen ja kaulan kanssa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai
metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu
kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin,
jotka ovat valmiit muotoiluun.
Käynnistä laite painamalla -painiketta. Merkkivalo
alkaa vilkkua, ja laite alkaa lämmetä automaattisesti.
Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus painamalla
”INTENSE”- ja ”PROTECT”-painikkeita. Merkkivalo
vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun
lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää palamaan
kiinteästi.
• Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.
Pidä hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liu’uta
levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
• Toista sama kaikilla hiusosioilla.
• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.
Käytön jälkeen sammuta laite painamalla -painiketta
ja kytke laite irti verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
HUOMAUTUS: Laitteesta kuuluu pieni suriseva ääni,
mikä johtuu ioneja vapauttavasta ionigeneraattorista.
Tämä on normaalia.
Lämpöasetukset
Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat
hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On
suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön
aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa
lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja
nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi
lopputuloksen.
Alla näet lämpöasetusoppaan:
PROTECT (vihreä) = 140 °C
PROTECT (vihreä) = 160 °C
PROTECT (keltainen) = 180 °C
PROTECT (oranssi) = 200 °C
INTENSE (punainen) = 220 °C
INTENSE (punainen) = 235 °C
Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen
sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti
yli 72 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin
päälle painamalla -painiketta.
Lämpöalusta
Laitteen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään
hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta
käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit
mukana toimitettavaa lämpöalustaa.
Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti
verkkovirrasta. Kiedo laite välittömästi mukana
toimitettavaan lämpöalustaan ja anna laitteen jäähtyä.
Pidä laite kaukana lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma
usean minuutin ajan käytön jälkeen.
HOITO JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
sen johto kiristyy liikaa.
• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
Puhdista levyt pehmeällä kostutetulla liinalla ilman
saippuaa säilyttääksesi levyjen optimaalisen laadun.
Älä naarmuta levyjä.
Suojaa levyjä säilyttämällä suoristusrautaa niin, että
levyt ovat tiukasti kiinni.
ST393E
Należy najpierw przeczytać instrukcję
bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URDZENIA
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni
urządzenia – uważaj, by nie miała bezpośredniej
styczności ze skórą, w szczególności z oczami, uszami,
twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani
metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.
Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane.
Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
Naciśnij przycisk z oznaczeniem , aby włącz
urządzenie. Kontrolka zacznie migać, a urządzenie
automatycznie rozpocznie nagrzewanie.
Naciśnij przycisk „INTENSE” (Duża moc) lub „PROTECT”
(Ochrona), aby wybrać ustawienie odpowiednie dla
Twoich włosów. Kontrolka będzie migać, dopóki
urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy
urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, kontrolka
przestanie migać.
Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi
tuż przy nasadzie.
Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi,
przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po
końcówki.
• Powtórz tę czynność dla każdego pasma włosów.
• Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.
Po użyciu wącz urządzenie, naciskając przycisk , i
odłącz je od gniazdka.
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
UWAGA: Urządzenie zacznie wydawać cichy, brzęczący
dźwięk który pochodzi z generatora jonowego
uwalniającego jony. Jest to działanie prawidłowe.
Ustawienia temperatury
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca
się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu
upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią
do typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i
zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego
efektu.
Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
PROTECT (Zielony) = 14C
PROTECT (Zielony) = 16C
PROTECT (Żółty) = 180°C
PROTECT (Pomarańczowy) = 20C
INTENSE (Czerwony) = 220°C
INTENSE (Czerwony) = 235°C
Automatyczne wyłączanie
W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone
w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy s
automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym
przez ponad 72 minuty. Jeżeli po upływie tego czasu
nadal chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy nacisnąć
przycisk , aby ponownie włączyć zasilanie.
Mata termoodporna
Do zestawu dołączona jest izolująca mata termoodporna
do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania
urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na
ciepło, nawet jeśli używasz dączonej do zestawu maty
termoodpornej.
Po użyciu wyłącz urdzenie i odłącz je od gniazdka
elektrycznego. Natychmiast zawiń urządzenie w
dołączoną do zestawu matę termoodporną i pozostaw
je do całkowitego wystygnięcia. Urdzenie musi być
w dalszym ciągu umieszczone poza zasięgiem dzieci,
ponieważ będzie gorące jeszcze przez kilka minut.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go
luźno z boku.
Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
używania urządzenia.
Po użyciu zawsze odłączaj urdzenie od gniazdka
elektrycznego.
Oczyść płytki przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
wodą bez mydła, aby utrzymać je w dobrym stanie.
Uważaj, aby nie zarysować płytek.
Aby chronić płytki, przechowuj prostownicę z
zamkniętymi płytkami.
ST393E
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulaklar,
yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas
etmemesine dikkat edin.
UYARI! Cihaz sıcakken sıcak levhalara veya metal
parçalara dokunmayın.
Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
tığınızdan emin olun. Saçınızı şekil vermek üzere
kısımlara ayırın.
Cihazı açmak için işaretli düğmeye basın. Gösterge
ışığı yanıp sönmeye başlar ve cihaz otomatik olarak
ısınmaya başlar.
Saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için
«INTENSE» ve «PROTECT» düğmelerinden birine basın.
Cihaz, seçilen sıcaklık derecesine ulaşana kadar gösterge
ışığı yanıp söner. Cihaz, sıcaklık ayarına ulaştığında
gösterge ışığı sabit duruma geçer.
Saçınızın bir kısmını ayırarak köklere yakın bir şekilde
düzleştirici levhaların arasına yerleştirin.
Saçınızı düzleştirici levhaların arasında sıkıca tutun ve
cihazı saç boyunca kökten uca doğru kaydırın.
• Saçlarınızın tamamı için bu işlemi tekrarlayın.
• Saçı taramadan önce soğumasını bekleyin.
Kullandıktan sonra kapatmak için düğmesine basın
ve cihazı prizden çekin.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
NOT: Cihazdan iyon üretecinin iyon yaymasından
kaynaklan hafif bir titreşim sesi gelecektir. Bu durum
normaldir.
Isı Ayarları
Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız
varsa düşük ısı ayarını kullanın. Saçlarınız kalınsa
yüksek ısı ayarını kullanın. Saç tipinize uygun sıcaklığı
kullandığınızdan emin olmanız için ilk kullanımda bir
deneme yapmanız önerilir. En düşük ayardan başlayın ve
istediğiniz sonuca ulaşana kadar sıcaklığı artırın.
Aşağıda sıcaklık ayarlarıyla ilgili bir kılavuz vardır:
PROTECT (Yeşil) = 140°C
PROTECT (Yeşil) = 160°C
PROTECT (Sarı) = 180°C
PROTECT (Turuncu) = 200 °C
INTENSE (Kırmızı) = 220°C
INTENSE (Kırmızı) = 235°C
Otomatik Kapanma
Bu cihazda ekstra güvenlik amaçlı otomatik kapanma
özelliği vardır. Eğer cihaz 72 dakikadan uzun süre devamlı
açık kalırsa otomatik olarak kapanır. Bu süre geçtikten
sonra cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz gücü
tekrar açmak için düğmesine basmanız yeterlidir.
Sıcaklık Matı
Bu cihaz yanında şekillendirme sırasında ve sonrasında
kullanabileceğiniz bir sıcaklığa karşı koruma matı ile
gelir. Kullanım sırasında, verilen sıcaklık matını kullanıyor
olsanız bile cihazı ısıya duyarlı olan yüzeylere koymayın.
Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
Ardından cihazı hemen sıcaklık matına sarın ve tamamen
soğumasını bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı
için cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya
devam edin.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
adımları takip edin:
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
etrafına sarın.
• Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
• Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
Levhaların kalitesini korumak için sabunsuz şekilde
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle levhaları temizleyin.
Levhaları çizmeyin.
Levhaları korumak için, düzleştiriciyi levhaları sıkıca
kapanmış olarak saklayın.

Imate li pitanja o BaByliss ST393E?

Ovdje jednostavno postavite pitanje koje imate o BaByliss ST393E drugim vlasnicima proizvoda. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svoje pitanje. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici BaByliss ST393E će Vam jednostavnije dati dobar odgovor.