BaByliss ST255E

BaByliss ST255E priručnik

(1)
 • NORSK SUOMI
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
  SVENSKA
  Щипцы для укладки волос
  Производитель: BaByliss SARL
  99 Авеню Аристид Бриан
  92120, Монруж, Франция
  Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
  Сделано в Китае
  Дата производства (неделя, год): см. на
  товаре
  ST255E
  Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
  BRUKSANVISNING
  VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
  kommer i kontakt med huden, särskilt öron, ögon,
  ansikte och hals.
  VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller
  metalldelar medan de är varma.
  Se till att håret är torrt och genomkammat för att
  avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är
  klara för styling.
  Tryck på knappen för att starta apparaten.
  Välj en temperatur som passar din hårtyp genom att
  trycka på knappen tills önskad temperaturinställning
  har valts. Indikatorlampan blinkar tills den önskade
  värmeinställningen har nåtts. När temperaturen har
  uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
  Placera en hårslinga mellan plattorna, nära rötterna.
  Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och för
  plattorna längs med håret, från rötter till toppar.
  • Upprepa för alla hårslingor.
  Vänta tills håret svalnat innan du kammar igenom det.
  Stäng av apparaten efter användning genom att trycka
  och hålla ned knappen tills apparaten stängs av och
  dra sedan ur kontakten.
  • Låt enheten svalna innan du ställer undan den.
  Temperaturinställningar
  Använd den lägre temperaturinställningen om du
  har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den
  högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.
  Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första
  användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur
  används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen
  och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
  Följ temperaturvägledningen nedan:
  Grön = 180 °C
  Gul = 200 °C
  Röd = 230 °C
  Automatisk avstängning
  Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet.
  Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter åt gången
  stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda
  apparaten därefter behöver du bara slå på strömmen igen.
  Värmeskyddande matta
  Denna apparat levereras med en värmeskyddande matta
  som används under och efter stylingen. Lägg inte denna
  apparat på värmekänsliga ytor under användningen, inte
  ens om den ligger på värmemattan.
  Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten.
  Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan
  och låt den svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll
  för barn eftersom det tar era minuter innan den svalnar.
  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
  Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa
  skick:
  Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den
  löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
  • Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
  • Dra alltid ur kontakten efter användning.
  ST255E
  Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
  ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια
  της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το
  δέρμα, ιδιαίτερα τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και
  τον λαιμό.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα
  μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
  Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε
  τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες
  για το φορμάρισμα.
  Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  Για να επιλέξετε μια ρύθμιση θερμότητας κατάλληλη για
  τον τύπο των μαλλιών σας, πατήστε το κουμπί μέχρι
  να οριστεί η επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας. Η φωτεινή
  ένδειξη αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή
  ρύθμιση θερμότητας. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η
  φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη.
  Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος,
  κοντά στη ρίζα.
  Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες
  ισιώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε
  όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.
  • Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.
  Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν να τα χτενίσετε.
  Μετά τη χρήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
  μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή και αποσυνδέστε
  τη.
  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
  αποθήκευση.
  Ρυθμίσεις θερμότητας
  Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ
  ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση
  θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα,
  χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και
  ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά
  την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε
  την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών
  σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε
  τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό
  αποτέλεσμα.
  Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις
  θερμοκρασίας:
  Πράσινο = 180°C
  Κίτρινο = 200°C
  Κόκκινο = 230°C
  Αυτόματη απενεργοποίηση
  Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης
  απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή
  είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά
  συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να
  συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό
  το χρονικό διάστημα, απλώς ενεργοποιήστε την ξανά.
  Χαλάκι προστασίας από τη θερμότητα
  Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα χαλάκι προστασίας
  από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά
  το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε αυτή
  τη συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα
  και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που
  περιλαμβάνεται.
  Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
  συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό
  χαλάκι που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει
  εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά,
  καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
  αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της
  συσκευής.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
  για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
  • Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
  ST255E
  Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
  VOD K POUŽITÍ
  UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch
  spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží,
  především v oblasti uší, očí, obličeje a krku.
  UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horkých ploten nebo
  kovových částí spotřebiče.
  Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročesejte je, aby
  nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
  připravené k úpravě.
  Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako
  .
  Pro nastavení teploty, která je vhodná pro váš typ
  vlasů, stisknutím tlačítka nastavte požadovanou
  teplotu. Indikátor bude blikat, dokud nebude dosaženo
  požadované teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na
  požadovanou teplotu, zůstane indikátor svítit.
  Část vlasů umístěte mezi žehlicí plotny blízko ke
  kořínkům.
  Držte vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte
  vlasy od kořínků ke konečkům.
  Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.
  • Před pročesáním nechte vlasy vychladnout.
  Po použití stiskněte a držte tlačítko , dokud se spotřebič
  nevypne, a vypojte jej ze zásuvky.
  • Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
  Nastavení ohřevu
  Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy,
  použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou
  teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy provést
  test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů.
  Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte,
  dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
  Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
  Zelená = 180 °C
  Žlutá = 200 °C
  Červená = 230 °C
  Automatické vypnutí
  Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci
  automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě
  zapnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne. Pokud
  chcete spotřebič i po této době dále používat, jednoduše
  zapněte napájení.
  Teplu odolná podložka
  Součástí tohoto spotřebiče je i teplu odolná podložka,
  kterou můžete používat během nebo po úpravě vlasů.
  Zapnutý přístroj během používání nepokládejte na
  povrch citlivý na teplo, ani pokud používáte teplu odolnou
  podložku.
  Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
  Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolné podložky a
  nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo dosah
  dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.
  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
  postupujte podle kroků níže:
  Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
  vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
  Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
  napnutý.
  • Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
  ST255E
  Les sikkerhetsinstruksjonene først.
  BRUK AV APPARATET
  ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets
  varme overater kommer i direkte kontakt med
  huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
  ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller
  metalldelene når apparatet er varmt.
  Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp oker.
  Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.
  Trykk på knappen for å slå apparatet på.
  For å velge en varmeinnstilling som passer din hårtype,
  trykk på ’-knappen til ønsket temperatur har blitt
  valgt. Indikatorlyset vil blinke til ønsket varmeinnstilling
  er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset
  permanent.
  Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene og nær
  hårrøttene.
  Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli
  nedover hårets lengde fra rot til tupp.
  • Gjenta for hver seksjon av håret.
  • La håret kjøle seg ned før det gres ut.
  Etter bruk, trykk og hold -knappen til apparatet slås av
  og koble fra.
  • La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
  Varmeinnstillinger
  Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den
  lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke
  høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en
  test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes
  på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk
  temperaturen til du oppnår ønsket resultat.
  Nedenfor nner du en veiledning for
  temperaturinnstillingene:
  Grønn = 180 °C
  Gul = 200 °C
  Rød = 230 °C
  Automatisk avstenging
  Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for
  ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende
  i over 60 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil
  fortsette å bruke apparatet etter dette, kan du slå det på
  igjen.
  Varmebeskyttelsesmatte
  Dette apparatet leveres med en varmebeskyttelsesmatte
  for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke
  plassere dette apparatet på en ate som ikke tåler varme,
  selv om du bruker matten som følger med.
  Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut støpselet.
  Legg apparatet øyeblikkelig på matten som følger med,
  og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns
  rekkevidde, da apparatet vil være varmt i ere minutter.
  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
  For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
  nedenfor:
  Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
  opp.
  • Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
  Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
  ST255E
  Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
  HASZNÁLAT
  FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró
  borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a
  fülre, szemre, arcra és nyakra.
  FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjaihoz és
  fémrészeihez.
  Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt, és
  kifésülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a
  hajformázás megkezdéséhez.
  Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.
  A hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítás
  kiválasztásához nyomja le a gombot a kívánt fokozat
  eléréséig. A jelzőfény a kívánt hőmérséklet-beállítás
  eléréséig villog. Ha a készülék elérte a megfelelő
  hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan világít.
  Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a
  hajtő közelében.
  Tartsa erősen a hajat az egyenesítőlapok között, és húzza
  le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől indulva a
  hajvégek felé.
  • Ismételje ezt meg minden tinccsel.
  • Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átfésüli.
  Használat után nyomja meg és tartsa lenyomva a
  gombot, míg a készülék ki nem kapcsol, majd húzza ki
  a csatlakozóból.
  • Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
  Hőmérséklet-beállítások
  Ha Önnek sérülékeny, vékonyszálú, szőkített vagy
  festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet.
  Vastagszálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet
  használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen egy tesztet
  az első használat előtt annak biztosítása érdekében,
  hogy a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítást
  használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje
  a hőmérsékletet a kívánt hatás eléréséig.
  Az alábbi hőmérséklet-beállítások közül választhat:
  Zöld = 180°C
  Sárga = 200°C
  Piros = 230°C
  Automatikus kikapcsolás
  Ezt az eszközt a fokozott biztonság érdekében automatikus
  kikapcsolási funkcióval látták el. Ha az eszköz több mint 60
  percen át folyamatosan bekapcsolt állapotban van, akkor
  automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni a
  készüléket, egyszerűen kapcsolja be ismét.
  Hőálló alátét
  A készülékhez hőálló alátét tartozik a formázás alatti és
  utáni használathoz. A készülék használata során soha
  ne helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a mellékelt
  hőálló alátét használata mellett sem.
  Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a
  készüléket. Azonnal csomagolja bele a készüléket a hőálló
  alátétbe, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is tartsa a
  készüléket gyermekektől távol, mivel használat után még
  percekig forró marad.
  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
  A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa
  be az alábbi lépéseket:
  Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
  össze a készülék mellett.
  Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
  csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
  Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
  ST255E
  Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
  технике безопасности.
  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  ВНИМАНИЕ! Тщательно избегайте
  непосредственного контакта горячей поверхности
  прибора с кожей, в особенности это относится к
  ушам, глазам, лицу и шее.
  ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к горячим пластинам
  или металлическим частям прибора, пока они не
  остынут.
  Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно расчешите
  их для устранения спутанных прядей. Для укладки
  разделите волосы на пряди.
  • Нажмите кнопку для включения прибора.
  Для установки подходящей для вашего типа волос
  температуры нажимайте на кнопку , пока не будет
  выбран нужный температурный режим. Индикатор
  будет мигать до достижения требуемой температуры.
  После достижения нужной температуры индикатор
  будет гореть, не мигая.
  Отделите прядь волос и поместите ее между
  выпрямляющими пластинами, как можно ближе к
  корням волос.
  Крепко удерживая волосы между выпрямляющими
  пластинами, ведите вниз по всей длине волос от
  корней до кончиков.
  • Повторите для каждой пряди волос.
  Подождите, пока волосы остынут, прежде чем
  расчесать их.
  После использования нажмите и удерживайте
  нажатой кнопку , пока прибор не выключится, и
  выдерните вилку из розетки.
  • Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.
  Регулировка температуры
  Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или
  осветленные волосы, используйте более низкую
  температуру. Для густых волос используйте более
  высокую температуру. Рекомендуется протестировать
  прибор перед первоначальным использованием,
  чтобы выбрать температуру, подходящую для вашего
  типа волос. Начните с низких температурных режимов
  и повышайте температуру, пока не будет достигнут
  нужный результат.
  Далее вы найдете справочную информацию о
  температурных режимах прибора:
  Зеленый цвет = 180°C
  Желтый цвет = 200°C
  Красный цвет = 230°C
  Автоматическое выключение
  Данный прибор имеет функцию автоматического
  выключения для дополнительной безопасности. Если
  прибор остается включенным непрерывно в течение
  более 60 минут, он выключится автоматически. Если
  вы хотите продолжать использовать прибор и далее,
  просто вновь включите прибор в сеть.
  Термостойкий коврик
  Этот прибор поставляется с термостойким ковриком
  для использования во время и после укладки волос.
  Во время использования не оставляйте этот прибор на
  поверхности, чувствительной к нагреванию, даже если
  вы используете термостойкий коврик.
  После использования выключите прибор и выдерните
  вилку из розетки. Затем немедленно оберните прибор
  имеющимся теплоизоляционным ковриком и дайте
  ему полностью остыть. Держите прибор вне пределов
  досягаемости детей, т.к. он будет оставаться горячим в
  течение нескольких минут.
  ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
  Для продления срока службы прибора следуйте
  приведенным ниже инструкциям:
  Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
  этого сверните его свободными петлями и положите
  рядом с прибором.
  При использовании прибора не натягивайте провод
  питания.
  Всегда выключайте прибор из розетки после
  использования.
  ST255E
  Lue turvaohjeet ensin.
  KÄYTTÖ
  VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
  kosketusta ihon kanssa, erityisesti korvien, silmien,
  kasvojen ja kaulan kanssa.
  VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai
  metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
  Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu
  kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin,
  jotka ovat valmiit muotoiluun.
  • Käynnistä laite painamalla -painiketta.
  Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus painamalla
  -painiketta, kunnes haluttu lämpöasetus on valittu.
  Merkkivalo vilkkuu, kunnes haluttu lämpöasetus on
  saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää
  palamaan kiinteästi.
  Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.
  Pidä hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liu’uta
  levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
  Toista sama kaikille hiusosioille.
  Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.
  Käytön jälkeen paina -painiketta ja pidä sitä painettuna,
  kunnes laite sammuu, ja kytke laite irti verkkovirrasta.
  • Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
  Lämpöasetukset
  Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat
  hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
  paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On
  suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön
  aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa
  lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja
  nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi
  lopputuloksen.
  Alla näet lämpöasetusoppaan:
  Vihreä = 180 °C
  Keltainen = 200 °C
  Punainen = 230 °C
  Automaattinen sammutus
  Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen
  sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti
  yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
  jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke vain virta
  takaisin päälle.
  Lämpöalusta
  Laitteen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään
  hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta laitetta
  käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit
  mukana toimitettavaa lämpöalustaa.
  Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.
  Kiedo laite välittömästi mukana toimitettavaan
  lämpöalustaan ja anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana
  lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usean minuutin ajan
  käytön jälkeen.
  PUHDISTUS JA HUOLTO
  Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
  käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
  Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
  löysästi laitteen viereen.
  Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
  sen johto kiristyy liikaa.
  • Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
  ST255E
  Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
  JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
  OSTRZEŻENIE! nie dotykaj rozgrzanej powierzchni
  urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z uszami,
  oczami, twarzą i szyją.
  OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani
  metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.
  Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane.
  Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
  Naciśnij przycisk z oznaczeniem , aby włączyć
  urządzenie.
  Aby wybrać ustawienie temperatury odpowiednie do
  danego rodzaju włosów, naciskaj przycisk . Kontrolka
  będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie ustawionej
  temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną
  temperaturę, kontrolka przestanie migać.
  Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi
  tuż przy nasadzie.
  Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi,
  przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po
  końcówki.
  • Powtórz tę czynność na każdym paśmie włosów.
  • Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.
  o użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłącz
  urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka.
  • Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
  Ustawienia temperatury
  Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
  włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
  grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca
  się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu
  upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią do
  typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj
  temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
  Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
  Zielony = 180°C
  Żółty = 200°C
  Czerwony = 230°C
  Automatyczne wyłączanie
  W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone
  w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy się
  automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym
  przez ponad 60 minut. Jeżeli po upływie tego czasu nadal
  chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy włączyć je z
  powrotem.
  Izolująca mata termoodporna
  Do zestawu dołączona jest izolująca mata termoodporna
  do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania
  urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na
  ciepło, nawet jeśli używasz dołączonej do zestawu maty
  termoodpornej.
  Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka
  elektrycznego. Natychmiast zawiń urządzenie w
  dołączoną do zestawu matę termoodporną i pozostaw
  je do całkowitego wystygnięcia. Urządzenie musi być
  w dalszym ciągu umieszczone poza zasięgiem dzieci,
  ponieważ będzie gorące jeszcze przez kilka minut.
  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
  stosować się do następujących zasad:
  Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go luźno
  z boku.
  Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
  używania urządzenia.
  Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka
  elektrycznego.
  ST255E
  Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
  NASIL KULLANILIR
  UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulaklar,
  gözler, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan
  temas etmemesine dikkat edin.
  UYARI! Cihaz sıcakken sıcak levhalara veya metal
  parçalara dokunmayın.
  Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
  açtığınızdan emin olun. Saçınızı şekil vermek üzere
  kısımlara ayırın.
  • Cihazı açmak için düğmesine basın.
  Saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için istediğiniz
  sıcaklık ayarı seçilene kadar düğmesine basın. Cihaz,
  istenen sıcaklık ayarına ulaşana kadar gösterge ışığı yanıp
  söner. Cihaz, sıcaklık ayarına ulaştığında gösterge ışığı
  sabit duruma geçer.
  Saçınızın bir kısmını ayırarak köklere yakın bir şekilde
  düzleştirici levhaların arasına yerleştirin.
  Saçınızı düzleştirici levhaların arasında sıkıca tutun ve
  cihazı saç boyunca kökten uca doğru kaydırın.
  • Saçlarınızın tamamı için bu işlemi tekrarlayın.
  • Saçı taramadan önce soğumasını bekleyin.
  Kullandıktan sonra, cihaz kapanana kadar düğmesini
  basılı tutun ve cihazın şini prizden çekin.
  • Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
  Isı Ayarları
  Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız varsa düşük
  ısı ayarını kullanın. Saçlarınız kalınsa yüksek ısı ayarını
  kullanın. Saç tipinize uygun sıcaklığı kullandığınızdan
  emin olmanız için ilk kullanımda bir deneme yapmanız
  önerilir. En düşük ayardan başlayın ve istediğiniz sonuca
  ulaşana kadar sıcaklığı artırın.
  Aşağıda sıcaklık ayarlarıyla ilgili bir kılavuz vardır:
  Yeşil = 180°C
  Sarı = 200°C
  Kırmızı = 230°C
  Otomatik Kapanma
  Bu cihazda ekstra güvenlik amaçlı otomatik kapanma
  özelliği vardır. Eğer cihaz 60 dakikadan uzun süre devamlı
  açık kalırsa otomatik olarak kapanır. Bu süre geçtikten
  sonra cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz cihazı
  tekrar açmanız yeterlidir.
  Sıcaklık Koruma Matı
  Bu cihaz yanında şekillendirme sırasında ve sonrasında
  kullanabileceğiniz bir sıcaklık koruma matı ile gelir.
  Kullanım sırasında, verilen sıcaklık matını kullanıyor
  olsanız bile bu cihazı ısıya duyarlı olan yüzeylere koymayın.
  Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
  Ardından cihazı hemen sıcaklık matına sarın ve tamamen
  soğumasını bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı için
  cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya devam
  edin.
  TEMİZLİK VE BAKIM
  Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
  adımları takip edin:
  Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu,
  cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi etrafına sarın.
  • Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
  • Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
BaByliss ST255E

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom ST255E trgovačke marke BaByliss ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda ST255E trgovačke marke BaByliss pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod trgovačke marke . Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: prosječnom ocjenom od . Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: . Imate li pitanja u vezi s proizvodom trgovačke marke ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda ST255E trgovačke marke BaByliss

Brend BaByliss
Model ST255E
Proizvod Uređaj za oblikovanje
EAN 3030050153941
Jezik Engleski, Nizozemac, Grčki, Turski, Češki, Finski, Norveški, Ruski, Danski, Polirati, Portugalski, Švedski, Talijanski, Španjolski, Francuski, Njemački, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Tip Pegla za kosu
Tehnologija Toplo
Ravnanje kose
Kovrčanje kosa
Teksturiranje kose
Sušenje kose
Ionski kondenzator
Ceramic heating system
Podesiv termostat
Postavke topline 3
Temperatura (min) 180°C
Temperatura (maks) 230°C
Dizajn
Boja proizvoda Black, Gold
Materijal ploče Keramički
Ergonomija
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Ugrađen zaslon
Bežičan
Duljina kabela 2m
Namotavajući kabel
LED indikatori Napajanje
Napajanje
Snaga -W
Izvor napajanja AC
Sadržaj ambalaže
Putna torbica
Podaci o ambalaži
Količina po pakiranju 1kom

Povezani priručnici za proizvode

Uređaj za oblikovanje BaByliss